wtorek, 01 maj 2018 00:00

Asfalt o międzynarodowej karierze

Popularność zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych wzrasta z roku na rok.  Nic w tym więc dziwnego, że sprzedaż MODBIT HiMA produkcji LOTOS Asfalt w 2017 r. w porównaniu  z rokiem poprzednim wzrosła o 92 proc.
Co ciekawe, znalazł on zastosowanie nie tylko na polskich budowach, w tym przy realizacji drogi ekspresowej S7, lecz także na inwestycjach zlokalizowanych poza granicami naszego kraju, głównie na Litwie.

 

Zadowolonych odbiorców MODBIT HiMA przybywa z każdym miesiącem, można więc śmiało powiedzieć, że rynek ten będzie się bardzo szybko rozwijał.

– Asfalt MODBIT HiMA to produkt charakteryzujący się podwyższonymi właściwościami funkcjonalnymi. Poziom modyfikacji polimerem w tym produkcie jest ponad dwukrotnie wyższy niż w innych asfaltach modyfikowanych, które są powszechnie stosowane w warstwach ścieralnych dróg. Wysoka zawartość modyfikatora nie powoduje utrudnień przy wbudowywaniu gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Nawierzchnia drogowa zbudowana z asfaltu HiMA charakteryzuje się odpornością na odkształcenia trwałe (koleinowanie), dłuższą żywotnością oraz podwyższoną odpornością na działanie niskich temperatur – mówi Agnieszka Kędzierska, koordynator Pionu Strategii Rozwoju z LOTOS Asfalt.

W 2017 r. MODBIT HiMA wykorzystano m.in. przy budowie obwodnicy Ostródy, w ciągu drogi S7 Miłomłyn–Olsztynek. Do realizacji 18 km drogi ekspresowej S7 firma Budimex SA zużyła około 10 tys. t mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na obiekty mostowe. Udział asfaltów wysokomodyfikowanych w tej mieszance wyniósł około 7 proc.

– Realizowaliśmy te dostawy w trudnych warunkach, od września do grudnia 2017 r. W celu zapewnienia najwyższych standardów jakościowych lepiszcze transportowane było w stanie ciekłym, w specjalnych izolowanych cysternach samochodowych. Dołożyliśmy wszelkich starań, by dostarczany asfalt w momencie trafienia do wytwórni miał temperaturę umożliwiającą jego pompowanie nawet w trudnych warunkach. Dzięki temu można go było stosować nawet w chłodne, jesienne dni i przy niskich temperaturach otoczenia – dodaje Agnieszka Kędzierska.

MODBIT HiMA znalazł również zastosowanie na innych obwodnicach miast w ciągu drogi krajowej S7, na drogach wojewódzkich w okolicy Katowic oraz Myszkowa. Używano go także podczas remontów i wykonywania nakładek w Warszawie, np. przy ul. Radzymińskiej. W listopadzie natomiast sięgnięto po niego przy realizacji drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn–Olsztynek. Energopol Szczecin S.A., dzięki współpracy z inwestorem – GDDKiA oddział Olsztyn – przy realizacji zadania budowy drogi ekspresowej S51 Olsztyn–Olsztynek
wziął udział w innowacyjnym projekcie i wykorzystał bardzo wysokomodyfikowany asfalt MODBIT HiMA do wykonania nawierzchni ścieralnej o obniżonej emisji hałasu, tzw. cichej nawierzchni. Hałas emitowany przez ruch poruszających się po tej drodze pojazdów będzie niższy – od 2,5 do 5,0 dB. Jest to jedna z pierwszych tego typu inwestycji w województwie warmińsko-mazurskim.

