×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 878

InfrastrukturaMiesięcznik

środa, 09 sierpień 2017 09:32

Silne Mazowsze

Napisane przez
Silne Mazowsze

W poprzedniej perspektywie unijnej na rozwój infrastruktury drogowej na Mazowszu przeznaczono ponad 3 mld zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ponad 2 mld zł. O rozwoju województwa z Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego, rozmawia Anna Krawczyk.

 

W tym roku w powiecie radomskim odbędzie się XVIII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych. Proszę powiedzieć, czy w RPO WM na lata 2014–2020 przewidziane są środki na rozwój powiatowej i gminnej infrastruktury drogowej?

Drogi to niewątpliwie ten obszar, który wymaga ciągłych nakładów finansowych. Mazowsze to największy region w naszym kraju i to właśnie tu znajduje się największa sieć dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych. Tylko w ramach poprzedniej perspektywy udało nam się wybudować i wyremontować ponad 1260 km dróg. Wartość tych wszystkich inwestycji przekroczyła 3 mld zł, z czego 2 mld to dofinansowanie unijne. Również i w tej perspektywie będzie można ubiegać się o środki na inwestycje drogowe.

W jakiej wysokości?

W ramach RPO WM 2014–2020 na ten cel jest przewidzianych ponad 900 mln zł. Tym razem będziemy koncentrować się na inwestycjach drogowych w obrębie Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), czyli szlaków uznanych za najważniejsze dla rozwoju państw członkowskich UE. W przypadku dróg gminnych i powiatowych na inwestycje usprawniające dojazd do portów lotniczych, centrów logistycznych, terminali towarowych oraz terenów inwestycyjnych zaplanowano w sumie ponad 152 mln zł. Wsparcie obejmie również infrastrukturę towarzyszącą i obiekty inżynieryjne zlokalizowane wzdłuż tras, czyli zatoki przystankowe, chodniki, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, ścieżki rowerowe czy systemy sterowania sygnalizacją świetlną.

W ramach wsparcia dla rozwoju innowacji w regionie przewidziana jest współpraca klastrowa. Jakie instytucje do niej zaprosicie i jakie branże mogą liczyć na wsparcie?

W obecnej perspektywie unijnej kładziemy duży nacisk na współpracę wewnątrzsektorową i międzysektorową, szczególnie między biznesem, administracją a nauką. Wszystko po to, aby realizować kompleksowe projekty o większej skali oddziaływania. Powiązania kooperacyjne mogą aplikować o fundusze m.in. w obszarze prac badawczo-rozwojowych czy o udział w zagranicznych misjach, targach i wizytach studyjnych mających na celu eksport produktów i usług. Partnerstwo w projektach jest również dodatkowo punktowane podczas ubiegania się o unijne dofinansowanie.

Obecnie na świecie i w Polsce coraz bardziej popularny jest system partnerstwa publiczno-prywatnego. Jakie inwestycje były lub będą w ten sposób realizowane?

Partnerstwo publiczno-prywatne pozwala na realizację kompleksowych projektów i zwiększenie efektywności podejmowanych działań. Jest to możliwe dzięki m.in. długofalowej współpracy, a także wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy i doświadczenia strony prywatnej. Z tej formuły skorzystaliśmy przy realizacji jednego z największych projektów unijnych „Internet dla Mazowsza”, w ramach którego powstało ponad 3,6 tys. km sieci światłowodowej. Czy w tej perspektywie będziemy korzystać z tego narzędzia? Na razie trudno powiedzieć.

W jaki sposób urząd zachęca inwestorów do lokowania swoich inwestycji na Mazowszu? Czy rozbudowana infrastruktura odgrywa tu istotną rolę?

Niewątpliwie jest to zasługa dobrze rozbudowanej infrastruktury, ale nie tylko – także sektora badawczo-rozwojowego. Również w tym zakresie bardzo pomogły i wciąż będą pomagać środki unijne. W ubiegłej perspektywie rozdysponowaliśmy ponad 340 mln zł na przygotowanie terenów inwestycyjnych m.in. w powiatach przasnyskim i garwolińskim oraz gminach Grodzisk Mazowiecki i Szydłowiec. Powstały również kompleksowe inwestycje skierowane do przedsiębiorców, takie jak Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny czy Park Naukowo-Technologiczny w Świerku. Na przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach tej perspektywy zaplanowano ponad 140 mln zł. Będzie można ubiegać się o środki m.in. na wyposażenie terenu w wodociąg, kanalizację, instalację elektryczną, gazową, ciepłowniczą czy sieć teleinformatyczną.

