poniedziałek, 22 grudzień 2014 00:00

O „zielonej chemii” i nie tylko

Z Markiem Marcińskim, prezesem zarządu ICSO Chemical Production Sp. z o.o. rozmawia, Anna Krawczyk.

poniedziałek, 22 grudzień 2014 00:00

Wspieranie przezorności

W ramach swoich działań prewencyjnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje program „Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek”. O założeniach programu z Małgorzatą Nietopiel, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS, rozmawia Anna Krawczyk.

poniedziałek, 22 grudzień 2014 00:00

Szansa dla polskiej gospodarki

Polska gospodarka może posuwać się naprzód milowymi krokami, o ile zainteresuje się innowacjami niszowymi. Jak trudne są to kroki i czy trzeba stawiać je w siedmiomilowych butach, o tym 7 listopada br. mówiono na Zamku Królewskim w Warszawie. I choć brzmi to jak bajka, bajką nie jest. To polska przyszłość i to już najbliższa, jeśli skorzystamy z naszej szansy.
Z wykładowcą Uniwersytetu Stanforda prof. zw. dr. inż. Andrzejem Pawlakiem, twórcą najskuteczniejszej metody innowacji niszowej, która wraz z kompletem narzędzi jego autorstwa, umożliwia rozpoznanie luk technologii i przekształcenie ich w nisze technologiczne, rozmawia Anna Krawczyk.

piątek, 19 grudzień 2014 00:00

Kontakt

Organizator

Inframedia Anna Krawczyk

ul. Balonowa 21/3, 02-635 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Anna Krawczyk

T. 606 217 777

T. 22 844 18 27

E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czwartek, 18 grudzień 2014 00:00

Warunki uczestnictwa BHP

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja on-line i wniesienie opłaty do 28 stycznia 2015 r.
Opłata obejmuje udział w seminarium, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa.
Jeżeli udział w konferencji jest w 100% opłacany ze środków publicznych, podatek VAT nie jest naliczany - podstawa: art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o podatku od towarów i usług.
Prosimy o przesłanie oświadczenia
Koszt uczestnictwa przy wniesieniu opłaty do 21.01.   190 zł/os. + 23% VAT (233,70 zł brutto)
Koszt uczestnictwa przy wniesieniu opłaty do 28.01    290 zł/os. + 23% VAT (356,70 zł brutto)

Rezygnacja z udziału w seminarium jest możliwa do 28.01 po pisemnym jej przesłaniu. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

czwartek, 18 grudzień 2014 00:00

Prelegenci BHP

 

Stanisław Araszkiewicz – absolwent Politechniki Warszawskiej. Specjalizacja inżynierska I-go stopnia w zakresie budowy maszyn. Rzeczoznawca SIMP. Problematyką szkolenia zawodowego zajmuje się od ponad 20 lat. Od 2004 roku związany ze szkoleniem zawodowym operatorów maszyn w IMBIGS. Od 2013 r. Kierownik Doświadczalnego Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn IMBIGS. Wiceprzewodniczący Rady Programowej CKSOM IMBIGS.
Autor wielu publikacji z zakresu poszukiwania i wdrażania do programów szkolenia nowych narzędzi i technik dydaktycznych. Współautor wdrożenia do programu szkolenia operatorów maszyn dynamicznych, trójosiowych stanowisk szkoleniowych. Zainteresowania dydaktyczno-zawodowe dotyczą głównie badania i wdrażania do programu szkolenia zawodowego nowych, narzędzi i technik dydaktycznych aktywizujących słuchaczy kursu.


 Anna Ceroń ‒ audytor wiodący ZKP. Geolog, specjalista ds. kruszyw budowlanych, audytor w obszarze mieszanek mineralno-asfaltowych, audytor wiodący systemów zarządzania, specjalista ds. systemów zarządzania środowiskowego, ekspert Polskiego Centrum Akredytacji ds. weryfikacji EMAS. Współpracuje z wieloma jednostkami certyfikującymi jako audytor i ekspert. W QEMS Jakość Środowisko Bezpieczeństwo zarządza obszarem badań środowiskowych oraz opracowaniem raportów i ocen zgodności z wymaganiami prawnymi w ochronie środowiska. Zajmuje się wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemów zarządzania: EMAS, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS, PN-N 18001, ISO 27001, ISO 50001. Ekspert-wykładowca na uczelniach: Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Kształtowania Środowiska i Budownictwa SGGW, Uniwersytet Rzeszowski. Członek Polskiego Komitetu GeologiiInżynierskiej i Środowiska.


