czwartek, 03 listopad 2016 11:53

Dobrze utrzymane drogi to podstawa

Z PRZEMYSŁAWEM HAMERĄ, dyrektorem lubuskiego oddziału GDDKiA, o prowadzonych i planowanych inwestycjach, współpracy z wykonawcami i trosce o bezpieczeństwo ruchu drogowego rozmawia Jarosław Zaradkiewicz.

 

Które inwestycje uważa Pan za największe sukcesy ostatnich lat?

Do takich zaliczyłbym z pewnością budowę tras szybkiego ruchu w lubuskim. Mam tu na myśli zarówno autostradę A2, która została zrealizowana w systemie koncesyjnym, jak i drogę ekspresową S3, której fragmenty są jeszcze w realizacji, ale z pewnością inwestycja w całości zostanie ukończona. W tej kwestii nie ma żadnych wątpliwości i zagrożeń. Pierwsza z dróg biegnie przez środek województwa, z zachodu na wschód, druga z północy na południe. Nakładając na to sieć dróg krajowych, uzyskujemy efekt w postaci dobrze skomunikowanego regionu. I to na pewno jest sukces. Tym bardziej że w przypadku obu tras nie obyło się bez jakichś perturbacji, które stawiały ich realizację pod znakiem zapytania.

A jakie inwestycje prowadzone są obecnie na terenie lubuskiego oddziału GDDKiA i na jakim są etapie?

Obecnie prowadzimy siedem dużych kontraktów. Wszystkie dotyczą budowy lub rozbudowy drogi S3 i rozłożone są wzdłuż całego województwa, od północy na południe, a nawet wchodzą już na teren województwa dolnośląskiego. Budowana jest druga jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego o długości prawie 12 km, koszt jej realizacji to 289 mln zł. Zaawansowanie w październiku wyniosło ponad 60 proc. Termin oddania do użytku to kwiecień 2017 r.

Na obwodnicy Międzyrzecza również budowana jest druga jezdnia. Jej koszt to 102 mln zł, a zaawansowanie wynosi obecnie 80 proc. Termin kontraktowy zakończenia prac ustalony jest na czerwiec 2017 r. Z uwagi na duże zaawansowanie i w zasadzie zakończenie prac na ciągu głównym wykonawca w październiku br. puścił ruch po nowej nitce. Nie oznacza to jednak zakończenia inwestycji; prace trwają jeszcze na jednym z węzłów oraz poza ciągiem głównym. Jest to jednak ogromne ułatwienie dla kierowców, bo oznacza likwidację jednego z wąskich gardeł na trasie S3.

Budowa drugiej jezdni trwa także na odcinku Sulechów–Zielona Góra Północ. To odcinek o długości ponad 13 km, realizowany za niemal 300 mln zł. Ma być gotowy w sierpniu 2017 r., z wyjątkiem jednego z mostów na Odrze, który ma zastąpić most obecnie użytkowany. Jest on już dość wyeksploatowany i nie spełnia norm dla dróg klasy S. Na jego miejscu ma powstać nowy most, którym pojedziemy w sierpniu 2019 r. Zaawansowanie kontraktu wynosi ponad 50 proc.

Odcinek drogi S3 Zielona Góra Północ–Niedoradz to przyległy odcinek o podobnej długości, ponad 13 km, i także tutaj powstaje druga jezdnia. Koszt budowy to 194 mln zł. Różnica cenowa w stosunku do poprzedniej inwestycji może się wydawać spora, ale musimy zauważyć, że tutaj nie ma mostów, które generują duże koszty. Na tym kontrakcie zaawansowanie wynosi 15 proc., a termin zakończenia zadania ustalono na maj 2018 r.

Ostatnim odcinkiem, na którym dobudowywana jest druga jezdnia do istniejącej już drogi, czyli de facto rozbudowywana jest trasa S3, jest fragment Niedoradz–Nowa Sól. Ma on długość ponad 17 km, a koszt jego realizacji wynosi 188 mln zł. Stan zaawansowania wynosi 20 proc., a termin oddania do użytku przewidziany jest na lipiec 2018 r.

Pozostały nam dwa kontrakty, które polegają na budowie dwujezdniowej drogi S3 nowym śladem, na odcinku o łącznej długości ponad 33 km, od Nowej Soli do węzła Kaźmierzów, niedaleko Polkowic. Realizowane są przez różnych wykonawców, ale termin realizacji mają ten sam, tj. czerwiec 2018 r. Koszt obu wyniesie 803 mln zł. Realizowane są w systemie „Projektuj i Buduj”. Choć projekty w zasadzie były gotowe, to jednak zlecono ich optymalizację i dopuszczono wprowadzenie zmian pod warunkiem uzyskania niezbędnych zezwoleń w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy. Po tym czasie wykonawcy zobowiązani zostali do rozpoczęcia prac budowlanych. Stan zaawansowania na obu kontraktach jest podobny i wynosi ok. 30 proc.

Jakie są plany inwestycyjne w perspektywie do 2025 r. na terenie lubuskiego oddziału GDDKiA?

W związku z tym, że jesteśmy podmiotem realizującym decyzje rządowe w zakresie rozwoju infrastruktury krajowej, nasze plany wynikają bezpośrednio z przyjętego w 2015 r. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023. Wśród tych największych inwestycji, które znalazły się w programie, w województwie lubuskim, obok trasy S3, ujęta została budowa autostrady A18, a w zasadzie przebudowa jezdni południowej tej drogi i dostosowanie jej do parametrów autostrady. Mamy już komplet dokumentów dla tej inwestycji. To zadanie przeznaczone zostało jednak do realizacji przez drogową spółkę specjalnego przeznaczenia. Taka spółka nie została jeszcze powołana. Planowane są również trzy obwodnice: Krosna Odrzańskiego, Strzelec Krajeńskich i Kostrzyna nad Odrą. Przygotowanie dokumentacji zostało zlecone niestety tylko dla jednej z nich: Strzelec Krajeńskich. Na pozostałe inwestycje nie zostały na dziś przyznane pieniądze.

Jak układa się współpraca z wykonawcami i inspektorami nadzoru przy realizowanych inwestycjach?