A jakie są flagowe inwestycje infrastrukturalne – drogi, kolej, lotniska – w tej perspektywie unijnej?

Prawie 129 mln zł zainwestujemy w udogodnienia dla pasażerów Kolei Mazowieckich. Fundusze unijne pozwolą na modernizację aż 39 elektrycznych zespołów trakcyjnych wykorzystywanych w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym, a także na zakup nowego taboru. Planowane są także modernizacje linii kolejowych, m.in. Ostrołęka–Chorzele i Kutno–Płock, oraz budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Wśród projektów drogowych w trybie pozakonkursowym planowana jest realizacja m.in. obwodnicy Gąbina i zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego, a także rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 801 od ronda w Otwocku Małym do ronda w Sobiekursku, nr 541 na terenie gmin Lubowidz i Żuromin, nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 754 na terenie gminy Solec nad Wisłą do skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w miejscowości Iłża, a także nr 579 w Błoniu. W tej perspektywie stawiamy na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej; stąd inwestycje w rozwój sieci parkingów „Parkuj i Jedź”, ścieżek rowerowych czy w niskoemisyjne autobusy. Do tej pory przyznaliśmy dofinansowanie na budowę ponad 300 km ścieżek rowerowych w Warszawie i w 34 podwarszawskich gminach (241 mln zł) i prawie 40 km w Płocku, Ciechanowie, Pułtusku i Ostrowi Mazowieckiej (41 mln zł). Blisko 60 mln zł pozwoli natomiast na utworzenie 2,6 tys. miejsc postojowych w ramach parkingów „Parkuj i Jedź” w Warszawie i okolicach.

Jaki kierunek rozwojowy obierze województwo mazowieckie w kolejnych latach? Poproszę o wskazanie głównych trendów.

Mazowsze generuje jedną piątą PKB kraju i należy do najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. Zgodnie z analizami Eurostatu za lata 2008–2014 województwo znalazło się na pierwszym miejscu wśród 276 regionów europejskich pod względem wzrostu PKB na jednego mieszkańca. Już na etapie planowania obecnej perspektywy unijnej opuściliśmy grono regionów słabiej rozwiniętych, a w związku z tym musieliśmy położyć większy nacisk na obszar badań, rozwoju przedsiębiorczości, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także przejść na gospodarkę niskoemisyjną. Skupiamy się także na wzmacnianiu tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów o największym potencjale rozwojowym.

Jakie obszary wchodzą w skład inteligentnych specjalizacji na Mazowszu?

Należą do nich wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania oraz nowoczesne usługi dla biznesu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 do dyspozycji mamy ponad 8 mld zł. Przeznaczymy je właśnie na inteligentny i zrównoważony rozwój, zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Pomimo bardzo dobrej sytuacji gospodarczej trzeba pamiętać, że nasz region jest niezwykle zróżnicowany. Dlatego w obecnej perspektywie unijnej z jednej strony będziemy wspierać dalszy rozwój Warszawy, a z drugiej zmniejszać dysproporcje terytorialne. W tym celu wyodrębniliśmy specjalną pulę środków na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawy i 39 okolicznych gmin (700 mln zł) oraz na nasz autorski instrument dla poszczególnych subregionów, czyli Regionalne Inwestycje Terytorialne (940 mln zł).

Dziękuję za rozmowę.

poniedziałek, 23 maj 2016 08:09

Spotkania teorii z praktyką

Napisane przez
Spotkania teorii z praktyką

Konieczność dostosowania metod badań do wymogów norm europejskich oraz akredytacji, a także konieczność zapewnienia obsługi dużym inwestycjom drogowym to główne powody,
dla których lubelskie laboratorium GDDKiA zostało przebudowane i doposażone. Lubelscy strażnicy jakości dysponują sprzętem wartym blisko 13 mld zł.

poniedziałek, 23 maj 2016 09:08

Nowe, czyli bezpieczne

Napisane przez
Nowe, czyli bezpieczne

Z dr inż. ANNĄ WYSOCKĄ, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA, o inwestycjach, zdobytych doświadczeniach i bezpieczeństwie rozmawia Jarosław Zaradkiewicz.

