WydarzeniaKonferencje, Szkolenia, Warsztaty

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Od Październik 01, 2017 09:00 aż Październik 03, 2017 16:00 Zapisz w kalendarzu

Kategorie: Infrastruktura

Tagi: IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

Hits: 681

Oceń:

Pod wspólną nazwą IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe w Ostródzie odbędą się 4 wydarzenia, na które serdecznie zapraszamy.

1 października (niedziela) godz. 13:00 - 17:00 (amfiteatr miejski w Ostródzie i tereny nad jeziorem Drwęckim)

Festyn dla mieszkańców miasta, turystów i gości Forum o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym. W programie gra miejska, inne konkursy oraz równolegle występy muzyczne i taneczne na scenie amfiteatru. Motywem przewodnim ma być zieleń, związana z głównym tematem Forum, jakim jest w tym roku utrzymanie i wyposażenie dróg, w tym kwestia drzew i zieleni w pasie drogowym. W przygotowania włączone są szkoły z Ostródy, które przygotowują w ramach ogłoszonego konkursu programy artystyczne, związane z fauną i florą występującą w pasie zieleni przydrożnej. Na zakończenie festynu odbędzie się wielka "Zielona Parada", połączona z sadzeniem drzew.

1 października (niedziela) godz. 16:00 - 19:00 (hotel Dom Polonii w Ostródzie, ul. Pieniężnego 6). Inauguracja Inicjatywy Akademickiej PKD

Seminarium warsztatowe dla studentów uczelni technicznych "Standaryzacja: potrzeba i kierunki optymalizacji projektów drogowych i mostowych". W programie: wykład inauguracyjny, prezentacje kół naukowych oraz przygotowanych przez nie opracowań na temat rozwiązań optymalizacyjnych, dyskusja ogólna oraz postawienie zadania do wykonania w semestrze zimowym. Opracowanie ma dotyczyć tematu wykładu: propozycje standaryzacji obiektów/projektów.

2-3 października (poniedziałek-wtorek) 9:30-17:30 (Sala Mazurska Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur EXPO MAZURY) Konferencja "Utrzymanie dróg: systemy, organizacja, technologie".

Tematem przewodnim będą systemy utrzymania dróg, stosowane przez GDDKiA oraz zarządców dróg samorządowych oraz standardy letniego i zimowego utrzymania dróg. Będzie także kontynuowana tematyka "Zielonych dróg" z poprzedniego dnia. Osobna sesja, przygotowana we współpracy z GDDKiA i wykonawcami, dotyczyć będzie zakończonych i trwających inwestycji wokół Ostródy: odcinka drogi S7 z Miłomłyna do Olsztynka i obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele administracji drogowej różnych szczebli, w tym - jako specjalni goście - zarządcy dróg powiatowych.

2-3 października (poniedziałek-wtorek) początek godz. 9:00 (hala nr 3 Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur EXPO MAZURY) Wystawa "OSTROAD - Technika utrzymania, remontów i wyposażenia dróg".

Zapraszamy wszystkie firmy związane z branżą drogową, oferujące: rozwiązania, produkty i usługi wykorzystywane w drogownictwie. Do dyspozycji wystawców oferujemy powierzchnię do własnej aranżacji lub wybór zabudowanych stoisk w nowoczesnym i przestronnym wnętrzu hali targowej, a - w razie potrzeby - także na zewnątrz. Powierzchnia wystawiennicza wszystkich hal to 58 000 m2 (wysokość pomieszczeń nawet 19 m, ponad 1000 punktów podwieszania, nośność podłogi 2 tony na m2 - co umożliwia wprowadzenia ciężkich maszyn budowlanych). Przestrzenie wystawiennicze "Expo Mazury" umożliwią pokazanie możliwości firmy każdej wielkości i każdego profilu tematycznego. Wystawę obejrzą uczestnicy konferencji oraz zaproszeni specjalnie zarządcy dróg powiatowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i innych regionów północnej Polski.

Miejscem zakwaterowania uczestników konferencji oraz gości uroczystych kolacji jest hotel Willa Port**** Art&Business w Ostródzie, ul. Mickiewicza 17.

Program:

2 października 2017 (poniedziałek):

SESJA I INAUGURACYJNA

9.00 - 9.10 Otwarcie Forum, przywitanie uczestników - Zbigniew Kotlarek- prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Gustaw Marek Brzezin- Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Czesław Najmowicz- Burmistrz Miasta Ostróda

9.10 – 9.35 Strategiczne kierunki badań europejskich instytutów drogowych w latach 2017-2020 - prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

9.35 – 10.00 Wystąpienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

10.00 – 10.20 Kluczowe wskaźniki wydajności (Key Performance Indicators) w zarządzaniu drogami - dr inż. Sławomir Heller, przewodniczący Grupy Roboczej ds. upowszechniania i edukacji Road Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, Heller Ingenieurgesellschaft mbH

10.20 – 10.50 Zadania samorządu miast Gusiew (obwód kaliningradzki) w utrzymaniu, remoncie i wyposażeniu dróg - Aleksandr A. Kitajew, pierwszy zastępca Szefa Administracji Okręgu Miejskiego Gusiew

10.50 – 11.10 Wkład UWM w innowacyjne rozwiązania w budownictwie drogowym – dr hab. inż. Marek Ciak, prof. UWM

11.15 – 12.15 Otwarcie wystawy Techniki drogowej OSTROAD 2017, zwiedzanie ekspozycji przez gości honorowych oraz przerwa kawowa