Różnie, bo i ludzie są różni. A firma to przecież ludzie. To od szefów i kadry zarządzającej zależy, jak firma jest prowadzona, jakie są jej priorytety i podejście do realizacji zadań. Z jednymi te relacje można prowadzić po partnersku, wspólnie angażując się w rozwiązywanie problemów. Łączy nas wspólne dążenie do tego samego celu. Ale zdarza się i tak, że te rozmowy mają charakter wyłącznie sporu, udowadniania swoich racji. Te są najtrudniejsze i najmniej konstruktywne. Staramy się jednak zawsze znaleźć wspólny mianownik i iść do przodu.

Co jest godne polecenia innym?

Dialog. Zachęcam wszystkich do dialogu, bo przecież mamy wspólny cel. Każdy, owszem, patrzy na ten cel trochę inaczej. Wykonawca przede wszystkim przez pryzmat zysku, bo po to przecież podjął się realizacji zadania, żeby zarobić. A inwestor przez pryzmat produktu, jaki otrzyma. Będzie zatem bacznie obserwował, badał, sprawdzał i kontrolował, czy to, co robi wykonawca, pokrywa się z tym, co zamówił. Każdy będzie ciągnął w swoją stronę, i to jest normalne. I czasem zdarza się, że mamy odmienne zdanie w niektórych sprawach. Tu właśnie najlepszą drogą do porozumienia jest dialog.

W jaki sposób lubuski oddział GDDKiA kształtuje politykę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na podległych mu drogach?

Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę, że dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego to proces, nie jednorazowe działania, i w przypadku nowych dróg zaczyna się już na etapie projektowania. A na istniejących to ciągłe wprowadzanie nowych rozwiązań, które wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg. Tutaj jednak ogromnym problemem jest stosunek posiadanych pieniędzy do potrzeb. Tych pierwszych jest niestety za mało i wiele z naszych planów i pomysłów nie może być urzeczywistnionych. Do działań przez nas podejmowanych standardowo, obok wprowadzanych rozwiązań technicznych, należą m.in.: przeprowadzanie procedur oceny i audytu BRD, okresowe kontrole BRD na całej sieci administrowanej przez GDDKiA (kontrole ogólne, szczegółowe, specjalne: nocne i kontrole robót drogowych), dokonywanie corocznej analizy wypadków, organizowanie komisji BRD z policją w miejscach koncentracji zdarzeń drogowych, wykonywanie pomiarów parametrów ruchu drogowego na wybranych odcinkach dróg (dane dotyczące natężenia i prędkości pojazdów przekazywane są policji i ITD). Bierzemy również udział – jako stały członek – w posiedzeniach Lubuskiej Rady BRD.

Ale standard to jednak za mało, żeby nadążyć za naszymi kierowcami i ich ułańską fantazją. Prowadzimy więc stały dialog z policją i samorządami, sięgamy również po niestandardowe rozwiązania. Przykładem takiego działania jest np. droga nr 27, na której dochodzi do wielu wypadków. Zamontowaliśmy tam nietypowe oznakowanie, które ma być z daleka bardzo widoczne, ma wręcz bić po oczach. Skorzystaliśmy również z nowatorskiej technologii, która pozwoliła nam poprawić szorstkość nawierzchni na jednym z newralgicznych łuków. Niestety, zdecydowana większość wypadków to wciąż brawura i brak wyobraźni kierowców.

Ważnym aspektem jest tutaj również kwestia utrzymania dróg. Na drodze ekspresowej realizujemy je w systemie „Utrzymaj Standard”, co oznacza, że na danym odcinku jedna firma jest odpowiedzialna za cały zakres prac utrzymaniowych przez cały rok, od koszenia trawy po odśnieżanie. To przynosi bardzo dobre efekty. W najbliższym czasie, jako jeden z pierwszych oddziałów, chcemy podobnym systemem objąć całą zarządzaną przez nas sieć.

Dziękuję za rozmowę.     

Dział: Transport
środa, 02 listopad 2016 08:37

Nie spoczniemy na laurach

Firma Makrum Project Management, wsłuchując się w potrzeby rynku drogowego, skonstruowała Granulator Destruktu Asfaltowego. Urządzenie debiutowało na tegorocznych targach Budownictwa Drogowego Autostrada–Polska w Kielcach. O zaletach granulatora, a także o strategii rozwojowej spółki z PIOTREM SZCZEBLEWSKIM, prezesem zarządu, rozmawia Anna Krawczyk.

 

W tym roku Państwa Granulator Destruktu Asfaltowego został po raz pierwszy zaprezentowany na targach Budownictwa Drogowego Autostrada–Polska w Kielcach, gdzie uhonorowano go medalem. Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na jego wprowadzenie?

Decyzja o wprowadzeniu Granulatora Destruktu Asfaltowego do oferty Makrum Project Management została podjęta w 2015 r. Wcześniej przeprowadziliśmy szereg konsultacji z naszymi klientami, a także specjalistami zajmującymi się na co dzień tematyką wykorzystania destruktu asfaltowego. Informacje, jakie zebraliśmy, jednoznacznie wskazywały, że nie ma na rynku polskiego urządzenia przeznaczonego stricte do rozdrabniania destruktu asfaltowego. Warto też zauważyć, że w Europie, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Belgii i Holandii, wykorzystanie granulatu asfaltowego sięga 80 proc., podczas gdy w Polsce wartość ta nie przekracza 20 proc. Należy się zatem spodziewać w przyszłości wzrostu ilości przerabianego destruktu w Polsce, co, mamy nadzieję, będzie skutkować coraz większym zainteresowaniem naszą ofertą. Złoty medal na targach Budownictwa Drogowego Autostrada–Polska jest potwierdzeniem właściwego kierunku naszych działań związanych z planami udoskonalenia granulatora, a także stanowi dla nas motywację do dalszych prac rozwojowych nad tym urządzeniem.

Czy maszyna cieszy się dużym zainteresowaniem? Wiem, że prowadzą Państwo rozmowy z największymi firmami budowlanymi w kraju. Jaki klient najbardziej Państwa interesuje?

Granulator Destruktu Asfaltowego od samego początku cieszy się sporym zainteresowaniem. Zapytania o niego składane są zarówno przez mniejsze firmy, jak i potentatów rynku budownictwa drogowego. Jest to pierwsze tego typu urządzenie, które w całości powstało w Polsce – od projektu do gotowego urządzenia. W związku z tym koszty zakupu, eksploatacji i serwisowania są znacznie niższe w stosunku do urządzeń produkowanych w zagranicznych firmach. Klienci doceniają ten fakt. W ostatnim czasie prowadzimy szereg rozmów z naszymi partnerami. Głównymi odbiorcami Granulatora Destruktu Asfaltowego są firmy zajmujące się produkcją mieszanek mineralno-asfaltowych i budową dróg. Mamy również zapytania od firm usługowych działających w branży drogowej. Zainteresowanie stale rośnie i liczymy na to, że już w 2017 r. Granulator Destruktu Asfaltowego zostanie wdrożony w kilkunastu firmach w całej Polsce.

