WydarzeniaKonferencje, Szkolenia, Warsztaty

Seminarium „Drogi przyszłości”, Powiat Brodnicki

Seminarium „Drogi przyszłości”, Powiat Brodnicki

Od Wrzesień 16, 2020 09:00 aż Wrzesień 16, 2020 13:30 Zapisz w kalendarzu

W Brodnica Brodnica

Wysłany przez Anna Krawczyk

   
   

Inframedia, Lafarge wspólnie ze Starostą Brodnickim – Piotrem Boińskim, Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy – Czesławem Głowackim serdecznie zapraszają do udziału w seminarium „Drogi przyszłości” online. 

 

Patronat honorowy:

Herb Brodnica     
 logo konwnetu.jpg  
    

krzdp

  logo 1   lp godlo      sitk
Powiat Brodnicki   Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego   Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych  Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Regionalna Dyrekcja Lasów Pańswowych w Toruniu      Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP Oddział Toruń

 

 


Zakres tematyczny:

 • optymalizacja w doborze materiałów i technologii – projekty szyte na miarę, case study lokalnych inwestycji;
 • zarządzanie projektami w aspekcie środowiskowym, uwzględnienie ochrony środowiska przy budowie i remontach dróg – w tym także aspekt czasowy; przeprowadzania remontów (społeczne koszty zatorów, emisja spalin), w jaki sposób działania samorządu mogą wpływać na klimat;
 • bezpieczeństwo wykonywania robót (planowanie inwestycji z uwzględnieniem BHP, oznaczenie robót pod ruchem, prawidłowe zabezpieczenie pracowników) – ze szczególnym zwróceniem uwagi lokalnym inwestorom na ich rolę w aspekcie zwiększenie bezpieczeństwa.

Do udziału w seminarium zapraszamy:

 • inwestorów samorządowych: starostów, burmistrzów, wójtów, prezydentów, zarządców dróg, przedstawicieli urzędów samorządowych (starostw, gmin, urzędów miejskich);
 • projektantów;
 • przedstawicieli lasów państwowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny po zatwierdzeniu regulaminu i dokonaniu rejestracji on-line. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium przeprowadzimy online na platformie zoom. Uczestnicy będą mogli zarówno poprzez chat jak i rozmowe live zadawać pytania prelegentom. Zapewniamy dostęp do materiałów seminaryjnych. 

Partnerzy:

lafarge nowe

LHE logo

 

Program seminarium*

8.45–9.00    Logowanie do pokoju konferencyjnego

9.00–10.10  I Blok – otwierający

 • Uroczyste otwarcie seminarium – Piotr Boiński, Starosta Brodnicki (10')
 • Planowane inwestycje drogowe w Powiecie Brodnickim  – Czesław Głowacki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy (30')
 • Projekty docelowe sieci drogowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ToruniuPiotr Włodarczyk, Biuro Urządzaniu Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni (30')

10.10–10.20    Wirtualna przerwa kawowa

10.20–11.30    II Blok – projektowanie i realizacja inwestycji

 • Drogi przyszłości: planowanie inwestycji – zarządzanie projektami z uwzględnieniem ekonomiki i bezpieczeństwa – Ryszard Morchało, kierownik sprzedaży i rozwoju biznesu, LH Engineering (20’)
 • Wykorzystanie miejscowych zasobów – technologie recyklingowe, ochrona i zarządzanie zasobami środowiskowymi, technologie alternatywne Łukasz Ludwisiak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Lafarge (20’)
 • Stabilizacja spoiwem hydraulicznym, jako fundament dobrej nawierzchni (przykłady zastosowania) – Przemysław Stałowski, kierownik ds. jakości i technologii Lafarge (30')

11.30–11.40    Wirtualna przerwa kawowa

11.40–13.10    III Blok – Technologie szyte na miarę

 • Optymalizacja projektu remontu drogi na podstawie case study  – Jarosław Rokita, kierownik realizacji projektów, LH Engineering (30')
 • Trwała, odporna na korozję infrastruktura mostowa  Juliusz Żach, kierownik Działu Badań i Rozwoju, Lech Własak, koordynator Zespołu Techniki Budowlanej Mostostal Warszawa (20')
 • Społeczna odpowiedzialność w biznesie – możliwość współpracy koncernu Lafarge z samorządami – Honorata Kwasek, specjalista ds. ofertowania, LH Engineering (10’)
 • Przygotowanie inwestycji w oparciu o zasady bezpiecznego wykonywania robót – Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (30')

13.10   Dyskusja i zakończenie oficjalnej częśći seminarium

 13.10–13.40    Porady indywidualne z prelegentami

*Zastrzegamy możliwość zmian w programie

2020-09-16 09:00:00
2020-09-16 13:30:00

Logowanie