środa, 06 wrzesień 2017 06:00

Bilans kompetencji zawodowych

Napisane przez
Bilans kompetencji zawodowych

Mariusz Posiadała

 

Jak sprawdzić, czy osoba starająca się o pracę w firmie rzeczywiście jest najlepszym z możliwych kandydatów? Jakie techniki zastosować, by mieć pewność, że sprawdzi się ona na konkretnym stanowisku? Istnieją metody, które mogą w tym pomóc.

Już wstępna ocena kwalifikacji kandydata pozwoli stwierdzić, czy będzie on przydatny dla danej firmy lub organizacji. Z kolei dobrze przeprowadzony bilans kompetencyjny i dokładne przeanalizowanie cech posiadanych przez osobę poszukującą zatrudnienia, w kontekście oczekiwań stawianych na danym stanowisku pracy, pozwala skrócić proces rekrutacji i zoptymalizować jego koszty. Postawienie kandydatom trafnej diagnozy kompetencyjnej nie tylko przyspieszy wybór najlepszych specjalistów, ale także pozwoli im rozwinąć swój potencjał, co przyniesie wymierne korzyści pracodawcy. Właściwie przeprowadzone wstępne badanie kompetencji zawodowych przekłada się więc na wzmożoną wydajność przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, na policzalne realnie zyski, obniżone koszty pracy czy też koszty związane z wytwarzaniem towarów.

Określenie idealnego kandydata

Zanim uruchomimy proces rekrutacji na potrzebne stanowisko, powinniśmy opracować profil idealnego kandydata – określając cechy zawodowe oraz osobiste, które powinien posiadać przyszły pracownik. Przy przygotowywaniu takiego profilu warto bardzo dokładnie określić zadania, jakie będzie wykonywał zatrudniony, oraz kwalifikacje, jakich będzie potrzebował, żeby wykonać te zadania jak najlepiej. Opracowanie profilu idealnego kandydata powinno się rozpocząć od określenia jego umiejętności kluczowych – czyli takich, bez których funkcjonowanie na danym stanowisku byłoby niemożliwe. Bardzo często na tym etapie dokonywania analizy kwalifikacyjnej okazuje się, iż niezbędne jest posiadanie przez kandydata specyficznych umiejętności zawodowych – kompetencji charakteryzujących bardzo wąską grupę kandydatów dostępnych na rynku pracy – specjalistycznych uprawnień czy też dyplomów.

Jeśli poszukujemy kandydata na wysoko wykwalifikowane stanowisko, powinniśmy koniecznie dookreślić, jakich wymagamy od niego umiejętności złożonych, technicznych, specjalistycznych, zarządczych. Należy także zastanowić się, czy nie są wskazane jakieś dodatkowe kompetencje oraz wymagana wraz z nimi odpowiedzialność. Bardzo często od specjalistów na najwyższym poziome oczekuje się np. umiejętności organizowania pracy w szerokim kontekście: nie tylko planowania pracy własnej, ale także pracy całego zespołu, umiejętności wdrażania innowacyjnych technologii oraz, co ważne, wdrażania w tej technologii procesów, standardów nadzoru i kontroli.

Nie wolno też zapominać, że z każdym specjalistycznym stanowiskiem pracy związana jest określona ścieżka rozwoju i zdobywania uprawnień. Przy bilansowaniu kwalifikacji kandydatów do pracy na specjalistycznych stanowiskach (szczególnie technicznych) informacja ta może mieć kluczowe znaczenie. Bardzo ważne jest bowiem, w jaki sposób kandydat rozwijał się i jak dochodził do poszczególnych etapów na swojej ścieżce zawodowej, czy np. jakiś etap nie został zbyt szybko i powierzchownie zaliczony albo wręcz pominięty. Szczegółowa analiza dotycząca zajmowanych przez kandydata stanowisk czy zdobywania kolejnych uprawnień może więc także dostarczyć cennych informacji na temat tego, czy dany kandydat opanował wymagane umiejętności sensoryczne, percepcyjne oraz, przede wszystkim, umiejętności szerszego zastosowania wiedzy teoretycznej. Analiza taka pozwoli na wstępną ocenę, czy dany kandydat potrafi wykorzystywać swoją wiedzę, jeśli np. natrafi na trudności w trakcie wykonywania poszczególnych zadań.