– Zdecydowaliśmy się na użycie asfaltu MODBIT HiMA jako lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej, ponieważ był to jedyny asfalt w Polsce, który dzięki swoim parametrom spełniał wymagania określone przez inwestora, a nam, wykonawcy, zapewniał stabilność produktu, dzięki któremu mogliśmy utrzymać jakość wykonanej nawierzchni na poziomie spełniającym oczekiwania zarówno nasze, jak i zamawiającego – mówi Marcin Wronka, zastępca dyrektora kontraktu ds. drogowych i kierownik robót drogowych w firmie Energopol Szczecin. – Struktura mieszanki SMA 8LA, poza redukcją hałasu, pozwala na eliminację skutków zjawiska aquaplaningu, tj. utraty przyczepności pojazdu, spowodowanej mokrą nawierzchnią. Dzięki zastosowaniu MODBIT HiMA podwyższa zaś odporność warstwy na powstawanie deformacji trwałych, tzw. koleinowania – dodaje.

Wysokomodyfikowany asfalt z LOTOSU znalazł zastosowanie także poza granicami Polski. W 2017 r. były to głównie drogi na Litwie – testowe odcinki w Wilnie oraz przy Via Baltica (miejsce ważenia pojazdów). Łącznie trafiło tam około 400 t produktu.

Dział: Innowacje
sobota, 04 listopad 2017 18:17

Stawiamy na nowoczesność

Z Piotrem Przyborowskim, prezesem LOTOS Asfalt, na temat budowy dróg i innowacyjnych asfaltów rozmawia Anna Krawczyk.

 

Panie prezesie, proszę powiedzieć, w jaki sposób LOTOS Asfalt przygotowuje się do obsługi Programu Budowy Dróg Krajowych?

Do 2023 r. ma powstać ponad 2 tys. km nowych dróg. Większość realizowanych obecnie inwestycji drogowych zakończy się w ciągu dwóch najbliższych lat. Spodziewamy się zatem wzrostu zapotrzebowania na nasze produkty i już od dawna jesteśmy na to przygotowani. Od 2010 r. potencjał produkcyjny LOTOS Asfalt wynosi 1 mln ton. To w zupełności wystarczy, by zaspokoić potrzeby naszych klientów. Dodatkowo stale pracujemy nad zwiększeniem efektywności organizacyjnej w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań drogowych.

Jakie zatem innowacje i nowości Państwo wprowadzacie?

Punktem wyjścia do wprowadzania oraz stosowania innowacji jest ciągła obserwacja zmieniających się potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Systematycznie pracujemy nad zwiększaniem możliwości w zakresie produkcji innowacyjnych asfaltów przeznaczonych do budowy dróg. Dzięki temu możemy proponować naszym klientom szeroką gamę nowoczesnych produktów, które cechuje najwyższa jakość. Przez ostatnie kilka lat wprowadziliśmy na rynek trzy nowatorskie rozwiązania. Asfalt modyfikowany granulatem gumowym MODBIT CR, przeznaczony do budowy cichych nawierzchni, oraz asfalt WMA, dzięki któremu można produkować i wbudowywać mieszanki mineralno-bitumiczne w temperaturach technologicznych niższych od dotychczasowych o ponad 20ºC. W naszej ofercie znajduje się również wysokomodyfikowany asfalt do zadań specjalnych MODBIT HiMA, który powstał w wyniku poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie budowy nawierzchni o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych.

Czy Państwa innowacje dotyczą samych produktów, czy także obsługi klientów?

Jesteśmy innowacyjni we wszystkich naszych działaniach. Wdrożyliśmy wiele instrumentów handlowych, obecnie chętnie wykorzystywanych na rynku, jak np. stałe ceny, a w zakresie obsługi klienta aplikację mSprzedaż, która umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Mamy też odmienny od konkurencji system dystrybucji asfaltów, w którym to my odpowiadamy za dostawy produktów, dzięki czemu możemy je dokładnie monitorować i od razu reagować na potencjalne zmiany.

Biorąc pod uwagę Państwa doświadczenie przy poprzednim rządowym programie budowy dróg, to na jakie ryzyka jesteście Państwo obecnie przygotowani i w jaki sposób chcecie się przed nimi ustrzec?