Dlaczego urządzenie jest wyjątkowe?

Po pierwsze, idealnie wpisuje się w aspekt ochrony środowiska naturalnego. Po drugie, nie odbiega technologicznie od maszyn tego typu produkowanych za granicą, a niektóre parametry ma nawet wyższe. Zastosowane przez naszych inżynierów rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe powodują, że nasz granulator nie ma wad, które występują w konkurencyjnych urządzeniach. Konstruktorzy Makrum Project Management, biorąc pod uwagę opinie i doświadczenia firm z branży budownictwa drogowego, skupili uwagę na trzech aspektach: wydajności, energochłonności i materiałach, które zostały zastosowane do produkcji urządzenia. Granulator Destruktu Asfaltowego wyróżnia się na rynku wysoką wydajnością oraz niską energochłonnością. Przystosowany jest do pracy w szerokim spektrum temperatur. Zastosowane do produkcji granulatora materiały wysokiej jakości gwarantują maksymalnie długie okresy eksploatacji części, pozostawiając dużą ergonomię użytkowania i serwisu. W zależności od potrzeb klienta urządzenie można dostosować do pracy w różnych warunkach eksploatacji. Granulator Destruktu Asfaltowego doskonale sprawdza się jako element już istniejących linii produkcyjnych, a dzięki możliwości wykorzystania platform mobilnych lub ramy stacjonarnej jest łatwy w transporcie oraz eksploatacji. Tak naprawdę istnieje szereg aspektów technologiczno-konstrukcyjnych, które powodują, że urządzenie w znacznym stopniu przyczyni się do skoku technologicznego w obszarze budowy i remontu dróg w Polsce.

Firma Makrum jest producentem także innego rodzaju maszyn, m.in. kruszarek dla producentów kruszyw. Czy może Pan krótko opisać ofertę spółki?

Makrum Project Management Sp. z o.o. jest producentem maszyn oraz dostawcą rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla przemysłu wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych. Projektujemy i wytwarzamy również maszyny oraz urządzenia m.in. dla przemysłu cementowego, chemicznego, rafineryjnego, spożywczego i branży papierniczej. Do dziś wyprodukowaliśmy ponad 30 tys. urządzeń, takich jak: kruszarki młotkowe, szczękowe, udarowe, stożkowe, walcowe, młyny kulowe, sitowe, suszarnie obrotowe, oraz innych maszyn wykorzystywanych w procesie wytwórczym w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jesteśmy też dostawcą części zamiennych do wyżej wymienionych urządzeń, jak również innych podzespołów i maszyn stosowanych w różnych branżach przemysłu. Wykonujemy także ciężkie konstrukcje spawane, które wymagają obróbki, służące do budowy różnego rodzaju ciężkich maszyn, pojazdów, dźwigów, urządzeń okrętowych i tych wykorzystywanych w sektorze offshore i marine. Prawie 150 lat doświadczenia w produkcji maszyn i urządzeń dla różnych sektorów przemysłu pozwala nam konkurować z największymi firmami na całym świecie.

A jakie działania prowadzicie Państwo w zakresie CSR?

Jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej Immobile S.A., która realizuje założenia CSR, prowadząc Fundację RUMAK, wspierającą akcje charytatywne, fundującą stypendia naukowe itp. CSR wśród kilkunastu głównych zasad, którymi się kieruje, skupia się na ochronie środowiska. Makrum Projekt Management poprzez skonstruowanie Granulatora Destruktu Asfaltowego idealnie wpisał się w te działania. Dodatkowo podczas prac projektowych nad każdym nowym urządzeniem kładziemy duży nacisk na znaczne ograniczenie zużycia energii przez nasze maszyny, przy zachowaniu maksymalnej wydajności.

Jakie są Państwa plany na rok 2017?

Nadal będziemy rozwijać urządzenia z naszej podstawowej linii produkcyjnej dla branży kruszywowej, czyli przesiewacze i kruszarki. Wprowadzenie Granulatora Destruktu Asfaltowego na rynek drogowy było niewątpliwym sukcesem. Nie zamierzamy jednak spocząć na laurach. Czeka nas mnóstwo pracy, ponieważ wdrożenia przypadają na rok przyszły. Naszym celem jest zwiększenie wykorzystania destruktu nawet do 50 proc. w produkcji nowych mieszanek. Współpracujemy w tym zakresie z jedną z największych firm budowlanych w Polsce. Docelowo chcielibyśmy doprowadzić do tego, aby jak największe ilości przetworzonego destruktu były wykorzystywane nie tylko w nowych inwestycjach, ale także przy remontach dróg. Otwiera się przed nami wiele możliwości. Chcemy jeszcze lepiej poznać rynek wykonawców i inwestorów drogowych. Zależy nam na ułatwieniu pracy budowniczym dróg, aby produkowane mieszanki były jak najbardziej stabilne, łatwo urabialne, a przy tym produkowane z wykorzystaniem materiału z odzysku, więc i bardziej ekologiczne. Na razie produkujemy granulator w czterech wariantach, ale w przyszłości chcemy każde urządzenie dostosowywać do indywidualnych potrzeb klienta.

Dziękuję za rozmowę.

Dział: Temat Wydania
poniedziałek, 14 listopad 2016 08:22

Cenna wartość dodana

– Sprzedajemy rozwiązania, a nie produkty. Wspieramy swoich klientów już na etapie wyboru lepiszcza. Oferujemy wartość dodaną w postaci doradztwa technicznego – mówi GRZEGORZ SOCHAŃSKI, dyrektor zarządzający Nynas sp. z o.o., będącej częścią skandynawskiego koncernu, w rozmowie z Anną Krawczyk.

 

Jak mawiał Jan Kulczyk: biznes robi się z ludźmi, a nie z firmami. Co zatem proponujecie swoim klientom, aby ułatwić im realizacje inwestycji drogowych?

Zagadnienie jest niezwykle szerokie i zależy od tego, z jakimi problemami borykają się odbiorcy naszych produktów.

Nynas sp. z o.o. jest częścią skandynawskiego koncernu. Podążacie za trendami europejskimi i wymogami Komisji Europejskiej. Zgodnie z Państwa doświadczeniem, w jakie technologie warto inwestować?

