Seminarium „Drogi przyszłości”

Seminarium „Drogi przyszłości”

Od Marzec 17, 2020 09:00 aż Marzec 17, 2020 15:00 Zapisz w kalendarzu

W Półwysep Wądzyn Wądzyn 39, 87-327 Bobrowo

Wysłany przez Anna Krawczyk

   
   

Ze względów bezpieczeństwa uczestników i prelegentów podjęliśmy decyzję o przeniesieniu wydarzenia. O nowym terminie będzie Państwa informować w najbliższym czasie.

Inframedia, Lafarge wspólnie ze Starostą Brodnickim – Piotrem Boińskim, Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy – Czesławem Głowackim serdecznie zapraszają do udziału w seminarium „Drogi przyszłości”.

 

Patronat honorowy:

Herb Brodnica     
 logo konwnetu.jpg  
    

krzdp

     lp godlo      sitk
Powiat Brodnicki   Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego   Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych   Regionalna Dyrekcja Lasów Pańswowych w Toruniu      Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP Oddział Toruń

 

 


Zakres tematyczny:

 • optymalizacja w doborze materiałów i technologii – projekty szyte na miarę, case study lokalnych inwestycji;
 • zarządzanie projektami w aspekcie środowiskowym, uwzględnienie ochrony środowiska przy budowie i remontach dróg – w tym także aspekt czasowy; przeprowadzania remontów (społeczne koszty zatorów, emisja spalin), w jaki sposób działania samorządu mogą wpływać na klimat;
 • bezpieczeństwo wykonywania robót (planowanie inwestycji z uwzględnieniem BHP, oznaczenie robót pod ruchem, prawidłowe zabezpieczenie pracowników) – ze szczególnym zwróceniem uwagi lokalnym inwestorom na ich rolę w aspekcie zwiększenie bezpieczeństwa.

Do udziału w seminarium zapraszamy:

 • inwestorów samorządowych: starostów, burmistrzów, wójtów, prezydentów, zarządców dróg, przedstawicieli urzędów samorządowych (starostw, gmin, urzędów miejskich);
 • projektantów;
 • przedstawicieli lasów państwowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny po zatwierdzeniu regulaminu i dokonaniu rejestracji on-line - do 9 marca br. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapewniamy certyfikaty uczestnictwa, materiały informacyjne (do pobrania), catering (bufet powitalny, przerwę kawową, lunch)

Partnerzy:

lafarge nowe

LHE logo

 

Program seminarium*

8.30–9.00    Rejestracja uczestników, bufet powitalny

9.00–11.00  I Blok – otwierający

 • Uroczyste otwarcie seminarium – Piotr Boiński, Starosta Brodnicki (10')
 • Zarządzanie sięcią dróg należących do sieci Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – Bartosz Michał Bazela, dyrektor RDLP Toruń (10')
 • Planowane inwestycje drogowe w Powiecie Brodnickim  – Czesław Głowacki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy (30')
 • Projekty docelowe sieci drogowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ToruniuTomasz Sołtys, RDLP Toruń, Piotr Włodarczyk, Biuro Urządzaniu Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni (30')
 • Drogi przyszłości: planowanie inwestycji – zarządzanie projektami z uwzględnieniem ekonomiki i bezpieczeństwa – Ryszard Morchało, kierownik sprzedaży i rozwoju biznesu, LH Engineering (20’)

11.00–11.30    Przerwa kawowa

11.30–13.40    II Blok – projektowanie i realizacja inwestycji

 • Wykorzystanie miejscowych zasobów – technologie recyklingowe, ochrona i zarządzanie zasobami środowiskowymi, technologie alternatywne Magdalena Grońska, dyrektor ds. bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zrównoważonego rozwoju Lafarge (20’)
 • Przygotowanie inwestycji w oparciu o zasady bezpiecznego wykonywania robót – Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (30')
 • Stabilizacja spoiwem hydraulicznym, jako  fundament dobrej nawierzchni (przykłady zastosowania) – Przemysław Stałowski, kierownik ds. jakości i technologii Lafarge (30')
 • Optymalizacja projektu remontu drogi na podstawie case study  – Jarosław Rokita, kierownik realizacji projektów, LH Engineering (30')
 • Trwała, odporna na korozję infrastruktura mostowa  Juliusz Żach, kierownik Działu Badań i Rozwoju, Lech Własak, koordynator Zespołu Techniki Budowlanej Mostostal Warszawa (20')
 • Społeczna odpowiedzialność w biznesie – możliwość współpracy koncernu Lafarge z samorządami – Honorata Kwasek, specjalista ds. ofertowania, LH Engineering (10’)

14.00   Podsumowanie i zakończenie seminarium

14.10    Lunch

*Zastrzegamy możliwość zmian w programie

2020-03-17 09:00:00
2020-03-17 15:00:00

Logowanie