InfrastrukturaMiesięcznik

poniedziałek, 22 grudzień 2014 00:00

Trudne drogi do komercjalizacji

Napisane przez  Marzena Zbierska
Trudne drogi do komercjalizacji Fot. Fotolia.com

Miejski transport przyjazny dla środowiska i pojazdy zasilane hybrydowo – szczecińskim naukowcom nie brakuje nowatorskich pomysłów, które mogą odmienić nie tylko sektor transportu, ale przede wszystkim jakość życia. O ile prace badawcze postępują pomyślnie,
o tyle komercjalizacja ich wyników napotyka wiele przeszkód.

Akademia Morska w Szczecinie realizuje projekt transportowy o nazwie GRASS, który jest finansowany ze środków programu Polsko-
-Norweskiej Współpracy Badawczej. Jest to kontynuacja innego przedsięwzięcia – projektu C-LIEGE. Jak wyjaśnia dr Stanisław Iwan z Wydziału Inżynieryjno--Ekonomicznego Transportu AM, koordynator projektu, C-LIEGE był nastawiony na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk logistyki miejskiej. Obejmował tzw. działania miękkie, a także strategie w zakresie czystego ekologicznie miejskiego transportu towarowego oraz logistyki ostatniego kilometra.
– Głównym celem projektu GRASS jest określenie uwarunkowań wdrażania i rozwoju energooszczędnego miejskiego transportu towarowego w polskich i norweskich miastach i regionach, przy uwzględnieniu często sprzecznych oczekiwań głównych interesariuszy rynku przewozowego. W trakcie spotkań roboczych staramy się znaleźć rozwiązania wykorzystujące alternatywne źródła energii oraz wskazać alternatywne sposoby realizacji dostaw, które pozwoliłyby na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – wyjaśnia dr S. Iwan.
Ważnym zamierzeniem projektu jest opracowanie wskazań służących efektywnemu rozwojowi przyjaznego środowisku miejskiego transportu towarowego. Ich podstawą mają być działania nastawione na współpracę oraz współfinansowanie wdrożeń w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.
– Projekt umożliwi realizację wielu zadań o charakterze badawczym, opierających się na gruntownej analizie rynku przewozowego, potrzeb w zakresie dostaw oraz uwarunkowań wdrożeniowych – dodaje koordynator. – Jego zakończenie zaplanowano na kwiecień 2016 r.

Spotkania teorii z praktyką
Akademia Morska zajmuje się projektami dotyczącymi transportu miejskiego, mając przede wszystkim na uwadze współpracę z samorządami. Jak jednak naukowcy podkreślają, nie można realizować zadań z zakresu logistyki miejskiej bez porozumienia się z firmami zaangażowanymi w funkcjonowanie rynku przewozowego. Dlatego do współpracy zostali zaproszeni także przedstawiciele biznesu. Oczywiście głos naukowców ma z założenia charakter doradczy, mogą jedynie przekonywać do komercjalizacji wyników badań.
– Przykładem badań przeprowadzonych w ramach projektu C-LIEGE są badania użyteczności paczkomatów firmy InPost, które pozwoliły na wskazanie ich korzystniejszych lokalizacji w Szczecinie. Obecnie planowane jest przeprowadzenie podobnych badań na terenie całego kraju – informuje dr S. Iwan.

Pojazdy zasilane LPG także w miastach?
Realizowany na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie Projekt SAPIENS z założenia dotyczy pojazdów rekreacyjnych. Celem naukowców jest stworzenie projektu, optymalizacja i budowa układu mikrorurowych stałotlenkowych ogniw paliwowych wraz z ich integracją do hybrydowego systemu zasilania.
– Zanim system, który jest obecnie w fazie testów laboratoryjnych, posłuży do zasilania pojazdu rekreacyjnego, wszystkie jego elementy zostaną poddane dalszej optymalizacji i miniaturyzacji – informuje dr inż. Paulina Pianko-Oprych, kierownik części badawczej projektu SAPIENS w ZUT.
Jako paliwo zasilające wybrano LPG z uwagi na jego lepszą gęstość energii w porównaniu do wodoru i metanolu. Dodatkowym jego atutem jest możliwość wykorzystania go do zasilania innych urządzeń znajdujących się w pojazdach rekreacyjnych, np. kuchenki, lodówki czy podgrzewacz wody użytkowej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że LPG jest dostępny na stacjach paliwowych na terenie całej Europy.
Zgodnie z założeniem projektu opracowany system zasilania ma być zastosowany w pojazdach firmy Autosleepers.
– Rozważamy opracowanie w przyszłości również innych zastosowań, np. w łodziach, karetkach pogotowia czy pojazdach przyjaznych środowisku – dodaje dr inż. P. Pianko-Oprych. – Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia konsorcjum, którego zadaniem będzie lobbowanie na rzecz wprowadzenia ogniw paliwowych – czyli zielonego rozwiązania – do zasilania pojazdów komunikacji miejskiej w Szczecinie. Z pewnością będzie to bardzo trudne zadanie, niemniej jednak widzimy potrzebę podjęcia takich działań, aby w niedalekiej przyszłości Szczecin dołączył do grona europejskich miast wyposażonych w proekologiczne stacje tankowania wodorem, chętnie odwiedzanych przez zagranicznych turystów.