Zdecydowanie staramy się wywierać wpływ na kierunki, które obiera branża drogowa. Bardzo mocne ostatnio hasło „optymalizacja” w rezultacie opiera się na trzech filarach CSR, czyli na społecznej odpowiedzialności w biznesie, odpowiedzialności za środowisko oraz na kreowaniu dodatkowych wartości i jakości. Z kolei te trzy filary w praktyce powinny zmierzać do pewnych fundamentalnych kwestii, czyli do oszczędności materiałów i energii, zwiększenia żywotności dróg oraz do wykorzystania materiałów z odzysku.

Jak to przekłada się na działania?

Zanim przystąpimy do przygotowania oferty, przyglądamy się inwestycji. Przecież to właśnie my wiemy, jakie lepiszcza proponujemy i które z nich sprawdzą się najlepiej w danym przypadku. Na tej podstawie sporządzamy konkretną ofertę. Mamy produkty, które pozwalają na zmniejszenie ilości zużywanego materiału, a jednocześnie zwiększają żywotność nawierzchni; dzięki ich zastosowaniu można zatem ochronić środowisko oraz, co bardzo ważne, także pracowników.

Czy mogę prosić o przykłady?

Skupiamy się na warunkach pracy, starając się, aby ciężka praca drogowca była mniej uciążliwa. Zauważyliśmy pewną tendencję nie tylko na polskim rynku – otóż na całym świecie wykonawcy inwestycji drogowych wydłużają godziny pracy w sezonie. Zapewne jest to podyktowane koniecznością nadrobienia straconego czasu, np. kiedy aura nie była sprzyjająca, lub po prostu chęcią szybszego zakończenia inwestycji. A przecież ludziom pracującym po 10, a czasami 12 godz. tym bardziej należy zapewnić odpowiednie warunki pracy.

W jaki sposób można to zrobić?

Nietrudno się domyślić, że trzeba wyjść ponad to, co do tej pory były normą. Ciepła zupa czy zimna woda do picia już nie wystarczą. Jeśli pracownicy mają być efektywni, i to bardzo długo, należy im zaproponować dużo bardziej komfortowe warunki pracy.

Obecnie oczy branży drogowej na całym świecie zwrócone są na technologię wytwarzania i układania mieszanek mineralno-asfaltowych pozwalającą obniżyć ich temperaturę. Po pierwsze, jeśli chodzi o parametry, mieszanki na ciepło, półciepło czy zimno w niczym nie ustępują tym na gorąco, a po drugie, ich zastosowanie niesie ze sobą udogodnienia dla personelu.

Wyobraźmy sobie prace przy budowie dróg w upalne lato, przy układaniu mieszanki o temperaturze blisko 200°C. Każde, nawet niewielkie, jej obniżenie przynosi ulgę pracownikom. Są oni mniej zmęczeni, a więc i bardziej skupieni na pracy. To godne uwagi i rozważenia.

Skupiliśmy się na podobieństwach w branży budowy dróg, a jak to jest z różnicami? Czy zauważa Pan jakieś różnice między polskim rynkiem a obcymi rynkami?

Niestety, ciągle brakuje zachęt ze strony inwestorów do stosowania technologii poprawiających jakość nawierzchni czy zwiększających ich żywotność. Dotyczy to jednak nie tylko Polski. Zastosowanie technologii innowacyjnych oraz lepszych jakościowo powoduje zdecydowanie mniej problemów na placach budów. Odnoszę też wrażenie, że w kraju praca robotników jest stosunkowo tania, a co za tym idzie, także mało doceniana. Jakoś też nie zauważam wokół siebie, by ktokolwiek pochylał się nad problemem poprawy warunków pracy w tak ważnym przecież dla gospodarki sektorze usług budowlanych. Praca powinna wiązać się z satysfakcją pracownika pod koniec dnia, a z tym bywa niestety różnie.

Jak by Pan scharakteryzował firmę lub inwestora, z którymi najlepiej się współpracuje?

Najlepiej pracuje się wtedy, kiedy wszyscy zaangażowani w proces inwestycji prowadzą ze sobą dialog techniczny. Wówczas dzielimy się swoimi wątpliwościami i spostrzeżeniami. Nagle okazuje się, że wprowadzając nawet niewielkie zmiany, można zyskać wiele dodatkowych korzyści. My jesteśmy otwarci na taki dialog i bardzo lubimy współpracę z osobami otwartymi na nowe możliwości. Właśnie one kreują postęp. Praca w takim zespole przynosi dużo satysfakcji. Panuje atmosfera pracy twórczej, co ma też niebagatelny wpływ na efekt końcowy. To wartość dodana na każdej budowie.

Jak zatem tworzyć innowacje?

Znając specyfikę najróżniejszych materiałów, można stworzyć optymalne rozwiązania przy niewielkich zmianach w stosunku do stosowanych praktyk. Żeby uzyskać najlepszy efekt, należy za każdym razem wykorzystywać cechy materiałów, możliwości sprzętu i doświadczenie załogi. Gdy ktoś tę prawdę rozumie i stara się zadawać odpowiednie pytania bądź konsultować się z zespołem, cały czas wypracowuje nowe rozwiązania. Dotyczy to zarówno technologii, jak i samych procesów budowy czy zarządzania firmą. Powoduje to powstawanie coraz to nowszych pomysłów i rozwiązań.

Czym jest zatem ta wartość dodana w przypadku Nynas?

Od samego początku zawsze staraliśmy się oferować nie tylko sam produkt, ale i rozwiązania. Doceniamy tych klientów, którzy sięgają po coś więcej, a nie wyłącznie przesyłają zlecenie na produkt zgodny z normą. Bardzo chętnie włączamy się w proces inwestycji już na etapie doboru materiałów. Sugerujemy najlepsze rozwiązania. Spośród podobnych rodzajów lepiszczy staramy się zaproponować takie, które naszym zdaniem i zgodnie z naszymi doświadczeniami najbardziej odpowiadają potrzebom zamawiającego. Na etapie realizacji proponujemy wsparcie techniczne. Naszych klientów, którzy zajmują się konkretnymi technologiami, zapraszamy również na spotkania techniczne.

Dziękuję za rozmowę. 