Nie tylko specjalista, ale i człowiek

Przy tworzeniu profilu idealnego kandydata warto także skupić się na jego cechach miękkich. Zastanowić się, jakie predyspozycje powinien mieć, by pasował do firmy, czuł się w niej dobrze i bez problemu porozumiał się z pozostałymi pracownikami. Należy też przemyśleć, czy poszukujemy kandydata, który potrafi szybko adaptować się do zmieniających się warunków pracy czy raczej osoby, która oczekuje stabilnej sytuacji i płynnego rozwoju. Czy kandydat powinien skupiać się na rozwiązywaniu problemów czy może na twórczej innowacyjności? Do jednej firmy będzie pasowała osobowość, która chętnie idzie na kompromisy, natomiast w innej odnajdzie się osoba stanowcza, twarda, nieugięta, potrafiąca pociągnąć za swoimi pomysłami zespół. Wielu pracodawców kładzie również nacisk na wysokie kompetencje społeczne, szczególnie umiejętności sprzedażowe, niezależnie od stanowiska pracy.

Czas na rekrutację

Po stworzeniu dokładnej analizy stanowiska pracy oraz po doprecyzowaniu wymaganych cech wyłania się model kwalifikacyjny – czyli całościowy układ umiejętności charakterystycznych dla danego stanowiska pracy. Z takim modelem łatwo już przejść do kolejnego etapu rekrutacji, a mianowicie do opracowania ogłoszenia o pracę, które w sposób jasny i przejrzysty poinformuje, jakiej osoby poszukuje pracodawca.

Warto też przy tej okazji zastanowić się, czy np. ogłoszenia o pracę publikowane w mediach pozwolą na dotarcie do odpowiednich kandydatów. Może zamiast tego należałoby użyć innych wyspecjalizowanych metod i spróbować dotrzeć do kandydatów w sposób bezpośredni, dzięki head hunterom?

Wybór oferty

Kiedy już stworzymy odpowiednie ogłoszenie o pracę, które przyciągnie wybranych kandydatów, pora zająć się dokumentami aplikacyjnymi – przeanalizować je w kontekście określonych wcześniej kryteriów w modelu kwalifikacyjnym i na tej podstawie wyłonić interesujące firmę osoby. Jeśli na tym etapie pojawiają się jakieś wątpliwości, warto dopytać kandydatów o dodatkowe uprawnienia, szkolenia, które mogą mieć znaczący wpływ przy danym stanowisku pracy – nie wszyscy kandydaci bowiem pamiętają o tym, żeby pochwalić się całością swoich osiągnięć czy posiadanych uprawnień.

W trakcie kolejnego etapu, jakim jest przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych, jedno z pytań zadanych potencjalnym pracownikom powinno dotyczyć trudnych sytuacji, w jakich kandydaci mieli możliwość się znaleźć. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli na stworzenie profilu osobowości zawodowej pracownika – jak nastawiony jest on do problemów, jak je rozwiązuje, a przede wszystkim, jaki styl rozwiązywania problemów reprezentuje. Jest to tylko jeden z przykładów pozwalających na stworzenie diagnozy kompetencyjnej. Inne to choćby przeprowadzenie szczegółowych wywiadów, testów psychologicznych, ankiet kompetencyjnych.

Bilanse wewnętrzne

Bilans kompetencji to narzędzie służące nie tylko do poszukiwania nowych kandydatów. Bardzo często bilanse kompetencyjne robione są wewnątrz firm, wśród już zatrudnionych pracowników. Nazywane są assesment centre i badają nie tylko wiedzę, kompetencje, ale również podejście do wykonywanej pracy. Wykorzystuje się do tego wyspecjalizowane narzędzia: testy kompetencyjne, testy osobowościowe, testy zdolności (przydatnych na danym stanowisku pracy). Często pracownicy angażowani są także do zadań grupowych mających na celu zaobserwowanie ról, jakie pełnią w danej organizacji.