Przed nami kolejna perspektywa unijna, podczas której w jednym czasie będzie budowanych wiele odcinków dróg. Uważam, że branża budowlana w Polsce wyciągnęła wnioski z poprzedniej perspektywy. Wiele inwestycji realizowano wtedy w pośpiechu, a powstające firmy nie były wystarczająco dojrzałe do podejmowania świadomych decyzji biznesowych, ponieważ ich naczelnym zadaniem było zdobycie zamówienia. Dziś branża drogowa dysponuje nie tylko odpowiednim potencjałem i doświadczoną kadrą w zakresie budowy dróg bitumicznych, ale też ma większą świadomość biznesową i nie jest nastawiona na jednorazowe duże kontrakty. Uważam, że receptą na sukces jest świadome zarządzanie całym procesem budowlanym od początku do końca, przemyślana polityka jakościowa i wykorzystanie innowacyjnych technologii.

W bieżącej perspektywie należy liczyć się ze spiętrzeniem robót. Czy oferujecie Państwo rozwiązania przedłużające sezon budowlany?

Oczywiście, mamy w naszej ofercie wspomniany już asfalt WMA, który jest coraz częściej stosowany przez naszych klientów właśnie poza sezonem. WMA jest bezpiecznym lepiszczem o stabilnych parametrach produkcji i niższych temperaturach technologicznych. Zapewnia również lepszą urabialność i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej. To produkt ekologiczny, który zmniejsza szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne przez znaczne ograniczenie zużycia energii oraz redukcję emisji.

A co z trwałością, jakością i ekologią – jakie rozwiązania macie Państwo do zaoferowania w tym zakresie?

Odpowiedzią są tu asfalty wysokomodyfikowane HiMA. To wielki krok ku nowoczesnym rozwiązaniom w branży drogowej. Wraz z rosnącym obciążeniem dróg ruchem samochodowym wzrastają wymagania inwestorów wobec właściwości budowanych nawierzchni. Zarówno uniwersalność zastosowania, jak też przewidywalność i powtarzalność parametrów stosowanych mieszanek są tymi cechami, na które projektanci i wykonawcy zwracają szczególną uwagę. Wykorzystanie w Polsce asfaltów modyfikowanych w inwestycjach drogowych przekracza 20 proc., a wiedza na temat dostępnych od kilku lat asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA wciąż rośnie.

Dziękuję za rozmowę.

Dział: Temat Wydania
piątek, 03 listopad 2017 20:45

Asfalt do zadań specjalnych

Katarzyna Jóźwik

 

Powstał w wyniku poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie budowy nawierzchni o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych. Połączenie mieszanki mineralno-asfaltowej o zróżnicowanym uziarnieniu z wysokomodyfikowanym asfaltem LOTOS HiMA dało doskonały efekt – technologię FullSMA HD, która pozwala na budowę nawierzchni cechujących się długowiecznością.

Technologia FullSMA HD jest wykorzystywana przy realizacji Projektu EFRA Grupy LOTOS.

Polimerowa podbudowa

Podstawą składu asfaltów modyfikowanych są odpowiednio dobrane asfalty oraz wyselekcjonowane polimery SBS (styren-butadien-styren). Modyfikacja asfaltu drogowego poprzez wykorzystanie SBS m.in. zmniejsza jego wrażliwość na zróżnicowanie temperatur oraz zwiększa odporność na uszkodzenia czy starzenie się. Zastosowanie wysokomodyfikowanego produktu tylko w warstwie ścieralnej i wiążącej nawierzchni zwiększa jej wytrzymałość nawet o 25 proc., dzięki czemu doskonale sprawdza się w miejscach obciążonych dużym i powolnym ruchem pojazdów ciężarowych.