Dział: Temat Wydania
poniedziałek, 07 listopad 2016 06:53

Szklane złoto

Działająca od 1993 roku holenderska firma Van Wylick, która dała się poznać jako lider w dziedzinie punktowych elementów odblaskowych, w tym roku rozszerzyła działalność o rynek polski. Z CHRISEM VAN WYLICK, właścicielem firmy, rozmawia Katarzyna Krupa.

 

Czy można powiedzieć, że jest Pan wizjonerem?

Poniekąd tak, od początku bowiem wierzyłem w potencjał szklanych elementów odblaskowych.

Dlatego właśnie zainteresował się Pan polskim rynkiem?

Prowadzę małą firmę rodzinną Van Wylick, w której wspierają mnie syn Victor oraz córka Lisette. Stawiamy na wysokie standardy, dlatego też cieszymy się znakomitą renomą i w Holandii osiągnęliśmy pozycję lidera w swojej branży. Teraz naszą wiedzą chcemy się podzielić z polskimi klientami. Dostrzegamy, jak wasz kraj się rozrasta pod względem infrastruktury drogowej i jak dużo uwagi poświęca się w Polsce kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego.

To prawda, choć mamy jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie…

Wykorzystując nasze produkty, można nie tylko poprawić bezpieczeństwo, ale i zadbać o ochronę środowiska.

Czy mogę prosić o więcej szczegółów?

Oczywiście, mam na myśli redukcję emisji dwutlenku węgla, ale o tym za chwilę.

Największą zaletą stosowania punktowych elementów odblaskowych jest polepszenie widoczności na drogach. Ma to znaczenie w nocy, podczas opadów deszczu, gdy nawierzchnia jest mokra, ale też przy ostrym świetle słonecznym. Krótko mówiąc, odblaski stanowią najprostszy i najbardziej efektywny sposób, by podnieść widoczność na drogach. Wielu inwestorów zainteresowało się takim rozwiązaniem, ale niestety zdecydowali się na elementy odblaskowe wykonane z tworzywa syntetycznego.

Jaka jest różnica między szklanymi punktami odblaskowymi a wykonanymi z tworzywa sztucznego?

Nasze produkty – LUX, czyli szklane punktowe elementy odblaskowe – są wykonane z bardzo wytrzymałego szkła hartowanego. Dzięki temu, że wytrzymują nacisk punktowy rzędu 80 t i montuje się je w nawierzchni drogi, są praktycznie niezniszczalne. Mało tego, są tańszą i zrównoważoną alternatywą dla elementów z tworzyw sztucznych, które są montowane na nawierzchni, przez co mogą być łatwo z niej strącane. I teraz powrócę do wątku o obniżeniu emisji CO2. Wiadomo, że latarnie drogowe są niezwykle energożerne, a proces wytwarzania prądu w Polsce oparty jest na wysokoemisyjnej energetyce węglowej. Stosując nasze szklane punktowe elementy odblaskowe, można poprawić widoczność poprzez instalowanie mniejszej liczby latarni lub obniżenie natężenia ich światła. No i jak tu nie nazywać LUX-ów szklanym złotem?

Przed nami zima. Jak zachowują się LUX-y przy kontakcie z pługiem odśnieżnym?

Uspokajam, żaden pług śnieżny im niestraszny. Nie wymagają także konserwacji. Można je stosować zarówno na nawierzchniach betonowych, jak i asfaltowych. Posiadają certyfikaty
CE EN 1463-1 oraz CE EN 1463-2.

Nasuwa się więc pytanie: skoro zalet szklanych punktowych elementów odblaskowych jest tak wiele, dlaczego w większości wybierane są te z tworzywa sztucznego?

Powodów jest wiele. Przede wszystkim zbyt niska jeszcze świadomość w branży. Ten sam proces przeszliśmy już w Holandii i Belgii. Niestety, sprawy nie ułatwiają producenci niskiej jakości szklanych punktowych elementów odblaskowych, które są tańsze i prostsze w montażu – szybko jednak wykruszają się z drogi lub są miażdżone przez przejeżdżające samochody. Tymczasem nasz produkt, aby spełniał swoją rolę i był trwały, musi zostać zamontowany za pomocą specjalistycznej maszyny i przy użyciu wysokiej jakości kleju dwuskładnikowego. Co ważne, nigdy nie używamy do tego masy bitumicznej. Jeśli przestrzega się wszystkich tych zasad, szklane punktowe elementy odblaskowe mogą służyć latami. I mają szansę zrewolucjonizować polski rynek.

Zapytam przewrotnie, dlaczego właśnie firma Van Wylick powinna być naszym partnerem inwestycyjnym?

Odpowiedź jest prosta: mamy najlepszej jakości produkt na rynku światowym. Jestem twórcą maszyny, która umożliwia montaż nawet 800 sztuk elementów w jeden dzień, oczywiście w zależności od warunków pogodowych. To zawrotne tempo. Wiemy też, jak wysokim kosztem społecznym są zatory na drogach spowodowane remontami – dzięki naszej firmie można je ograniczyć do minimum. Specjalizujemy się zarówno w produkcji, jak i w montażu szklanych elementów odblaskowych, bardzo dużą wagę przywiązujemy również do obsługi każdego klienta – dzięki temu odnieśliśmy sukces w Holandii i mamy nadzieję kontynuować go także w Polsce.

Jakie działania podejmuje Pańska firma, by wejść na polski rynek?

Podstawą jest oczywiście komunikacja. Zatrudniliśmy w naszej firmie osobę posługującą się pięknym, ale jakże trudnym językiem polskim – odpowiada ona za rozszerzenie naszych kontaktów. Ponadto uczestniczymy w konferencjach organizowanych przez Polski Kongresowej Drogowy. Zarówno same produkty, jak i maszyna do ich montażu, zostały przyjęte w branży z wielkim zainteresowaniem. Przeprowadziliśmy też projekt pilotażowy w Chorzowie, który został pozytywnie oceniony i przez rządzących, i przez pracowników.

Dziękuję za rozmowę. 

 

Dodatkowe informacje:

Monika Tomala
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wylick.pl

Dział: Innowacje
poniedziałek, 07 listopad 2016 20:15

Najważniejszy jest komfort mieszkańców

Michał Rogoziński

Zielona Góra to jedno z nielicznych miast w Polsce, gdzie nie ma wydzielonego zarządu dróg miejskich. Jego kompetencje znajdują się w rękach pracowników Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami. Jakie ulepszenia na terenie miasta planują oni wprowadzić w najbliższym czasie?

Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami składa się z kilku struktur, są to: Biuro Inwestycji Miejskich, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Biuro Zarządzania Drogami. Na czym obecnie skupia się działalność departamentu?

– Po przyłączeniu do miasta, z początkiem 2015 roku, gminy wiejskiej Zielona Góra inwestycje drogowe realizowane są w dwóch kategoriach – mówi Paweł Urbański, dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami w Zielonej Górze. – Pierwsza z nich to budowa, przebudowa i remonty głównych dróg komunikacyjnych na terenie całego obszaru miejskiego, druga to poprawa stanu technicznego dróg przejętych z terenu dawnej gminy.

Wydatki na obszarze Zielonej Góry są nadzorowane przez Biuro Inwestycji Miejskich. Do jego kompetencji zalicza się nie tylko przygotowywanie dokumentacji budowlanych oraz planowanych zadań remontowych, ale również realizację inwestycji ujętych w budżecie miasta, w tym tych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i pozyskiwanie funduszy z innych, zewnętrznych źródeł. To właśnie w tym biurze są również opracowywane długoletnie plany inwestycyjne dotyczące terenu miasta.

W ostatnim czasie gorącym tematem w Polsce jest rozbudowa ścieżek rowerowych – również i ta kwestia nie umknęła departamentowi.

– W zakresie infrastruktury rowerowej planowane są inwestycje o łącznej długości ponad 36 km. – podkreśla Urbański.

To oczywiście nie są jedyne plany na najbliższy czas, niektóre ważne inwestycje są już w trakcie realizacji. Dzieje się tak choćby z transportem publicznym – jego rozwój znacznie ułatwi funkcjonowanie mieszkańcom regionu. Został już ogłoszony przetarg w systemie „Zaprojektuj i Buduj” na utworzenie centrum przesiadkowego. Mało tego, do końca roku zostaną ogłoszone kolejne przetargi dotyczące transportu publicznego – to zadanie jest realizowane przez MZK we współpracy z departamentem. W najbliższym czasie MZK planuje zakupić łącznie 64 autobusy. 47 z nich to 12-metrowe wersje elektryczne, a pozostałe 17 to 18-metrowe pojazdy spełniające normę emisji spalin EURO 6.

Miejski Zakład Komunikacji nie poprzestaje jednak tylko na urozmaiceniu floty, przewidział dodatkowo przetarg na budowę nowej zajezdni, który prawdopodobnie zostanie ogłoszony już w niedalekiej przyszłości.

Za stan nawierzchni i pozostałą infrastrukturę drogową odpowiada z kolei Biuro Zarządzania Drogami. W tym obszarze można rozróżnić dwa zakresy działań.

Pierwszy z nich skupia się na remontach oraz bieżącym utrzymaniu, w szczególności chodzi tutaj o poprawę stanu technicznego istniejącej sieci drogowej. Jednak to nie wszystko. W zakres prac włączono także budowę chodników i obiektów inżynierskich, prowadzenie ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich, a także sprawy związane z rozliczaniem inwestycji. Biuro odpowiada również za odśnieżanie dróg, utrzymanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia, jak również prowadzi sprawy związane z dzierżawą, najmem oraz użyczeniem gruntów pasa drogowego. Cele takiej dzierżawy są różne: od potrzeb firm i kierowców po obsługę użytkowników ruchu.

Drugi zakres działań BZD to szeroko pojęte gospodarowanie, które dotyczy przede wszystkim wydawania zezwoleń i decyzji oraz koordynowania i egzekwowania robót w pasie drogowym. Biuro przygotowuje umowy w sprawie czasowego zajęcia dróg wewnętrznych, a także umieszczenia na nich urządzeń infrastruktury technicznej.

– Największe inwestycje drogowe planowane na najbliższe lata to budowa ul. Aglomeracyjnej, remont ul. Bohaterów Westerplatte i budowa ronda „Racula” – mówi Urbański. – Największą z inwestycji będzie budowa Południowej Obwodnicy Miasta w przypadku przyznania dofinansowania.

Miasto jest też doskonale zorientowane w stanie dróg. Na szczęście ich kondycja w większości przypadków jest zadowalająca. Ostatni przegląd nawierzchni został wykonany jeszcze w 2014 r. Wykazał on, że 46 proc. dróg jest w stanie bardzo dobrym, a 29 proc. – w stanie dobrym. Stan ostrzegawczy odnotowano na 17 proc. nawierzchni, a zły – na siedmiu proc.

– Prace utrzymaniowe wykonywane są możliwie na bieżąco – podkreśla Urbański. – Skupiają się zarówno na miejscach niebezpiecznych, jak i tych, które wymagają tylko podniesienia stanu technicznego nawierzchni.

Departament jest również świadomy problemów, z którymi musi się zmierzyć. Jednym z nich są miejsca parkingowe, a właściwie ich niedostatek.

– W zakresie miejsc parkingowych od dłuższego czasu panuje raczej równowaga, aczkolwiek staramy się budować nowe miejsca, głównie w rejonach dużych osiedli mieszkaniowych – dodaje Urbański.

Sukcesywnie więc przeznaczane są środki na tworzenie nowych parkingów dla samochodów osobowych. Drugim ważnym problemem jest stan techniczny dróg.

– Rozwiązaniem obu tych bolączek może okazać się kolejno: podniesienie atrakcyjności komunikacji miejskiej (zadanie realizowane przez Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej) oraz pojawienie się większej liczby programów, które umożliwią pozyskanie środków zewnętrznych na prace remontowe – dodaje Urbański.

Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami ma naprawdę sporo pracy w regionie, na szczęście ma też liczne pomysły na to, jak nadążać za rosnącymi oczekiwaniami mieszkańców. Dzięki temu w Zielonej Górze będzie się żyło coraz bardziej komfortowo.

Dział: Regiony
środa, 02 listopad 2016 19:44

Najlepszy efekt

– Priorytetem jest zwiększenie finansowania budownictwa drogowego – stwierdził JERZY SZMIT, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, w rozmowie z Anną Krawczyk.

poniedziałek, 03 październik 2016 14:23

Rekordowe inwestycje

Z Mirosławem Jagodzińskim, dyrektorem kujawsko-pomorskiego oddziału GDDKiA, o inwestycjach, planach na przyszłość, współpracy z wykonawcami oraz o bezpieczeństwie rozmawia Jarosław Zaradkiewicz.

Które ze zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji uważa Pan za największe sukcesy oddziału?