Assesment centre pozwala wybrać działania mające na celu rozwój zatrudnionych pracowników, określić ścieżki ich dalszej kariery zawodowej, ale także ocenić, którzy pracownicy wstrzymują rozwój firmy. Na takiej podstawie można się np. zastanowić, w jaki sposób zmotywować te osoby do zmiany podejścia, bądź podjąć decyzję o ewentualnej rezygnacji z dalszego ich zatrudniania.

Przy przeprowadzaniu bilansów kompetencyjnych, czy to w trakcie naboru kandydatów czy podczas przeprowadzania analiz wewnętrznych, warto brać pod uwagę ciągle zmieniajace się technologie, pojawiające się innowacyjne rozwiązania oraz chęci pracowników do zdobywania wiedzy i nowych uprawnień, a także umiejętności adaptowania się do nowych warunków. W dobie ciągłych zmian umiejętność dostosowania się i rozbudowane kompetencje osobiste (pracowników lub kandydatów) pozwalają na szybsze i bardziej adekwatne reagowanie i podejmowanie właściwych decyzji.

poniedziałek, 23 maj 2016 09:15

Najważniejsze jest wspieranie innowacji

Napisane przez
Najważniejsze jest wspieranie innowacji

Potencjalnym inwestorom województwo lubelskie oferuje silne zaplecze naukowo-techniczne, liczne tereny przeznaczone pod zabudowę, nieruchomości po atrakcyjnych cenach oraz…  konkurencyjne koszty pracy. Z marszałkiem województwa SŁAWOMIREM SOSNOWSKIM rozmawia Michał Rogoziński.

poniedziałek, 23 maj 2016 09:23

Cztery branże przyszłości

Napisane przez
Cztery branże przyszłości

Potencjał innowacyjny województwa lubelskiego został poddany analizie. Po wyodrębnieniu obszarów inteligentnych specjalizacji określono wyzwania i uwarunkowania oraz kierunki rozwojowe regionu. Firmy, które będą działać w wyróżnionych branżach, mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego.

poniedziałek, 23 maj 2016 09:26

Owoce współpracy nauki i biznesu

Napisane przez
Owoce współpracy nauki i biznesu

Lublin kojarzy się z kolebką technologii światłowodowej, dobrze prosperującym portem lotniczym oraz istniejącym
od ponad 70 lat uniwersytetem. Nowoczesna baza naukowo-badawcza sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw.

poniedziałek, 23 maj 2016 09:31

Uporządkować parkowanie

Napisane przez
Uporządkować parkowanie

– Debata na temat płatnego parkowania trwa w Polsce nieprzerwanie od ponad 20 lat. Sytuacja przypomina miotającego się wśród wojska generała wrzeszczącego: „Ognia ze wszystkich armat”, któremu szeregowy żołnierz zwraca spokojnie uwagę: „Panie generale, ale my nie mamy armat!” – trzeba zacząć od armat, czyli dobrych i mądrych przepisów – mówi PIOTR GRACZYK, sekretarz Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu w rozmowie z Anną Krawczyk.

poniedziałek, 23 maj 2016 09:41

Inteligentna mobilność

Napisane przez
Inteligentna mobilność

Istniejąca od ponad 30 lat hiszpańska firma Alumbrados Viarios S.A. (Aluvisa) od 2014 r. działa także na rynku polskim. Choć staż oddziału jest krótki, może się on już pochwalić realizacją dwóch dużych projektów.
Chodzi o budowę Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem w Małopolsce oraz o zagospodarowanie w Gliwicach ul. Akademickiej i terenów bezpośrednio przyległych jako publicznej strefy pieszej w części ITS.

poniedziałek, 23 maj 2016 09:59

ITS = nowoczesne rozwiązania

Napisane przez
ITS = nowoczesne rozwiązania

Z MARKIEM LITWINEM, prezesem zarządu Stworzyszenia ITS Polska rozmawia Anna Krawczyk.

Strona 1 z 3

Logowanie