Rozbieżne cele i oczekiwania
Czy biznes w Polsce czeka na nowe, innowacyjne technologie, czy raczej na partnera, który zechce zaangażować swój kapitał?
Jak przyznaje dr S. Iwan, poszukiwanie partnera biznesowego to droga przez mękę.
– Wiele zależy od charakteru przedsięwzięcia. W przypadku projektów ukierunkowanych na rozwój przyjaznego środowisku miejskiego transportu towarowego źródłem kłopotów są różne oczekiwania i często przeciwstawne cele. Dla firmy liczy się przede wszystkim wynik finansowy, natomiast dla użytkowników miast czy administracji lokalnej, takie czynniki dobrobytu, jak bezpieczeństwo, jakość życia, swoboda poruszania się po mieście itp. Trudno znaleźć partnerów biznesowych, którzy chcieliby w swojej działalności uwzględnić również te aspekty.
Konieczna jest zmiana mentalności firm, trzeba uzmysłowić ich decydentom, że zrównoważony rozwój i ograniczanie negatywnego wpływu systemu transportowego na otoczenie miejskie w dłuższym okresie będzie rzutowało również na kondycję ekonomiczną ich przedsiębiorstw.

System wsparcia nieprzyjazny innowatorom?
Naukowcy podkreślają, że kluczowy dla nawiązywania współpracy z biznesem jest system wsparcia ze strony państwa. Przedsiębiorstwa oczekują konkretnych, sprawdzonych rozwiązań, które mogłyby zastosować w celu pomnażania zysków. Inwestowanie w nowatorskie projekty obarczone ryzykiem nikogo raczej nie pociąga. Tymczasem trudno o iście innowacyjne przedsięwzięcia, których stopę zwrotu dałoby się skalkulować już na starcie.
Czy w Polsce istnieje system wsparcia dla jednostek naukowych, które dążą do komercjalizacji nowatorskich rozwiązań?
– Obecny system jest mało przyjazny dla innowatora pracującego w budżetowej instytucji badawczej – stwierdza dr inż. P. Pianko-Oprych. – Czym się to objawia? Ochroną ustawodawczą głównie interesów biznesu, przerzuceniem całego ciężaru realizacji i wdrożenia danego przedsięwzięcia na innowatora, a także licznymi utrudnieniami formalnymi, jakim na samym starcie innowator musi zwykle stawić czoła w macierzystej jednostce naukowej. Uważam, że wszelkimi formalnościami powinien zajmować się broker technologii, wspomagany radami innowatora.
Słabość zachęt ze strony państwa potwierdza również dr S. Iwan.
– Wydaje mi się, że obecnie istnieją znacznie lepsze warunki dla komercjalizacji wyników badań niż kilka lat temu – ocenia. – Przy jednostkach naukowo-badawczych funkcjonują wyspecjalizowane komórki, działa wsparcie w zakresie uruchamiania przedsiębiorstw typu spin out i spin off. Daje to spore szanse naukowcom, którzy chcą się skoncentrować na urynkowieniu rezultatów swojej pracy.
Główne niedostatki obowiązującego systemu to wciąż niewystarczające zachęcanie młodych naukowców oraz faworyzowanie dużych ośrodków naukowych.
– W małych jednostkach w kraju pracuje wielu świetnych młodych ludzi, którzy często mają niekonwencjonalne pomysły i którzy mogliby realizować bardzo ciekawe projekty. Niestety utrudniony dostęp do środków, nierzadko wynikający z niemożności przebicia się w środowisku, skutecznie zniechęca i ogranicza podejmowanie inicjatywy – dodaje szczeciński naukowiec.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 22 grudzień 2014 12:05

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Szukaj

Logowanie