InfrastrukturaMiesięcznik

poniedziałek, 23 maj 2016 10:01

O Mobilnym Systemie Oceny Stanu Nawierzchni

Napisane przez
O Mobilnym Systemie Oceny Stanu Nawierzchni

O bezpieczeństwie ruchu drogowego decyduje wiele czynników: odpowiednia geometria dróg, urządzenia BRD, prawidłowe połączenie ruchu pojazdów mechanicznych, pieszych i rowerzystów, wreszcie jakość infrastruktury drogowej, a zwłaszcza stan nawierzchni.

poniedziałek, 23 maj 2016 09:59

ITS = nowoczesne rozwiązania

Napisane przez
ITS = nowoczesne rozwiązania

Z MARKIEM LITWINEM, prezesem zarządu Stworzyszenia ITS Polska rozmawia Anna Krawczyk.

poniedziałek, 23 maj 2016 09:41

Inteligentna mobilność

Napisane przez
Inteligentna mobilność

Istniejąca od ponad 30 lat hiszpańska firma Alumbrados Viarios S.A. (Aluvisa) od 2014 r. działa także na rynku polskim. Choć staż oddziału jest krótki, może się on już pochwalić realizacją dwóch dużych projektów.
Chodzi o budowę Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem w Małopolsce oraz o zagospodarowanie w Gliwicach ul. Akademickiej i terenów bezpośrednio przyległych jako publicznej strefy pieszej w części ITS.

poniedziałek, 23 maj 2016 09:31

Uporządkować parkowanie

Napisane przez
Uporządkować parkowanie

– Debata na temat płatnego parkowania trwa w Polsce nieprzerwanie od ponad 20 lat. Sytuacja przypomina miotającego się wśród wojska generała wrzeszczącego: „Ognia ze wszystkich armat”, któremu szeregowy żołnierz zwraca spokojnie uwagę: „Panie generale, ale my nie mamy armat!” – trzeba zacząć od armat, czyli dobrych i mądrych przepisów – mówi PIOTR GRACZYK, sekretarz Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu w rozmowie z Anną Krawczyk.

poniedziałek, 23 maj 2016 09:26

Owoce współpracy nauki i biznesu

Napisane przez
Owoce współpracy nauki i biznesu

Lublin kojarzy się z kolebką technologii światłowodowej, dobrze prosperującym portem lotniczym oraz istniejącym
od ponad 70 lat uniwersytetem. Nowoczesna baza naukowo-badawcza sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw.

poniedziałek, 23 maj 2016 09:23

Cztery branże przyszłości

Napisane przez
Cztery branże przyszłości

Potencjał innowacyjny województwa lubelskiego został poddany analizie. Po wyodrębnieniu obszarów inteligentnych specjalizacji określono wyzwania i uwarunkowania oraz kierunki rozwojowe regionu. Firmy, które będą działać w wyróżnionych branżach, mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego.

poniedziałek, 23 maj 2016 09:15

Najważniejsze jest wspieranie innowacji

Napisane przez
Najważniejsze jest wspieranie innowacji

Potencjalnym inwestorom województwo lubelskie oferuje silne zaplecze naukowo-techniczne, liczne tereny przeznaczone pod zabudowę, nieruchomości po atrakcyjnych cenach oraz…  konkurencyjne koszty pracy. Z marszałkiem województwa SŁAWOMIREM SOSNOWSKIM rozmawia Michał Rogoziński.

poniedziałek, 23 maj 2016 09:08

Nowe, czyli bezpieczne

Napisane przez
Nowe, czyli bezpieczne

Z dr inż. ANNĄ WYSOCKĄ, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA, o inwestycjach, zdobytych doświadczeniach i bezpieczeństwie rozmawia Jarosław Zaradkiewicz.

poniedziałek, 23 maj 2016 08:09

Spotkania teorii z praktyką

Napisane przez
Spotkania teorii z praktyką

Konieczność dostosowania metod badań do wymogów norm europejskich oraz akredytacji, a także konieczność zapewnienia obsługi dużym inwestycjom drogowym to główne powody,
dla których lubelskie laboratorium GDDKiA zostało przebudowane i doposażone. Lubelscy strażnicy jakości dysponują sprzętem wartym blisko 13 mld zł.

Strona 4 z 4

Logowanie