wtorek, 01 maj 2018 00:00

Zachęcić do pracy

Jak wynika z tegorocznych badań Hays Poland, znaczny odsetek firm doświadcza niedoboru odpowiednich kandydatów do pracy i mierzy się z trudnościami w pozyskiwaniu i zatrzymywaniu personelu. Jednocześnie zdecydowana większość organizacji dąży do jak najlepszego wykorzystania dobrej sytuacji ekonomicznej oraz koniunktury na rynku, aby zwiększyć zatrudnienie i rozbudować strukturę biznesu.

Dział: Gospodarka

Logowanie