W pierwszej kolejności wymieniłbym przekazany kierowcom w użytkowanie liczący ponad 60 km odcinek autostrady A1.

Obecnie realizujemy natomiast największe przedsięwzięcia drogowe nie tylko w dziejach oddziału, ale całego województwa. Po oddaniu do ruchu odcinka autostrady przyszła bowiem kolej na budowę równie ważnych tras,
tj. liczący prawie 130 km odcinek drogi ekspresowej S5 oraz obwodnic Brodnicy i Inowrocławia.

W planach mamy budowę obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego oraz drogę S10.

Po wykonaniu wszystkich tych zadań województwu przybędzie prawie 250 km nowych dróg krajowych o najwyższym europejskim standardzie.

W tym miejscu chciałbym szczególne podziękować wszystkim pracownikom bydgoskiego oddziału, bez których realizacja tych planów nie byłaby możliwa.

Jakie inwestycje obecnie prowadzicie i na jakim są one etapie?

Łączna długość dróg, które stanowią przedmiot projektów już realizowanych bądź znajdujących się na etapie przetargu, wynosi 148,5 km.

W ciągu DK25 budujemy obwodnicę Inowrocławia o długości prawie 19 km, dzięki której natężenie ruchu w tym uzdrowiskowym mieście wreszcie powinno się zmniejszyć. Droga, która będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, ominie miasto od wschodu i znacznie skróci czas przejazdu z Torunia do Poznania. Projekt zakłada budowę trzech węzłów (Latkowo, Jacewo i Tupadły), kilkunastu obiektów inżynierskich, a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników i zatok autobusowych. Zainstalowanych zostanie także wiele urządzeń ochrony środowiska, m.in. ogrodzenia, przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne. Oddanie trasy do użytku przewidziane jest na sierpień 2017 r.

Do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) wpisany został też odcinek obwodnicy Inowrocławia pomiędzy DK15 a DK25. Przetarg dotyczący budowy tego pięciokilometrowego łącznika został już ogłoszony.

Na ukończeniu jest także liczący 1,5 km odcinek obwodnicy Brodnicy, dzięki której ruch tranzytowy ominie centrum miasta, a ponadto skróci się czas przejazdu z Torunia do Olsztyna. Jeden z elementów obwodnicy – rondo było gotowe już w 2011 r. Budowany odcinek połączy to rondo z DK15 i wyprowadzi ruch z centrum. Projekt zakłada budowę nowej jezdni oraz długiej na ponad 500 m estakady. W ramach inwestycji wybudowane zostaną drogi dojazdowe i serwisowe, przebudowane drogi lokalne, a także zainstalowane urządzenia ochrony środowiska.

Nasz oddział odpowiada też za powstanie 128 km drogi ekspresowej (S5) biegnącej z południa Polski w kierunku północnym. Jej duże znaczenie dla krajowej gospodarki (w tym dla rozwoju portu w Gdańsku) wynika z faktu, że połączy ona cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Gdańsk. Kujawsko-pomorski fragment S5 biegnie od zjazdu z A1 w Nowych Marzach do Mielna na granicy z Wielkopolską. W 2015 r. podpisano umowy z wykonawcami wszystkich siedmiu odcinków. Obecnie trwają prace projektowe. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2019 r.

Co znajduje się w Waszych planach inwestycyjnych sięgających r. 2025?

Wspomniałem już o budowie obwodnic Sępólna Krajeńskiego (ok. 6 km) i Kamienia Krajeńskiego (ok. 2 km). 23 października 2015 r. oddział ogłosił przetarg dotyczący przygotowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych inwestycji. 22 marca br. podpisano umowę z wykonawcą.

Przed nami także budowa odcinka S10, który połączy A6 z S7. Zgodnie z założeniami biegnąca ze Szczecina przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń do Wołomina droga ekspresowa ma połączyć zespół portów morskich Szczecin-Świnoujście z aglomeracją warszawską.

Jak układa się współpraca oddziału z wykonawcami robót drogowych?

Przykładamy bardzo dużą wagę do oceny współpracy z naszymi partnerami. By uniknąć nieporozumień w trakcie realizacji kontraktów, przed zawarciem umowy zawsze pytamy wykonawców, czy zapoznali się z jej wszystkimi zapisami i czy podpisują ją z pełną świadomością. W razie wystąpienia problemów organizujemy spotkania, na których omawiamy sporne kwestie.

Oczekujemy partnerskiego podejścia i zaangażowania zasobów umożliwiających terminową realizację zadań.

Za pomocą jakich działań oddział stara się poprawić BRD na podlegającej mu sieci dróg?

Zapewnienie bezpieczeństwa na możliwie najwyższym poziomie to cel, jaki przyświeca wszystkim naszym działaniom. Wychodzimy z założenia, iż pierwszym krokiem powinna być identyfikacja problemu, dlatego przeprowadzamy ogólne i szczegółowe kontrole stanu bezpieczeństwa na drogach, a także analizujemy statystyki dotyczące wypadków.

Jako członkowie Wojewódzkiej Rady BRD angażujemy się w realizację Programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych i Programu Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych, a obecnie Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Współpracujemy z władzami samorządowymi, służbami ratowniczymi i policją.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest odpowiednie podejście do utrzymania infrastruktury drogowej oraz do administrowania nią. Dlatego zabiegamy m.in. o jak najwyższą jakość oznakowania, a w czasie wykonywania robót staramy się zapewnić płynność ruchu.

Obserwujemy, że wykonywane od lat zadania i zabiegi przynoszą efekty. Jednym z nich jest zmniejszenie się liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych (ze 131 osób w 2007 r. do 44 osób w 2015 r.).

Również w bieżącym roku będziemy realizować inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach krajowych naszego województwa.

Dziękuję za rozmowę.

Dział: Transport
wtorek, 11 październik 2016 14:12

30 lat spokoju

O tym, jak budować trwałe drogi w technologii betonowej, z Maciejem Sypkiem, krajowym kierownikiem ds. wsparcia technicznego w LafargeHolcim, rozmawia Anna Krawczyk.

Czy Pana zdaniem nadeszła era technologii betonowej?

Myślę, że w dużej mierze tak, i to nie tylko z uwagi na ogłoszenie przez GDDKiA, że w ramach realizacji „Programu budowy dróg na lata 2014–2023” powstanie ponad 800 km dróg ekspresowych i autostrad z nawierzchnią betonową. Obserwuję także wzrost zainteresowania technologią betonową wśród prywatnych inwestorów, a także zarządców dróg lokalnych.

