WydarzeniaKonferencje, Szkolenia, Warsztaty

Monday, 26 September 2016 14:21

Program

9.00–10.00 Rejestracja uczestników, bufet powitalny
10.00–10.05 Przywitanie gości – moderator Anna Krawczyk
10.05–10.15 Otwarcie seminarium – Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego
  I Blok: Wprowadzenie – Inwestycje drogowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
10.15-10.30 Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Mirosław Kielnik, dyrektor ZDW Bydgoszcz
  II Blok: Zmiany w przepisach
10.30–11.30 Nowelizacja Ustawy „Prawo zamówień publicznych” – pozacenowe kryteria wyboru ofert – Robert Siwik, przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik
11.30–11.45 Przerwa kawowa
  III Blok: Inwestycje drogowe w praktyce
11.45–12.30 Wymagania jakościowe i technologiczne w zakresie stosowania kruszyw drogowych do podbudów i nawierzchni – Jarosław Rokita, doradca techniczny Segmentu Infrastruktura, LafargeHolcim; Marcin Narożnik, kierownik ds. rozwoju inżynierii komunikacyjnej, LafargeHolcim; Maciej Sypek, szef Krajowego Działu Wsparcia Technicznego, LafargeHolcim
12.30–13.15 Nawierzchnie drogowe w technologii betonu cementowego – doświadczenia z realizacji kontraktów dróg krajowych – dr. inż. Tomasz Rudnicki, kierownik projektów specjalnych, LafargeHolcim w Polsce
13.15–13.45 Nawierzchnie drogowe w technologii betonu cementowego – rozwiązania dla dróg lokalnych – Sylwester Gruszczyński, kierownik Segmentu Drogi Lokalne, LafargeHolcim
13.45–14.15 Mobilny System Badania Stanu Nawierzchni – Łukasz Marcinkiewicz, kierownik Segmentu Infrastruktury, LafargeHolcim
14.15–14.55 Lunch i zakończenie seminarium

 

 

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany w programie

 

Logowanie