WydarzeniaKonferencje, Szkolenia, Warsztaty

Konferencja Naukowo-Techniczna "Projektowanie, budowa i utrzymanie autostrad, dróg ekspresowych i lotnisk"

Konferencja Naukowo-Techniczna "Projektowanie, budowa i utrzymanie autostrad, dróg ekspresowych i lotnisk"

Od Listopad 15, 2018 10:00 aż Listopad 16, 2018 17:00 Zapisz w kalendarzu

W Hotel Mercure, Jelenia Góra Sudecka 63, 58-500 Jelenia Góra, Polska

Wysłany przez Anna Krawczyk

http://sitk.pkp.wroc.pl/konferencja_2018.11.15.htm

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu organizuje konferencję Naukowo-Techniczną "Projektowanie, budowa i utrzymanie autostrad, dróg ekspresowych i lotnisk".

Celem konferencji jest przedstawienie dotychczasowych polskich doświadczeń z zakresu projektowania, budowy i utrzymania autostrad, dróg ekspresowych i lotnisk ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowane systemy: „projektuj – buduj” oraz „utrzymaj standard”.

Konferencja odbywa się w pobliżu realizowanych odcinków dróg ekspresowych S3 i S5. Jak również wybudowanych autostrad A4 i A18.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

    problemy projektowania autostrad, dróg ekspresowych i lotnisk (studia ruchowe, optymalizacja projektowania),
    budowa i projektowanie nawierzchni podatnych i betonowych – doświadczenia wykonawcy i projektanta,
    diagnostyka nawierzchni,
    utrzymanie nawierzchni,
    doświadczenia z systemów „projektuj-buduj” oraz „utrzymaj standard”.


PATRONAT HONOROWY

    Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
    Paweł Hreniak –  Wojewoda Dolnośląski
    Jacek Gryga – p.o. Dyrektor Generalny GDDKiA
    Cezary Madryas – Rektor Politechniki Wrocławskiej

KOMITET HONOROWY

    Mgr inż. Lidia Markowska – Dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu
    Gen. Bryg. Pilot dr Piotr Krawczyk – Rektor – Komendant WSO Sił Pow. w Dęblinie
    Mgr inż. Janusz Szczepański – Przewodniczący Rady Doln. Izby Inż. Budownictwa
    Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepanik – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
    Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Prezes Zarządu Krajowego SITK RP
    Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
    Prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba – Dziekan Wydziału Bud. Lądowego i Wodnego PWr.
    Mgr Artur Tomasik – Prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych
    Dr inż. Leszek Krawczyk – Honorowy Prezes SITK RP Oddział Wrocław

KOMITET NAUKOWY

    Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska – przewodniczący Komitetu
    Prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk – Politechnika Wrocławska
    Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska
    Dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk – Prof. ndzw. Politechniki Białostockiej
    Dr hab. inż. Maciej Kruszyna – Prof. ndzw. Politechniki Wrocławskiej
    Dr hab. inż. Piotr Mackiewicz – Politechnika Wrocławska
    Prof. dr hab. inż. Piotr Nita – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
    Dr hab. inż. Tadeusz Sandecki – Prof. ndzw. Politechniki Warszawskiej
    Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski – Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa
    Dr inż. Mariusz Wesołowski – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
    Dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski – Prof. ndzw. Politechniki Gdańskiej

KOMITET ORGANIZACYJNY

    Prof. dr hab. inż. Marek Krużyński – Prezes Zarządu Oddziału SITK RP Wrocław – Przewodniczący
    Wiesław Murawski – Sekretarz
    Dr inż. Bartłomiej Krawczyk – Politechnika Wrocławska
    Dr inż. Wacław Piątkowski – SITK RP Oddział Wrocław
    Olenarda Grudecka – SITK RP Oddział Wrocław
    Barbara Borowiec – SITK RP Oddział Wrocław
    Magda Szumiata – GDDKiA Oddział we Wrocławiu

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa na adres do korespondencji oraz dokonanie wpłaty w kwocie 900 zł + 23% VAT w terminie do 5 listopada 2018 r.
Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie, uczestnictwo w imprezach towarzyszących.
Pobyt w hotelu uczestnicy opłacają indywidualnie, natomiast rezerwacji noclegów dokonują organizatorzy.
Opłatę konferencyjną proszę uiścić na konto: IDEA BANK
70 1950 0001 2006 0048 1945 0002 SITK RP Oddział we Wrocławiu
z podaniem Nazwiska Uczestnika i dopiskiem „Konferencja Jelenia Góra 2018”.

Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej
www.wroclaw.sitkrp.org.pl

Podczas trwania Konferencji będzie możliwa prezentacja firm oraz wystawa materiałów i eksponatów związanych z tematyką Konferencji. Istnieje możliwość umieszczania reklam w materiałach konferencyjnych. Materiały konferencyjne zostaną wydrukowane w numerze 11/2018 Przeglądu Komunikacyjnego. Artykuły wnoszące wkład naukowy podlegają dodatkowym procedurom opisanym szczegółowo na stronie internetowej czasopisma.
W przypadku spełnienia wymogów formalnych artykuł otrzymuje 8 punktów wg listy MNiSW.

Dodatkowe informacje:
SITK RP O/Wrocław
ul. M.J. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław,
tel.: 48 71 343 18 74, kom.575 799 133
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wroclaw.sitkrp.org.pl


2018-11-15 10:00:00
2018-11-16 17:00:00

Logowanie