InfrastrukturaMiesięcznik

poniedziałek, 22 grudzień 2014 00:00

Prezenty dla drogowców

Napisane przez 
Tomasz Rudnicki Tomasz Rudnicki Fot. Jacek Bojarski

– Nowa perspektywa unijna na pewno będzie lepsza i spokojniejsza. Z uwagi na wydłużony czas realizacji inwestycji harmonogramy nie będą tak napięte, jak w poprzedniej – zapewnia dr inż. Tomasz Rudnicki, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w rozmowie z Anną Krawczyk.

 

Infrastruktura: Program budowy dróg na lata 2014–2020 stanowi obecnie przedmiot uzgodnień międzyresortowych. Jaki jest jego plan rzeczowy i finansowy?
Tomasz Rudnicki: Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK) to pierwszy sektorowy dokument obejmujący tak długi okres (termin rozliczenia tej perspektywy przypada na 2023 r.). Chciałbym zwrócić uwagę na przebieg procesu uzgodnień. Instytucje i ministerstwa, w tym ministerstwo finansów, zapoznają się z dokumentem i będą mogły wnieść swoje uwagi. To swoisty rozkład jazdy dla nas na najbliższe 8 lat. Zaakceptowany zostanie także plan wydatków GDDKiA.

Co nas więc czeka?
Już realizujemy inwestycje z 5 i 6 załącznika.
Biorąc pod uwagę obecnie opracowywany projekt PBDK, w ramach kilkuset projektów miałyby zostać wybudowane ponad 3 tys. km dróg o wartości ponad 93 mld zł. Warto przypomnieć, że w mijającej perspektywie wydatkowaliśmy nieco ponad 72 mld zł.

Czy na tym plan się zamyka?
Mamy dobrą wiadomość dla firm wykonawczych. Oprócz zadań podstawowych PBDK przewidziane zostały jeszcze projekty rezerwowe o wartości 40 mld zł. Zadania z tej listy będą uwalniane do realizacji decyzją ministra finansów. Część z nich jest już gotowa, pozostałe prace są na ukończeniu. Będzie też zwiększana liczba zadań związanych z projektami obwodnic do 35.

Czy jest szansa na zrealizowanie wszystkich?
To zależy od oszczędności, jakie uzyskamy przy przetargach. W minionej perspektywie zaoszczędziliśmy 37%. Teraz oferty są bardziej wyważone. Ile rzeczywiście zaoszczędzimy, okaże się, dopiero gdy wszystkie przetargi z listy podstawowej będą rozstrzygnięte. Liczę, że będzie to przynajmniej 20%, co dałoby szansę na realizację wszystkich zadań z listy rezerwowej.

Co się kryje za stwierdzeniem, że wykonawcy składają bardziej wyważone oferty?
O ile do pierwszego etapu prekwalifikacji zgłasza się 20 i więcej oferentów, o tyle oferty cenowe składa już zazwyczaj nie więcej niż 10 firm. Ponadto ceny są zbliżone do tych z kosztorysu inwestorskiego (odpowiadają od 85 do 110% jego wartości). Poprzednio zdarzało się, że składano oferty odpowiadające 50% kosztów przewidzianych przez nas. Jesteśmy więc spokojniejsi o realizację nowych kontraktów.
Widać, że rynek się wyrównał. Przedsiębiorcy są rozważniejsi i uwzględniają więcej ryzyk, m.in. tych, o których mówimy podczas wielu wspólnych spotkań, także cyklu spotkań z nowymi oferentami. Jest to godne pochwały i wskazuje na profesjonalizm i uspokojenie się branży.

Za sprawą planów budowy ponad 850 km dróg w technologii asfaltowej Wasze stosunki stały się ostatnio dość napięte. Jak Pan to skomentuje?
Nie jestem zwolennikiem ani technologii betonowej, ani asfaltowej. Chciałbym, aby zamiast się w tej dyskusji zapędzać, trzeźwym okiem popatrzeć na zakres rzeczowy do wykonania.
W minionej perspektywie mieliśmy do czynienia z gwałtownym wzrostem liczby zadań i w konsekwencji ze wzrostem cen asfaltu. Obecnie mamy dużo więcej do wykonania. Ilość masy asfaltowej, którą trzeba będzie wyprodukować, będzie więc porównywalna, jeśli nie większa.
Co więcej, pamiętajmy, że nawet przy odcinkach betonowych trzeba położyć sporo nawierzchni bitumicznych, chociażby na drogach serwisowych, węzłach, obiektach mostowych, zjazdach. Z analizy budowy S8 wynika, że na 100 km dróg betonowych trzeba było wybudować tyle samo dróg asfaltowych.