SESJA II Zielona Droga

12.15 – 12.40 Zieleń w oczyszczeniu powietrza w otoczeniu dróg i autostrad: stan i perspektywy - prof. dr hab. Stanisław Gawroński, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie

12.40 – 13.00 Dobór drzew w otoczeniu pasa drogowego - dr hab. prof. SGGW Jacek Borowski, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

13.00 – 13.20 Redukcja grubości i wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni dzięki stabilizacji podbudowy georusztem trójosiowym - Piotr Mazurowski, Tensar Polska

13.20 – 13.50 Dobre praktyki w godzeniu remontów dróg z zachowaniem drzewostanu w ich otoczeniu: przykłady z Niemiec i z Polski - dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, lider programu Drogi dla Rozwoju Fundacja EkoRozwoju

13.50 – 14.10 Ochrona bioróżnorodności w inwestycjach drogowych - Adam Krzyśków, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

14.10 – 14.30 dyskusja

14:30-15:30 Obiad

SESJA III Drogi wokół Ostródy: od projektu do realizacji

15.30 – 15.50 Optymalizacja w praktyce przygotowania inwestycji na przykładzie budowy drogi S7 - Mirosław Nicewicz dyrektor Oddziału GDDKiA w Olsztynie

15.50 – 16.05 Dokumentacja projektowa obiektów mostowych: odcinek Miłomłyn - Ostróda, pododcinek B drogi S7 oraz projekt budowlany i wykonawczy wraz z technologią budowy mostu MS-3 na DK16 - Tadeusz Stefanowski Transprojekt Gdański

16.05 – 16.30 3M Connected Roads – oznakowanie dróg w perspektywie podróży pojazdami autonomicznymi - Jakub Kalisiak, 3M Poland

16.30 – 16.50 Uwarunkowania realizacyjne i zastosowane rozwiązania technologiczne na budowie drogi S7 i obwodnicy Ostródy - Andrzej Wądołowski, zastępca dyrektora ds. technologii Oddziału GDDKiA w Olsztynie

16.50 – 17.10 Budowa drogi w trudnych warunkach geologicznych: realizacja głębokiej wymiany gruntów w okolicach Ostródy - Tomasz Jaśko, zastępca dyrektora kontraktu Budimex SA

17.10 - 17.30 Szczególne wyzwania realizacyjne na odcinku Ostróda Południe-Olsztynek - Krzysztof Janachowski, Marek Zaremba Strabag Sp.z o.o

17.30 – 17.40 Kruszywa lokalne na budowie dróg krajowych w regionie Warmii i Mazur - Anna Mierzejewska-Kmieć, ZPK Szumowo

17.40 – 18.00 dyskusja

20:00 uroczysta kolacja (hotel WIlla Port Art&Business)

3 października 2017

SESJA IV Innowacje drogowe

9.00 - 9.20 Make Roads Great Again: nowoczesna diagnostyka nawierzchni (remonty i utrzymanie) – Igor Ruttmar, TPA

9.20 – 9.40 Nawierzchnie betonowe: uzasadnione rozwiązanie na drogach - Marek Surowiec, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii Grupy Ożarów

9.40 - 10.00 SMART Gusiew. Infrastruktura rowerowa, przyjazna pieszym, zmotoryzowanym i rowerzystom: czy to jest możliwe? - Paweł S. Niefiodow, naczelnik wydziału gospodarki drogowej Administracji Okręgu Miejskiego Gusiew obwodu kaliningradzkiego

10.00 - 10.20 Innowacyjne elementy wyposażenia BRD jako element optymalizujący koszty utrzymania dróg - Grzegorz Bagiński prezes Saferoad RRS

10:20 - 10:40 Czy wiemy co mamy? Zarządzanie danymi ewidencyjnymi – Agnieszka Kowalewska, ZDW w Olsztynie

10.40 – 11.00 GeoEwidMaster: moduł aplikacji mobilnej i zajęcia pasa drogowego zastosowany w ZDW w Olsztynie - Maciej Marczuk ProjektSigma/SmartFactor

11.00 – 11.15 przerwa kawowa

SESJA V Utrzymanie dróg cz.1

11.15 – 11.35 Problemy zarządców dróg powiatowych – Małgorzata Ostrowska ZDP Ostróda

11.35 – 11.55 Utrzymanie dróg wojewódzkich w aspekcie strategii rozwoju ZDW w Olsztynie - Tomasz Raczkowski, zastępca dyrektora do spraw zarządzania siecią, ZDW w Olsztynie

11.55 -12.15 Funkcjonowanie systemu "Utrzymaj standard" na drodze S22 - Jarosław Bera, zastępca dyrektora do spraw zarządzania drogami i mostami Oddziału GDDKiA w Olsztynie

12.15 – 12.35 Obszarowe stosowanie formuły "Utrzymaj standard" na drogach krajowych w woj. pomorskim - Karol Markowski, z-ca dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami GDDKiA O/Gdańsk

12.35 -12.55 Sól Drogowa – Kopalnia Kłodawa

12.55 – 13.15 dyskusja

13.15 -13.35 przerwa kawowa

SESJA VI Utrzymanie dróg cz.2

13.35 – 13.55 prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, UWM

13.55 -14.15 Comarch ERGO – Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Drogową jako platforma e-usług administracji drogowej – Paulina Olenkowicz-Trempała Comarch

14.15 -14.35 Metodyka wizualnej oceny drzew - dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

14.35 – 14.55 Pielęgnacja drzew na wysokości (arboryści) – dr inż. Piotr Dynowski

15.00 dyskusja i podsumowanie

obiad


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Dodatkowe informacje


2017-10-01 09:00:00
2017-10-03 16:00:00

Logowanie