Anna Krawczyk ‒ absolwentka Wydziału Psychologii Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Od 2000 r. związana z rynkiem mediów. Od 2006 r. prowadzi wydawnictwo Inframedia. Jest wydawcą miesięcznika „Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie”. Od września 2013 r. pełni funkcję redaktor naczelnej kwartalnika „Nawierzchnie Asfaltowe”, a od lutego 2014 r. prowadzi magazyn „Łódź kreuje innowacje”.
W swej pracy zawodowej przeprowadzała wywiady z przedstawicielami świata nauki i biznesu, parlamentarzystami i ministrami. Wśród jej rozmówców byli m.in. prof. Jerzy Buzek, Janusz Piechociński, Adam Struzik.
Pomysłodawca i moderator kilkudziesięciu debat z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów, największych firm wykonawczych i konsultingowych w kraju.
Interesuje się szeroko rozumianą tematyką innowacyjności, rozwojem gospodarczym kraju oraz czynnikami, które na niego wpływają.
Prywatnie osoba niezwykle komunikatywna; entuzjastka nowinek technologicznych


 Andrzej Misztela‒ dr nauk technicznych. Adiunkt w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kierownik Pracowni Badań Konstrukcji Tymczasowych IMBiGS.
Specjalista w zakresie budowy, eksploatacji i bezpieczeństwa rusztowań budowlanych oraz maszyn budowlanych.
Problematyką rusztowań budowlanych zajmuje się od blisko 20 lat. Wieloletni wykładowca i instruktor w ośrodkach szkoleniowych z zakresie konstrukcji, budowy, technik montażu i eksploatacji rusztowań.
Autor wielu ekspertyz i prac badawczych (ogółem około 250 prac) z zakresu rusztowań budowlanych, dźwignic i innych maszyn budowlanych, współautor projektów i opracowań doświadczalno-konstrukcyjnych maszyn budowlanych oraz autor prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa konstrukcji i eksploatacji rusztowań, finansowanych z środków centralnych.
Jest współtwórcą systemu badań i certyfikacji rusztowań w Polsce.
Dorobek naukowo-badawczy dokumentują liczne referaty wygłaszane na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz artykuły w czasopismach naukowych i prasie specjalistycznej, z zakresu mechaniki konstrukcji oraz techniki rusztowaniowej.
Zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą głównie problemów naukowych, technicznych oraz organizacyjno-prawnych występujących na pograniczu różnych dyscyplin wiedzy (eksploatacja maszyn i budownictwo) oraz mechaniki konstrukcji prętowych.


Jest członkiem komitetów naukowych oraz różnych zespołów eksperckich:

 • członek Rady Naukowej IMBiGS
 • członek Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Wyrobów IMBiGS
 • przewodniczący Komitetu Technicznego ds. Ceryfikacji Systemów Zarządzania IMBiGS
 • sekretarz Kapituły Konkursu „Rusztowanie roku” organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań
 • członek Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Wyrobów Ogólnoprzemysłowych Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • członek Rady Programowej przy Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS

Zainteresowania pozazawodowe: historia powszechna, muzyka klasyczna, literatura piękna.

środa, 17 grudzień 2014 00:00

Panaceum na kłopoty drogowe

Branża drogowa znowu jest podzielona. Na nowo rozgorzała dyskusja: beton czy asfalt? Asfalciarze czują się pominięci oraz rozgoryczeni tym, że GDDKiA nie zaprosiła ich do dyskusji na temat budowy ponad 800 km dróg w nowej perspektywie unijnej w technologii betonowej. Jak zakończy się sprawa, w tej chwili nie wiadomo. Faktem jest, że zarówno technologia asfaltowa, jak i betonowa ciągle ewoluują.

