czwartek, 10 grudzień 2015 00:00

Kryteria oceny ofert na roboty budowlane

Ustawa prawo zamówień publicznych dopuszcza, a nawet nakazuje stosowanie pozacenowych kryteriów wyboru ofert. Zamawiający z sektora budowlanego wprowadzili więc jako kryteria dodatkowo: termin wykonania zamówienia i okres gwarancji. Praktyka wskazuje, że tylko te firmy, które zaoferują najkrótszy z możliwych okres wykonania zadania, a przy tym najdłuższą gwarancję, uzyskują zlecenie. De facto, gdy wszyscy proponują wypełnienie kryteriów pozacenowych w takim samym stopniu, znowu cena pozostaje jedynym kryterium wyboru.
Tak nie musi być. Tym bardziej, że w związku z koniecznością implementacji dwóch unijnych dyrektyw czeka nas w zamówieniach publicznych swoista rewolucja.

Dział: Redakcja Poleca

Logowanie