InfrastrukturaMiesięcznik

środa, 01 sierpień 2018 00:00

Przemyślane inwestowanie

Napisane przez
Przemyślane inwestowanie

Na co przeznaczyć posiadane fundusze, by wspierać własny rozwój? Każda gmina ma na to inny pomysł, ale cel jest zawsze ten sam – łatwiejsze funkcjonowanie oraz wykorzystanie mocnych stron regionu. Warto podpatrzeć innych, może dostarczą ciekawych inspiracji.

środa, 01 sierpień 2018 00:00

Smart city – miasto szczęśliwych ludzi

Napisane przez
Smart city – miasto szczęśliwych ludzi

Według mojej definicji smart city to miasto szczęśliwych ludzi, dlatego że wspiera trzy najważniejsze filary życia miejskiego: szeroko rozumiane zdrowie, produktywność i możliwości rozwoju osobistego. Do miasta, które zadba o te elementy, będą napływać ludzie – mówi Dariusz Stasik, przedsiębiorca i entuzjasta idei smart city – m.in. prezes zarządu W.P.I.P., członek zarządu PLGBC, członek Rady Programowej Smart City Forum oraz inicjator rozwoju idei zrównoważonego budownictwa i powstania pierwszego w Polsce zeroenergetycznego obiektu produkcyjno-biurowego z certyfikatem LEED Platinum – Smart City Center.

środa, 01 sierpień 2018 00:00

By jeździło się łatwiej

Napisane przez
By jeździło się łatwiej

Wraz ze wzrostem natężenia ruchu samochodowego w miastach pojawia się potrzeba skutecznego nadzorowania mobilności, zwłaszcza na głównych skrzyżowaniach. Nowoczesne systemy zarządzające ruchem są z sukcesem stosowane m.in. we Wrocławiu i w Trójmieście.

środa, 01 sierpień 2018 00:00

Transport przyszłości – pojazdy autonomiczne

Napisane przez
Paweł Ławreszuk

Technologia pojazdów autonomicznych śmiało może być wykorzystywana w transporcie publicznym w lokalizacjach o znikomym natężeniu ruchu (np. na lotniskach czy w kampusach). Natomiast wypracowanie rozwiązań pozwalających na jej zastosowanie w ruchu miejskim wymaga jeszcze sporo czasu – stwierdził JACEK CHRZANOWSKI, członek międzynarodowego studia projektowego One One Lab, specjalizującego się w opracowywaniu brył samochodów autonomicznych, w rozmowie z Anną Krawczyk.

wtorek, 01 maj 2018 18:20

Kruszywa wapienne w infrastrukturze

Napisane przez
Kopalnia wapienia na Kujawach

Wapień jest skałą osadową zbudowaną głównie z węglanu wapnia (CaCO3). Stanowi on półprodukt w wielu dziedzinach przemysłu, jest np. używany do produkcji cementu lub spoiwa wapiennego. Ze skały wapiennej mogą być też produkowane kruszywa stosowane w różnych segmentach budownictwa. Szczególne znaczenie mają one w segmencie budownictwa infrastrukturalnego.

wtorek, 13 luty 2018 10:11

Beton wałowany, kiedyś i dziś

Napisane przez
wykonanie nawierzchni z betonu wałowanego

Początki betonu wałowanego sięgają lat 30. minionego wieku, kiedy podczas wykonywania nawierzchni betonowych w Szwecji zastosowano wałowanie. Technologia RCC szybko zdobyła popularność w Ameryce Północnej. Kanada i Stany Zjednoczone korzystają z dróg wykonanych z betonu wałowanego już od lat 70. W Europie Zachodniej stał się on popularny w latach 80. W Polsce pierwsze tego typu drogi powstały 9 lat temu w Miastku, w woj. pomorskim.

poniedziałek, 08 styczeń 2018 14:48

Zarządzanie przez bezpieczeństwo

Napisane przez
Zarządzanie przez bezpieczeństwo

27 listopada 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie Jerzy Werle odebrał z rąk Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Nagrodę Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Kapituła doceniła osobiste zaangażowanie prezesa Warbudu na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie, działalność firmy o zasięgu ogólnopolskim na rzecz BHP (m.in. w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie) oraz wdrażanie innowacyjnych programów i skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem w spółce.

– Naszym obowiązkiem jest stwarzanie bezpiecznych warunków pracy nie tylko pod kątem technicznym i proceduralnym, lecz także poprzez nieustanną edukację pracowników w zakresie BHP – mówi Jerzy Werle, prezes zarządu Warbud SA, w rozmowie z Anną Krawczyk.

sobota, 04 listopad 2017 18:38

Sprawny system zamówień publicznych

Napisane przez
Sprawny system zamówień publicznych

Rada Ekspertów ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych, umocowana przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, opracowała i przeanalizowała projekty założeń dwóch form działania Narodowego Forum Kontraktowego jako krajowej rady kontraktowej i agencji wykonawczej. Rada Ekspertów zarekomendowała ministrowi powołanie Narodowego Forum Kontraktowego w formie agencji wykonawczej. Czym będzie Agencja NFK w systemie prawnym państwa, jakie będą jej zadania i czy rzeczywiście pozwoli efektywniej realizować ambitny program budowy dróg ekspresowych i autostrad w Polsce – wokół tych tematów toczyła się rozmowa przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzym Szmitem.

sobota, 04 listopad 2017 18:00

7 przykazań nadzoru nad jakością inwestycji

Napisane przez
7 przykazań nadzoru nad jakością inwestycji

Współpraca Instytutu Badawczego Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. (IBMB) z zarządami dróg rozpoczęła się w 2013 r. od powiatu płońskiego. Miała to być doraźna pomoc polegająca na określeniu jakości wykonanej nawierzchni w przypadku zgłaszania wątpliwości przez inwestora. Jednak z biegiem czasu wzajemne relacje ewoluowały i zamieniły się w stałe, stabilne partnerstwo. Dzięki profesjonalizmowi działania i wzajemnemu zrozumieniu współpracę z Instytutem podjęło wielu innych zarządców dróg samorządowych. Anegdota głosi, że IBMB zyskał przez to wśród producentów i wykonawców przydomek „generalnej dyrekcji dróg powiatowych i gminnych”.  

Wzmocnione podłoże – trwała nawierzchnia

Metod wzmacniania podłoży jest wiele, ważne jednak, aby wybrać rozwiązanie odpowiednie do panujących warunków i oczekiwanych rezultatów. Tylko wtedy efekt będzie zadowalający, a koszty utrzymania nawierzchni rozsądne.

Strona 2 z 4

Logowanie