Wyróżniający się projekt

Realizacja Projektu EFRA wymaga zastosowania asfaltu o zwiększonej wytrzymałości. Celem inwestycji jest podniesienie efektywności rafinacji dzięki budowie m.in. instalacji koksowania, co przełoży się na zwiększenie konwersji ciężkich węglowodorów, a tym samym umożliwi wprowadzenie rocznie na rynek dodatkowych 900 tys. t wysokomarżowych paliw płynnych, w miejsce ciężkiego oleju opałowego. W ramach Projektu EFRA powstają również drogi i place utwardzone. To zadanie realizowane jest we współpracy z firmą STRABAG i wykorzystuje innowatorską konstrukcję powierzchni FullSMA HD, której koncepcję opracowała firma TPA.

– W realizacji tego projektu nasza firma pełni jednocześnie dwie role: zleceniodawcy prac i dostawcy – wyjaśnia Adrian Szkudlarski, kierownik Projektu EFRA w LOTOS Asfalt. – Z jednej strony inwestujemy w rozbudowę infrastruktury rafinerii, z drugiej zaś dostarczamy asfalt do nawierzchni przy realizacji tej inwestycji.

W ramach projektu powstanie niemal 13 tys. m2 asfaltowej nawierzchni. Inwestycja ma zostać zakończona w kwietniu 2018 r.

Koncepcja w miesiąc

Ze względu na przeznaczenie nawierzchni do obsługi ruchu pojazdów o dużym obciążeniu, nawierzchnia dróg powinna wykazywać się dużą odpornością. Uwzględnione w pierwotnym projekcie mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowej nie spełniały jednak wymogów inwestora. Dlatego konieczne było opracowanie koncepcji, która zagwarantuje długowieczność wybudowanej nawierzchni, uwzględniając specyfikę obciążenia ruchem w zakładzie przemysłowym. Spółka TPA w ciągu miesiąca zaprojektowała rozwiązanie w technologii FullSMA HD, opracowała konieczne Badania Typu i przygotowała Specyfikacje Techniczne.

– W tym przypadku nie było to standardowe wymiarowanie nawierzchni, gdyż bardzo dużo uwagi poświęciliśmy charakterystyce zmęczeniowej mieszanek – wyjaśnia Przemysław Młynarczyk, kierownik budowy STRABAG. – Opracowanie technologii w tak krótkim czasie możliwe było tylko dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszego zespołu oraz możliwościom sprzętowym i badawczym, jakie posiadają TPA oraz STRABAG – podkreśla.

Sekretny skład

Firma nie zdradza dokładnego składu warstw konstrukcji nawierzchni. Przyznaje jednak, że istotne znaczenie ma właściwy dobór materiałów do poszczególnych warstw. Nawierzchnia FullSMA HD wykonana jest z mieszanek rodzaju SMA o uziarnieniu nieciągłym. Każda z warstw powstała na bazie wysokomodyfikowanych asfaltów LOTOS HiMA.

– Dzięki temu zabiegowi uzyskaliśmy efekt wydłużonej trwałości przy jednocześnie podwyższonej odporności na powolne (czasem nawet statyczne) obciążenia pojazdów ciężarowych transportujących produkty porafinacyjne – zdradza Przemysław Młynarczyk.

Grysy zawarte w mieszance mineralno-asfaltowej SMA zwiększają odporność nawierzchni na powstawanie kolein. Wykorzystanie dodatkowo asfaltów wysokomodyfikowanych zwiększa jej odporność na wpływ zmiennych warunków atmosferycznych bez względu na to, czy wysokie temperatury będą dotyczyły wyłącznie powietrza, czy również samej nawierzchni. W realizacji inwestycji EFRA Grupy LOTOS wykorzystane są asfalty wysokomodyfikowane MODBIT HiMA 45/80-80 i MODBIT 25/55-80, które ze względu na swą dużą odporność na oddziaływanie natężonego ruchu mają zastosowanie nie tylko do budowy dróg czy lotnisk, ale również są alternatywą nawierzchni placów przemysłowych, dróg manewrowych czy punktów poboru opłat.