Co sprawia, że ta technologia jest coraz popularniejsza?

Inwestorzy przede wszystkim zwracają uwagę na trwałość nawierzchni betonowych, a więc na to, że eksploatacja drogi o takiej nawierzchni nie jest zakłócana częstymi naprawami. Znaczenie mają również względy estetyczne i większe bezpieczeństwo w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Cieszy mnie, że coraz częściej zauważają to osoby decydujące o wydawaniu swoich oraz publicznych pieniędzy.

Jakie innowacyjne rozwiązania proponuje Pana firma w tym zakresie?

Jeżeli chodzi o technologię betonową, to w zasadzie nie ma dla nas żadnych ograniczeń. Zajmujemy się nią od bardzo dawna, pasjonuje nas ona i na tym polu odnosimy sukcesy. Stawiamy na innowacje. Rozwiązania innowacyjne tworzymy dla naszych Klientów prawie każdego dnia. Warto wymienić te wdrożone i następnie rozwijane przez naszą firmę. Osiągamy dobre rezultaty oraz uznanie wśród inwestorów i wykonawców w technologii betonu wałowanego (ang. Roller Compacted Concrete – RCC). Warstwa mieszanki betonowej o optymalnej wilgotności jest tutaj układana i zagęszczana przy użyciu tradycyjnych maszyn do robót drogowych. Jestem przekonany, że RCC to skuteczne rozwiązanie, które może znacząco poprawić jakość dróg lokalnych w Polsce, ponieważ jest trwałe, bezpieczne, proste w wykonaniu i ekonomiczne.

Kolejna innowacja, która powoli zdobywa serca polskich projektantów i użytkowników, to Artevia, czyli seria nowoczesnych nawierzchniowych betonów dekoracyjnych. Dzięki różnym kolorom oraz fakturom Artevia wzbogaca otoczenie i dobrze komponuje się z takimi materiałami, jak kostka brukowa, kamień czy drewno. Artevia znajduje zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym (tarasy, chodniki, podwórza), komercyjnym (parkingi, nawierzchnie koło budynków), użyteczności publicznej (place zabaw, skateparki, dziedzińce) oraz w infrastrukturze miejskiej (ścieżki rowerowe, ciągi piesze, przystanki).

Dlaczego więc branża drogowa wciąż obawia się technologii betonowych i tłumaczy te obawy koniecznością zachowania rygorystycznych reżimów technologicznych? Czy rzeczywiście taki diabeł straszny?

Myślę, że reżim technologiczny zawsze jest ważny i nie ma wielkiego znaczenia, w jakiej technologii budujemy. Każdy z nas podróżuje po Polsce i obserwuje stan naszych nawierzchni. Można sobie zadać pytanie, z jakiego powodu tak jest. Jestem przekonany, że przy zachowaniu należytej staranności w procesie technologicznym oraz przy właściwym wykonawstwie, stan naszych dróg byłby znacznie lepszy. Nie stać nas na bylejakość, bo ona kosztuje. Jeśli nie od razu po zakończonej budowie, to i tak po krótkim czasie wszyscy za nią płacimy. Odpowiedni reżim technologiczny plus technologia betonowa gwarantują komfort, bezpieczeństwo i oszczędności.

W mojej firmie odpowiadam za krajowe wsparcie techniczne, dlatego zagadnienie odpowiedniego wykonawstwa jest mi bliskie. Polecam naszym Klientom usługi mojego zespołu w zakresie szkoleń, doradztwa technicznego, i to najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem budowy lub w jej trakcie, a nie gdy mleko już się rozlało.

Proszę zatem powiedzieć, przy uwzględnieniu Pańskiego doświadczenia, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy projektowaniu dróg betonowych? Czy betonowe nawierzchnie zawsze się sprawdzają?

Jest cały szereg istotnych czynników, które mają wpływ na konstrukcję nawierzchni dróg betonowych, ale według mnie najważniejszy jest dobór właściwości betonu do warunków eksploatacyjnych, a co za tym idzie – dobór odpowiednich surowców do produkcji betonu, a także wybranie właściwej konstrukcji nawierzchni do zadanych obciążeń. Moim zdaniem betonowe nawierzchnie nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem. Z uwagi na kruchość materiału, jakim jest stwardniały beton, nie rekomendowałbym takiego rozwiązania w obszarach aktywnych sejsmicznie oraz na terenach, gdzie występują szkody górnicze, ruchy gruntu itp. W takich warunkach lepiej sprawdzą się np. nawierzchnie asfaltowe.

Na co powinni zwrócić uwagę inwestorzy, a na co wykonawcy?

Jeśli chodzi o inwestorów, to powinni oni zwracać uwagę na dobór odpowiedniej konstrukcji do występujących warunków, a także się upewnić, czy jakość dostarczanego betonu gwarantuje co najmniej 30-letnią jego eksploatację.

Jeśli zaś chodzi o wykonawców, to z mojego doświadczenia wynika, że często nie przykłada się wystarczająco dużej wagi do pielęgnacji betonu, odpowiedniego nacinania w czasie szczelin dylatacyjnych oraz sprawnej logistyki na placu budowy.

Dziękuję za rozmowę.        

Dział: Temat Wydania

Czy lansowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad model „utrzymaj standard” zwiastuje nową jakość w utrzymaniu dróg w Polsce? Czy można go zastosować do dróg lokalnych? Odpowiedzi na te pytania mogą stać się impulsem do wprowadzenia gruntownych zmian w organizacji i w systemie finansowania utrzymania dróg.
W głowach drogowców już dziś rodzą się wizje, które można by zaliczyć do kategorii science fiction. Niemożliwe? Czas stworzyć nowe możliwości – mówią optymiści.

Dział: Transport
środa, 01 październik 2014 00:00

Dyskusję czas zacząć

W 2010 r. po raz pierwszy został rozpisany przetarg na kompleksowe utrzymanie dróg w modelu „utrzymaj standard”. Przetarg dotyczył odcinka S3 w zachodniopomorskim. W miarę oddawania kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych były one włączane do nowego modelu utrzymania.
W przyszłym roku zostaną rozpisane nowe tego rodzaju przetargi. O związanych z tym modelem refleksjach i oczekiwaniach GDDKiA z Andrzejem Maciejewskim, zastępcą Generalnego Dyrektora, rozmawia Anna Krawczyk.

Strona 2 z 2

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Logowanie