WydarzeniaKonferencje, Szkolenia, Warsztaty

Seminarium Techniczne: „Prawne i jakościowe aspekty budowy dróg samorządowych”

Seminarium Techniczne: „Prawne i jakościowe aspekty budowy dróg samorządowych”

From November 17, 2016 09:00 until November 17, 2016 15:00 Save to calendar

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Technicznym.

Wśród prelegentów wystąpi m.in. Robert Siwik, przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, właściciel Kancelarii Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik, członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników oraz dr Tomasz Rudnicki, do grudnia 2015 roku p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Odbiorcami seminarium są przedstawiciele samorządów lokalnych, zarządcy dróg różnego szczebla, firm wykonawczych oraz projektanci.
W czasie trwania przewidujemy przerwę kawową z poczęstunkiem. Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia seminarium.

Celem seminarium jest popularyzacja wiedzy w zakresie:

  • stosowania kryteriów poza cenowych – w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych inwestorzy są zobowiązani stosować kryteria poza cenowe wybory ofert;
  • wymagań jakościowych i technologicznych w zakresie stosowania kruszyw drogowych do podbudów i nawierzchni;
  • doświadczeń z budowy nawierzchni betonowych zarówno na drogach samorządowych jak i krajowych
  • nowoczesnych metod badania stanu nawierzchni z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

Organizator zapewnia serwis kawowy i lunch dla uczestników. Każdy z nich otrzyma certyfikat uczestnictwa.


2016-11-17 09:00:00
2016-11-17 15:00:00

Logowanie