Technologia jak każda inna

Zastosowanie wysokomodyfikowanych asfaltów nie wymaga dodatkowych inwestycji w technologię samej budowy nawierzchni. Wbudowywanie mieszanek zastosowanych w konstrukcji nawierzchni typu FullSMA HD nie różni się znacząco od stosowanych technologii tradycyjnych mieszanek mineralno-asfaltowych układanych na gorąco, należy tylko pamiętać o tym, iż są to mieszanki typu nieciągłego.

– W przypadku omawianej konstrukcji warstwa podbudowy jest cieńsza, ale jednocześnie zawiera większą ilość asfaltu, w ten sposób jest ona bardziej elastyczna i odporna na zmęczenie. W tej konkretnej inwestycji, ze względu na bardzo powolne obciążenie, jakiemu będzie podlegała nawierzchnia, po dyskusji w gronie naszych ekspertów z TPA zdecydowaliśmy się na zaprojektowanie tego odcinka przy użyciu mieszanek o nieciągłym uziarnieniu typu SMA na bazie asfaltów wysokomodyfikowanych LOTOS HiMA. Warstwa wiążąca jest grubsza od warstwy podbudowy i cechuje się odpornością na koleinowanie. Ostatnia warstwa, ścieralna, jest również o grubszym uziarnieniu, tak aby zapewnić odpowiednie przeniesienie dużego obciążenia na warstwy niższe. Cała technologia narzuca oczywiście odpowiednio wysokie reżimy technologiczne przy układaniu wszystkich warstw nawierzchni. Szczególnie ważne w przypadku tak zaprojektowanej konstrukcji jest zagęszczenie oraz równość podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, znajdującej się bezpośrednio pod warstwą podbudowy antyzmęczeniowej – wyjaśnia Michał Drywa, dyrektor Oddziału Pomorskiego STRABAG Sp. z o.o.

Słuszny kierunek

Asfalty wysokomodyfikowane HiMA to poważny krok przemysłu ku nowoczesnym rozwiązaniom. Wraz z rosnącym obciążeniem dróg ruchem samochodowym wzrastają wymagania inwestorów wobec właściwości budowanych nawierzchni. Zarówno uniwersalność zastosowania, jak też przewidywalność i powtarzalność parametrów stosowanych mieszanek są tymi cechami, na które projektanci i wykonawcy zwracają szczególną uwagę. Chociaż wykorzystanie w Polsce asfaltów modyfikowanych w drogowych inwestycjach przekracza ponad 20 proc., posiadana wiedza na temat dostępnych od kilku lat asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA jest nadal zbyt mała.

Niestety, narzędzia, jakimi dysponujemy do opisu trwałości konstrukcji nawierzchni, nie pozwalają jednoznacznie określić przewagi po zastosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych. Istnieje zatem duża potrzeba systematycznego, pełnego przebadania mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltami wysokomodyfikowanymi, by w sposób jednoznaczny potwierdzić ich pozytywne działanie zwiększające trwałość zmęczeniową i wysoką odporność na czynniki środowiskowe – podkreśla dr inż. Piotr Jaskuła, adiunkt w Katedrze Inżynierii Drogowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. – Dzięki temu będzie możliwość uwzględnienia znacznego wydłużenia trwałości zmęczeniowej całej konstrukcji nawierzchni lub, w przypadkach szczególnych, redukcji grubości pakietu warstw asfaltowych przy utrzymaniu wymaganej trwałości zmęczeniowej w modelowaniu na etapie projektowania konstrukcji nawierzchni. Systematyczne i pełne badania asfaltów wysokomodyfikowanych pozwolą też zarządcom dróg prognozować zabiegi utrzymaniowe w dłuższej perspektywie czasowej i realniej zarządzać siecią drogową, także w sytuacjach występowania przeciążenia na drogach – dodaje.