Skąd zatem taka decyzja?
Decyzje o dywersyfikacji technologii podjęliśmy w wyniku przeprowadzonej analizy. Po pierwsze wzięliśmy pod uwagę aspekt technologiczny. W poprzedniej perspektywie wybudowaliśmy 570 km dróg, teraz chcemy zwiększyć tę liczbę do ponad 800.
Bardzo ważnym projektem jest 180-kilometrowy odcinek A1 Pyrzowice–Stryków, który będzie teraz realizowany. Zatem kilometraż betonówek automatycznie zwiększył się o 180.
Branża też pokazała że zna obie technologie. Do przetargu na betonowe odcinki A1 zgłaszało się od 22 do 37 oferentów. Finalnie liczba składanych ofert na budowę odcinków w technologii bitumicznej jak i betonowej była bardzo podobna.
Przy okazji pragnę zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny aspekt. Przystępując do UE w 2004 r., zobowiązaliśmy się przestrzegać szeregu dyrektyw. Polska, a tym samym GDDKiA nie funkcjonują w oderwaniu od struktur unijnych. Komisja Europejska bardzo dokładnie nas rozlicza z każdego eurocenta, jaki przychodzi do Polski w formie dotacji.
Zgodnie z dyrektywami unijnymi, które będą obowiązywały za półtora roku, będziemy musieli przedstawić analizę uwzględniającą cały cykl życia projektu. Co za tym idzie, mówimy już nie tylko o koszcie realizacji budowy drogi, ale pełnego, przynajmniej 30-letniego cyklu życia drogi. Zarówno jej budowy jak i późniejszego utrzymania.
Z przeprowadzonej przez nas analizy technicznej oraz ofert firm zajmujących się utrzymaniem dróg wynika, że nawierzchnie betonowe wymagają mniejszej liczby zabiegów utrzymaniowych. Stąd wniosek, że część sieci powinna być wybudowana w tej technologii.

Co zaważyło na decyzji?
Po przeprowadzonej analizie natężenia ruchu wybraliśmy tylko te odcinki, które są bardzo obciążone, czyli gdzie dobowy średni ruch samochodów ciężarowych przekracza 5 tys. pojazdów.
Kolejny ważny czynnik, tym razem środowiskowy, to hałas. Przy ocenie głośności posiłkowaliśmy się opinią prof. Kardziejczyka, eksperta od hałasu. Przeprowadzone na naszej sieci badania dowiodły, że poziom hałasu na wykonanej w odpowiedni sposób nawierzchni betonowej jest podobny jak na asfaltowej. Warunek: musi to być technologia odkrytego kruszywa (wypłukiwane mleczko, odkryte kruszywo). Najważniejsze, żeby zmniejszyć uziarnienie ostatniej warstwy do 8 mm.

Czy wszystkie te wymogi będą zawarte w specyfikacjach?
Oczywiście. To jest dla nas bardzo istotne, aby wszelkie warunki były jak najbardziej przejrzyste dla branży. Kolejny aspekt – ekonomiczny. Zweryfikowaliśmy ceny jednostkowe składane w poprzedniej perspektywie na ok. 500 km dróg betonowych i ponad 2000 km dróg asfaltowych. Podwyżki cen asfaltu spowodowały, że w tej chwili koszt budowy dróg z nawierzchnią betonową jest porównywalny. Nie wiemy, jak się rynek zachowa w przyszłości, ale nie byłoby dobrze jeszcze bardziej kumulować inwestycji opartych na jednej technologii w tym samym czasie.
Podkreślam, to jest decyzja wynikająca z konkretnych liczb i analiz, a nie czyjejś polityki.
Poprzednio o wyborze technologii informowaliśmy w postępowaniach przetargowych. Teraz konsultujemy listę odcinków także w oddziałach GDDKiA.
Dywersyfikacja technologii realizacji nowych kontraktów drogowych jest także odpowiedzią na postulaty branży, która wysuwała takie prośby z uwagi na wymóg 10 lat gwarancji. Nawierzchnie betonowe wytrzymują taki okres bezproblemowo.

Czy decyzja jest już ostatecznie podjęta?
Stale nad tym pracujemy, aby efekt był jak najlepszy zarówno dla obecnych użytkowników dróg jak i kolejnych pokoleń kierowców. Spływają jeszcze uwagi z oddziałów. To nie jest dekret wydany zarządzeniem.