środa, 17 grudzień 2014 00:00

Program BHP

Program

9.00–10.00 Rejestracja uczestników, bufet powitalny

10.00–10.15 Otwarcie spotkania

10.15–11.30 Panel I: Bezpieczeństwo na placu budowy – moderator przedstawiciel Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Wprowadzenie: Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót u generalnych wykonawców (organizacja pracy, standardy)

Zagadnienia:

 • Dobre praktyki w stosowaniu BHP – dr inż. Andrzej Misztela, kierownik Pracowni Badań Konstrukcji Tymczasowych IMBiGS
 • Założenia „Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek” – Małgorzata Nietopiel, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Prewencja wypadkowa – przedstawiciel PIP
 • BHP w małych i średnich przedsiębiorstwach – przedstawiciel OIGD

11.30–12.00 – przerwa kawowa

12.00–13.30 Panel II: Kształcenie kadr – moderator dr hab. inż. Stefan Góralczyk, dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Wprowadzenie: System wydawania uprawnień – jednostki certyfikowane, obowiązki pracodawcy – Stanisław Araszkiewicz, kierownik Zakładu Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS

Zagadnienia:

 • Szkolnictwo zawodowe – wymogi rynku a realia edukacyjne – Paweł Babij, prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa
 • Potrzeby rynku w zakresie kształcenia zawodowego (system certyfikacji, nieformalne ścieżki kariery) – przedstawiciel Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
 • Kultura bezpieczeństwa – program realizowany w szkołach średnich przez GIP
 • Szkolenie operatorów – Stanisław Araszkiewicz, kierownik Zakładu Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS
 • Innowacyjność i bezpieczeństwo maszyn – przedstawiciel dystrybutora maszyn

13.30–14.30 lunch

14.30–16.00 Panel III: Organizacja budów – od przetargu do wykonawstwa –moderator Anna Krawczyk, wydawca magazynu „Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie”

Wprowadzenie: Zmiany w ustawie PZP – koszty pracy, umowa ramowa

Zagadnienia:

 • Zabezpieczenia podwykonawców na etapie zawierania umów inwestora z generalnym wykonawcą – przedstawiciel GDDKiA
 • Oczekiwania podwykonawców – Paweł Ludwig, wiceprezes OIGD, prezes zarządu TM-VIA sp. z o.o.
 • Zarządzanie budową – rola kierownika budowy – przedstawiciel Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
 • Ochrona pracowników – Andrzej Tracz, przewodniczący Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ „Solidarność”

16.00–16.30 Podsumowanie, zakończenie

Warsztaty - prowadzący Anna Ceroń, QEMS Jakość Środowisko

Bezpieczeństwo na terenie inwestycji – praktyka działania.

12:00-13:30 Zarządzanie substancjami i preparatami chemicznymi na terenie budowy – prowadzenie dokumentacji. Wymagania związane ze szkoleniem pracowników.

13:30-14:30 Lunch

14:30-16:00 Zarządzanie odpadami niebezpiecznymi – wymagania bezpieczeństwa. Praktyczne przykłady stosowania i dokumentowania działań.

środa, 17 grudzień 2014 00:00

Wydanie nr 11-12/2014 Infrastruktury

Tradycyjnie w grudniowym wydaniu „Infrastruktury” dokonujemy podsumowań roku. Zapytaliśmy przedstawicieli zarówno administracji, wykonawców, jak i producentów materiałów, jaki był dla nich mijający rok i co prognozują na kolejny.

środa, 01 październik 2014 00:00

Dyskusję czas zacząć

W 2010 r. po raz pierwszy został rozpisany przetarg na kompleksowe utrzymanie dróg w modelu „utrzymaj standard”. Przetarg dotyczył odcinka S3 w zachodniopomorskim. W miarę oddawania kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych były one włączane do nowego modelu utrzymania.
W przyszłym roku zostaną rozpisane nowe tego rodzaju przetargi. O związanych z tym modelem refleksjach i oczekiwaniach GDDKiA z Andrzejem Maciejewskim, zastępcą Generalnego Dyrektora, rozmawia Anna Krawczyk.

Strona 20 z 20

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Logowanie