Dział: Temat Wydania
poniedziałek, 02 styczeń 2017 19:09

Bezpieczeństwo produkcji

Jaki wpływ na stabilność mieszanek mineralno-asfaltowych ma wybór odpowiedniego lepiszcza? Na ten temat z ADAMEM WOJCZUKIEM, dyrektorem strategii rozwoju Lotos Asfalt, rozmawia Anna Krawczyk.

 

W procesie przygotowania mieszanek mineralno-asfaltowych niezwykle istotna jest stabilność produkcji. Jakie działania podejmuje Lotos Asfalt, aby produkowane lepiszcza ją gwarantowały?

Nasze produkty są wytwarzane z dbałością o najwyższą jakość. Wiemy, jak ważna podczas wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych jest powtarzalność parametrów, która sprawia, że asfalt jest dobrze urabialny, a mieszanka zachowuje się przewidywalnie i nie ma z nią problemów podczas układania na placu budowy. Dzięki wdrożonej Zakładowej Kontroli Produkcji uzyskujemy stabilne właściwości produktów. Dbamy o to, by w procesie wytwarzania stosować najwyższej jakości dodatki, które pozyskujemy od sprawdzonych dostawców. Starannie monitorujemy stan instalacji, a także zapewniamy jej remonty. Stosujemy też najnowocześniejsze narzędzia do monitorowania magazynowania oraz dostaw gotowych wyrobów do klienta.

Jesteśmy jednym z liderów na rynku producentów asfaltu m.in. właśnie dlatego, że nasze produkty wyróżniają się wysoką jakością. Potwierdzają to klienci podczas corocznych badań satysfakcji klienta, podkreślając, że jakość wytwarzanych przez Lotos asfaltów jest bardzo wysoka.

Wspomniał Pan o Zakładowej Kontroli Produkcji. Jakie inne systemy zarządzania jakością wprowadziliście?

W Lotos Asfalt od lat funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania. Ma on na celu dbanie o jakość naszych procesów przebiegających w firmie. Zintegrowany System Zarządzania Lotos Asfalt zapewnia najwyższe standardy nadzoru nad jakością produkcji. Jego głównym zadaniem jest dostarczanie produktów spełniających wymagania klientów przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i w trosce o bezpieczeństwo kontrahentów oraz pracowników. Wszystko odbywa się dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, przestrzeganiu restrykcyjnych norm prawnych, optymalizacji produkcji, budowaniu długofalowej współpracy z partnerami biznesowymi i stałym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych naszych pracowników. W 2016 r. otrzymaliśmy Perłę Jakości, ponieważ po raz trzeci zostaliśmy laureatem programu Quality International. Zeszłoroczna nagroda to nie jedyne wyróżnienie spółki w tym konkursie. Lotos Asfalt już dwukrotnie stawał na podium w kategorii Produkt. W 2012 r. doceniono asfalty modyfikowane MODBIT, a w 2015 r. – asfalt drogowy WMA.

Złote Godło Quality International jest nagrodą przyznawaną podmiotom gospodarczym reprezentującym najwyższe standardy jakości produktów, usług i systemów zarządzania. Laureaci konkursu mogą pochwalić się certyfikatem jakości o międzynarodowym znaczeniu. Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach: produkt, usługa oraz system zarządzania.

Na co powinien zwrócić uwagę wykonawca podczas wyboru dostawcy asfaltu?