Przed nami ogłoszenie wyników rankingu jakościowego firm. Poproszę o słowo komentarza.
Jestem zadowolony z jego wyniku. Gdy publikowaliśmy pierwszy raport, rozpoczynaliśmy usystematyzowany monitoring, liczba próbek niesatysfakcjonujących utrzymywała się na poziomie ok. 30%, a teraz 12–15%. Widać dość duży postęp jakościowy na budowach.
Co najważniejsze, wykonawca nie przechodzi do kolejnego etapu budowy do momentu uzyskania dobrych wyników w naszych kontrolnych badaniach. Co za tym idzie, wszystkie zadania finalnie są wykonane na jak najwyższym poziomie jakościowym.
Wykrystalizowała się grupa firm, które przewodzą w tym zestawieniu. Budimex zawsze dba o jakość. Dalej Metrostav, Mota-
-Engil, ostatnio coraz wyżej plasuje się HEILIT+WOERNER (obecnie pod marką Strabag). Pozytywnie zaskoczyła nas polska firma PRDiM z Sieradza, POLAQUA będąca własnością Dragadosa. Niewiele gorsze wyniki ma Strabag i Skanska.

Czy firmy z czołówki rankingu mogą liczyć na jakieś premie?
Jak wynika z informacji od rynku, już sama publikacja rankingów jest gratyfikacją. Zgłaszają się po te wyniki banki, prezesi i zarządy nadzorujące spółki. Lepsza jakość to niższe koszty kontraktu, bo nie trzeba niczego poprawiać. Dlatego w niektórych firmach rankingi mają wpływ na system wynagradzania.
Zastanawiamy się nad wprowadzeniem systemu symbolicznych nagród. Gdyby przyznawać dodatkowe punkty w procesie przetargowym, wówczas, nowe podmioty startujące po raz pierwszy, nie mogłyby takich punktów otrzymać. Trudno byłoby potem przekonać Komisję Europejską i prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o równości traktowania wszystkich podmiotów. Reasumując, jeżeli pojawiłyby się jakiekolwiek nagrody, to jedynie prestiżowe lub symboliczne.
Co ważne, bardzo zależy nam na tym, aby także firmy podwykonawcze były dobrze traktowane. To przede wszystkim małe i średnie polskie przedsiębiorstwa.
Dostrzegamy dość dużą nierównowagę, jeśli idzie o zawartość umów, jakie my podpisujemy z generalnymi wykonawcami i jakie następnie oni podpisują z podwykonawcami. Konieczne jest wypracowanie wzorca umowy podwykonawczej. Podjęliśmy już stosowne działania wspólnie z OIGD.

Czego życzyłby Pan sobie od branży na przyszły rok?
Pamięci, że nie działamy ani przeciwko branży, ani dla branży. Działamy na rzecz Skarbu Państwa, a więc podatników oraz użytkowników dróg. Ja i moi pracownicy bardzo ciężko pracujemy. Na scenie każdy chętnie ściska nam dłoń i rozmawia. Jednak w kuluarach wygłaszane są na nasz temat różne opinie. Bywają one krzywdzące i niesprawiedliwe. Życzyłbym sobie we współpracy ze wszystkimi środowiskami więcej przejrzystości, zrozumienia i szacunku dla pracy, którą wykonujemy, oni i my dla siebie nawzajem. Chodzi o to, abyśmy wszyscy pamiętali o zachowaniu w jak największym zakresie wspólnego celu, jaki przyświeca GDDKiA, tj. rozwój infrastruktury z korzyścią dla Polski i obecnych jak i kolejnych pokoleń użytkowników dróg.

Jakie życzenia ma Pan dla branży?
Na początek prezenty, jakimi mam nadzieję będą: 8 lat wytężonej pracy, liczne kontrakty, zróżnicowane technologie, stabilny rynek, dobre warunki kontraktowe, silna konkurencja, wyrozumiały, doświadczony inwestor publiczny. Branży życzę powodzenia, dobrych wyników finansowych, zrealizowania kontraktów w terminie i z gwarancją dobrej jakości.
A najważniejsze, czego chciałbym życzyć, to żeby branża w tej perspektywie skorzystała jak najwięcej i żeby w przyszłości nasze rodzime firmy mogły budować za granicą, jako liderzy najwyższych umiejętności w swojej dziedzinie.

Dziękuję za rozmowę.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 22 grudzień 2014 13:02

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Szukaj

Logowanie