XII edycja PolskiegoKongresu ITS

XII edycja PolskiegoKongresu ITS

Od Maj 22, 2019 08:00 aż Maj 23, 2019 17:00 Zapisz w kalendarzu

W Airport Hotel**** Okęcie Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa

Wysłany przez Anna Krawczyk

http://www.pkits.pl

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA serdecznie zaprasza do udziału podczas XII POLSKIEGO KONGRESU ITS-Inteligentnych Systemów Transportowych, który odbędzie się w dniach 22-23 maja 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Cyfryzacja transportu wspierana przez UE, elektromobilność, pojazdy samosterujące, C-ITS i łączność 5G tworzą nową perspektywę rozwoju ITS. Ciekawymi i zasługującymi na uwagę tematami są: (a) podejście usługowe w rozwijaniu i wdrażaniu systemów ITS – Umowy SLA (Service Level Agreement- umowa dot. poziomu usług) oraz (b) wskaźniki KPI (Key Performance Indicators – Kluczowe Wskaźniki Efektywności). Umożliwiają one, m.in., pogłębioną i ciągłą ocenę działania systemów ITS z perspektywy użytkowników transportu. Te stosowane w wielu krajach metody są coraz częściej stosowane także w Polsce, jednak do tej pory były one i są wykorzystywane w niewielkim stopniu w naszej branży. O tym, m.in., chcielibyśmy dyskutować na XII POLSKIM KONGRESIE ITS.

Przedstawiamy szeroką listę tematów, które, mogą być inspiracją dla autorów referatów i wystąpień.

Założono, że prezentacje dotyczyć będą następujących tematów:

  • integracji/współpracy systemów zarządzania ruchem na drogach krajowych i samorządowych; roli ITS w realizacji celów zrównoważonego rozwoju: zrównoważonej mobilności oraz ochrony środowiska, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz niskiej emisji;
  • systemów poboru opłat;
  • roli ITS w obsłudze elektromobilności;
  • pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych;
  • roli ITS w doskonaleniu/rozwijaniu systemów dostaw ładunków;
  • systemów ITS wspierających bezpieczeństwo transportu (transport security);
  • technologii satelitarnej jako narzędzia ITS; efektywności ekonomicznej i finansowania projektów ITS;
  • barier prawnych i finansowych we wdrażaniu rozwiązań ITS;
  • wykorzystaniu SLA (Service Level Agreement) i KPI (Key Performance Indicators) w projektowaniu i zarządzaniu rozwiązaniami ITS; cyber-bezpieczeństwa (bezpieczeństwo teleinformatyczne) i prywatności jako kluczowego wyzwania przy wdrażaniu rozwiązań ITS oraz ITS i BIG DATA – korzyści i zagrożenia.

Przewidujemy także podsumowanie najważniejszych informacji na temat rozwoju technologii ITS oraz wdrożeń w Polsce w ostatnim czasie. Mamy świadomość, że nie wszyscy z Państwa mogą na bieżąco śledzić to, co dzieje się w naszej branży.

Podobnie, jak w poprzednich latach, kierujemy nasze zaproszenie do uczestnictwa w XII POLSKIM KONGRESIE ITS do sektora publicznego i prywatnego, w tym do świata nauki. Sprecyzowanie programu, w tym podział na sesje, nastąpi po analizie zgłoszonych propozycji referatów i wystąpień. Przewidujemy zarówno sesje tematyczne jak i dyskusje panelowe z aktywnym udziałem uczestników Kongresu.

XII POLSKI KONGRES ITS odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, przy Trasie Łazienkowskiej (ul. Rektorska 4). Wnętrze tego obiektu a także możliwości jakie oferuje, można zobaczyć na https://www.cziitt.pw.edu.pl/Wycieczka/. Na podobnych, jak w ubiegłych latach zasadach, udostępniona będzie przestrzeń wystawiennicza dla firm z branży ITS.

Przypominamy również o corocznym konkursie „LIDER ITS”, adresowanym do samorządów, dostawców technologii i autorów prac dyplomowych z dziedziny ITS. Więcej informacji na temat tegorocznej edycji znajdziecie Państwo na stronie www.lider-its.pl.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień kongresowych jak i uczestnictwa w Kongresie. Prosimy o zgłaszanie propozycji wystąpień na formularzach, opublikowanych na naszych stronach internetowych i o śledzenie komunikatów publikowanych na tej stronie. Będziemy w nich informować o szczegółach programu.

 

Program

Rejestracja

Dodatkowe informacje

 

Program

Rejestracja

Dodatkowe informacje

2019-05-22 08:00:00
2019-05-23 17:00:00

Logowanie