Wykonawca nawierzchni powinien zwrócić szczególną uwagę na jakość oferowanych produktów. Powinny one pochodzić od zaufanego producenta, który potrafi zagwarantować odpowiedni poziom parametrów technicznych i dostarczyć wyroby na budowę w odpowiednim czasie i w najwyższej jakości. Gwarantuje to, że mieszanka mma z dobrym jakościowo asfaltem nie będzie sprawiała problemów podczas wbudowywania, podobnie jak nawierzchnia w trakcie eksploatacji. Bardzo ważne jest również zagwarantowanie w wysokim sezonie sprzedaży asfaltu stałych dostaw i zabezpieczenie przed wahaniami cen. Lotos Asfalt proponuje swoim klientom dogodne narzędzie finansowe zabezpieczające przed niekorzystnymi zmianami cen asfaltu. Takim rozwiązaniem jest hedgowanie, czyli zakup produktu po stałych cenach w dłuższej perspektywie czasowej. Zagwarantowanie warunków handlowych w czasie niskich notowań ropy naftowej, i co za tym idzie, cen asfaltu, może oznaczać spore korzyści finansowe dla firm drogowych. Bardzo ważne, szczególnie w przypadku nowych produktów, jest też wsparcie podczas stosowania asfaltów na terenie budowy, kiedy wykonawca nie ma jeszcze doświadczeń z danym produktem. Kolejnym czynnikiem, który wykonawcy powinni wziąć pod uwagę przy wyborze dostawcy, jest komplementarność oferty dostawcy asfaltu. W zależności od rodzaju inwestycji, warstwy drogi czy wymagań inwestora dostawca asfaltu powinien zaproponować odpowiedni produkt.

Na koniec poprosiłabym Pana o krótkie przedstawienie oferty i informację, które lepiszcza rekomendowane są do jakich inwestycji.

Nasze produkty można zastosować do wszystkich rodzajów inwestycji drogowych w Polsce, mamy bowiem szeroki wybór asfaltów. Choćby asfalty bardzo wysokomodyfikowane HIMA, które stosuje się do budów najbardziej wymagających, takich jak: autostrady, pasy startowe na lotniskach czy drogi obciążone ruchem ciężkim pojazdów. Poziom modyfikacji polimerem rodzaju SBS w tych asfaltach jest ponad dwukrotnie większy niż w asfaltach modyfikowanych, które są stosowane powszechnie w warstwach ścieralnych nawierzchni drogowych. Wysoka zawartość modyfikatora przekłada się na uzyskanie mikrostruktury asfaltu z przewagą fazy polimerowej, dzięki czemu wyrób posiada podwyższone parametry funkcjonalne, a jednocześnie nie powoduje utrudnień przy wbudowywaniu gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

W naszej ofercie znajdują się także inne asfalty modyfikowane, asfalty klasyczne oraz innowacje na rynku budownictwa drogowego, takie jak asfalty WMA czy MODBIT CR.

Asfalt WMA to nowatorski produkt, który posiada ponadnormatywne właściwości i pozwala produkować mieszanki mineralno-asfaltowe wymagające ulepszonej urabialności ze względu na sposób produkcji, warunki klimatyczne czy skład. Mieszanki mineralno-asfaltowe z WMA są szczególnie zalecane do stosowania podczas prac w miejscach trudno dostępnych, takich jak tunele i parkingi podziemne. Asfalt modyfikowany polimerami z dodatkiem gumy MODBIT CR stosuje się jako materiał wiążący w mieszankach mineralno-asfaltowych przeznaczonych do budowy i utrzymania dróg, lotnisk oraz innych powierzchni utwardzonych. Lepiszcze z gumą można stosować jako zamiennik standardowych asfaltów modyfikowanych po uprzednim sprawdzeniu wszystkich właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej na recepcie wzorcowej, która jest wymagana w przepisach krajowych oraz w specyfikacji technicznej.

Dziękuję za rozmowę.   

Dział: Temat Wydania
czwartek, 10 grudzień 2015 00:00

Z punktu widzenia giganta

Na rynku robót drogowych pierwsze skrzypce gra wysoka jakość. O tym, jak zadbać o nią już na etapie produkcji asfaltu, mówi Piotr Przyborowski, prezes zarządu spółki LOTOS Asfalt, w rozmowie z Anną Krawczyk.

Dział: Gospodarka

Logowanie