×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 878

InfrastrukturaMiesięcznik

Transport (36)

poniedziałek, 03 październik 2016 14:23

Rekordowe inwestycje

Napisane przez

Z Mirosławem Jagodzińskim, dyrektorem kujawsko-pomorskiego oddziału GDDKiA, o inwestycjach, planach na przyszłość, współpracy z wykonawcami oraz o bezpieczeństwie rozmawia Jarosław Zaradkiewicz.

Które ze zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji uważa Pan za największe sukcesy oddziału?

W pierwszej kolejności wymieniłbym przekazany kierowcom w użytkowanie liczący ponad 60 km odcinek autostrady A1.

Obecnie realizujemy natomiast największe przedsięwzięcia drogowe nie tylko w dziejach oddziału, ale całego województwa. Po oddaniu do ruchu odcinka autostrady przyszła bowiem kolej na budowę równie ważnych tras,
tj. liczący prawie 130 km odcinek drogi ekspresowej S5 oraz obwodnic Brodnicy i Inowrocławia.

W planach mamy budowę obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego oraz drogę S10.

Po wykonaniu wszystkich tych zadań województwu przybędzie prawie 250 km nowych dróg krajowych o najwyższym europejskim standardzie.

W tym miejscu chciałbym szczególne podziękować wszystkim pracownikom bydgoskiego oddziału, bez których realizacja tych planów nie byłaby możliwa.

Jakie inwestycje obecnie prowadzicie i na jakim są one etapie?

Łączna długość dróg, które stanowią przedmiot projektów już realizowanych bądź znajdujących się na etapie przetargu, wynosi 148,5 km.

W ciągu DK25 budujemy obwodnicę Inowrocławia o długości prawie 19 km, dzięki której natężenie ruchu w tym uzdrowiskowym mieście wreszcie powinno się zmniejszyć. Droga, która będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, ominie miasto od wschodu i znacznie skróci czas przejazdu z Torunia do Poznania. Projekt zakłada budowę trzech węzłów (Latkowo, Jacewo i Tupadły), kilkunastu obiektów inżynierskich, a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników i zatok autobusowych. Zainstalowanych zostanie także wiele urządzeń ochrony środowiska, m.in. ogrodzenia, przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne. Oddanie trasy do użytku przewidziane jest na sierpień 2017 r.

Do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) wpisany został też odcinek obwodnicy Inowrocławia pomiędzy DK15 a DK25. Przetarg dotyczący budowy tego pięciokilometrowego łącznika został już ogłoszony.

Na ukończeniu jest także liczący 1,5 km odcinek obwodnicy Brodnicy, dzięki której ruch tranzytowy ominie centrum miasta, a ponadto skróci się czas przejazdu z Torunia do Olsztyna. Jeden z elementów obwodnicy – rondo było gotowe już w 2011 r. Budowany odcinek połączy to rondo z DK15 i wyprowadzi ruch z centrum. Projekt zakłada budowę nowej jezdni oraz długiej na ponad 500 m estakady. W ramach inwestycji wybudowane zostaną drogi dojazdowe i serwisowe, przebudowane drogi lokalne, a także zainstalowane urządzenia ochrony środowiska.

Nasz oddział odpowiada też za powstanie 128 km drogi ekspresowej (S5) biegnącej z południa Polski w kierunku północnym. Jej duże znaczenie dla krajowej gospodarki (w tym dla rozwoju portu w Gdańsku) wynika z faktu, że połączy ona cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Gdańsk. Kujawsko-pomorski fragment S5 biegnie od zjazdu z A1 w Nowych Marzach do Mielna na granicy z Wielkopolską. W 2015 r. podpisano umowy z wykonawcami wszystkich siedmiu odcinków. Obecnie trwają prace projektowe. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2019 r.

Co znajduje się w Waszych planach inwestycyjnych sięgających r. 2025?

Wspomniałem już o budowie obwodnic Sępólna Krajeńskiego (ok. 6 km) i Kamienia Krajeńskiego (ok. 2 km). 23 października 2015 r. oddział ogłosił przetarg dotyczący przygotowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych inwestycji. 22 marca br. podpisano umowę z wykonawcą.

Przed nami także budowa odcinka S10, który połączy A6 z S7. Zgodnie z założeniami biegnąca ze Szczecina przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń do Wołomina droga ekspresowa ma połączyć zespół portów morskich Szczecin-Świnoujście z aglomeracją warszawską.

Jak układa się współpraca oddziału z wykonawcami robót drogowych?

Przykładamy bardzo dużą wagę do oceny współpracy z naszymi partnerami. By uniknąć nieporozumień w trakcie realizacji kontraktów, przed zawarciem umowy zawsze pytamy wykonawców, czy zapoznali się z jej wszystkimi zapisami i czy podpisują ją z pełną świadomością. W razie wystąpienia problemów organizujemy spotkania, na których omawiamy sporne kwestie.

Oczekujemy partnerskiego podejścia i zaangażowania zasobów umożliwiających terminową realizację zadań.

Za pomocą jakich działań oddział stara się poprawić BRD na podlegającej mu sieci dróg?

Zapewnienie bezpieczeństwa na możliwie najwyższym poziomie to cel, jaki przyświeca wszystkim naszym działaniom. Wychodzimy z założenia, iż pierwszym krokiem powinna być identyfikacja problemu, dlatego przeprowadzamy ogólne i szczegółowe kontrole stanu bezpieczeństwa na drogach, a także analizujemy statystyki dotyczące wypadków.

Jako członkowie Wojewódzkiej Rady BRD angażujemy się w realizację Programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych i Programu Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych, a obecnie Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Współpracujemy z władzami samorządowymi, służbami ratowniczymi i policją.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest odpowiednie podejście do utrzymania infrastruktury drogowej oraz do administrowania nią. Dlatego zabiegamy m.in. o jak najwyższą jakość oznakowania, a w czasie wykonywania robót staramy się zapewnić płynność ruchu.

Obserwujemy, że wykonywane od lat zadania i zabiegi przynoszą efekty. Jednym z nich jest zmniejszenie się liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych (ze 131 osób w 2007 r. do 44 osób w 2015 r.).

Również w bieżącym roku będziemy realizować inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach krajowych naszego województwa.

Dziękuję za rozmowę.

poniedziałek, 23 maj 2016 09:08

Nowe, czyli bezpieczne

Napisane przez
Nowe, czyli bezpieczne

Z dr inż. ANNĄ WYSOCKĄ, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA, o inwestycjach, zdobytych doświadczeniach i bezpieczeństwie rozmawia Jarosław Zaradkiewicz.

poniedziałek, 23 maj 2016 08:09

Spotkania teorii z praktyką

Napisane przez
Spotkania teorii z praktyką

Konieczność dostosowania metod badań do wymogów norm europejskich oraz akredytacji, a także konieczność zapewnienia obsługi dużym inwestycjom drogowym to główne powody,
dla których lubelskie laboratorium GDDKiA zostało przebudowane i doposażone. Lubelscy strażnicy jakości dysponują sprzętem wartym blisko 13 mld zł.

poniedziałek, 21 marzec 2016 15:30

Drobnymi kroczkami do efektywności

Napisane przez
Drobnymi kroczkami do efektywności

Nie potrzeba kosztownych inwestycji, wystarczy pomysłowość personelu i dobra wola zarządu, żeby zwiększyć przepustowość lotniska. Zastosowane w warszawskim porcie lotniczym rozwiązania stanowią realny dowód na to, że chcieć to móc.

poniedziałek, 21 marzec 2016 15:26

Głos przeciwko likwidacji linii kolejowych w Sudetach

Napisane przez
Głos przeciwko likwidacji linii kolejowych w Sudetach

Ważą się losy dolnośląskich linii kolejowych. Do likwidacji przeznaczono m.in. linię z Jeleniej Góry przez Mysłakowice do Karpacza, Kowar i Kamiennej Góry. To prawie 40 km torów, które wkrótce mogą zniknąć z mapy kraju. Urzędnicy twierdzą, że połączenie jest niepotrzebne, natomiast zwolennicy zrównoważonego transportu, że jest ono niezbędne dla rozwoju regionu.

poniedziałek, 21 marzec 2016 15:22

Jakość pod kontrolą

Napisane przez
Jakość pod kontrolą

W obrębie węzła drogowego Wrocław Zachód w Mokronosie Dolnym, przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, znajduje się
nowoczesne laboratorium drogowe. Funkcjonuje w ramach Wydziału Technologii wrocławskiego oddziału GDDKiA i jest jednym z największych laboratoriów drogowych w Polsce.

poniedziałek, 21 marzec 2016 15:17

Drogi w sercu Europy

Napisane przez
Drogi w sercu Europy

Z Robertem Radoniem, dyrektorem dolnośląskiego oddziału GDDKiA, o zrealizowanych i planowanych inwestycjach oraz bezpieczeństwie ruchu rozmawia Jarosław Zaradkiewicz.

czwartek, 10 grudzień 2015 00:00

Z ruchliwych dróg na obwodnice

Napisane przez
Z ruchliwych dróg na obwodnice

O planach inwestycyjnych, technologiach budowy dróg oraz utrzymaniu odcinków o największym natężeniu ruchu w kraju z Wojciechem Żurkiem, dyrektorem katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rozmawia Marzena Zbierska.

czwartek, 10 grudzień 2015 00:00

Zwrot w kierunku nawierzchni betonowych

Napisane przez
Zwrot w kierunku nawierzchni betonowych

O specyfice Śląska, jako regionu narażonego na występowanie szkód górniczych, przyszłości nawierzchni betonowych oraz kierunkach badawczych mówi Zdzisław Juszczyk, naczelnik Wydziału Technologii Laboratorium Drogowego GDDKiA w Katowicach, w rozmowie z Marzeną Zbierską.

czwartek, 10 grudzień 2015 00:00

Asfalty wysokomodyfikowane szansą dla śląskich dróg

Napisane przez
Asfalty wysokomodyfikowane szansą dla śląskich dróg

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ma do zrealizowania długą listę inwestycji. O zadaniach priorytetowych, innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych oraz ułomnościach prawa zamówień publicznych ze Zbigniewem Taborem, dyrektorem ZDW, rozmawia Marzena Zbierska.

Strona 2 z 4

Logowanie