InfrastrukturaMiesięcznik

poniedziałek, 22 grudzień 2014 00:00

Szansa dla polskiej gospodarki

Napisane przez 
Prof. Andrzej Pawlak Prof. Andrzej Pawlak Fot. Paweł Ławreszuk

Polska gospodarka może posuwać się naprzód milowymi krokami, o ile zainteresuje się innowacjami niszowymi. Jak trudne są to kroki i czy trzeba stawiać je w siedmiomilowych butach, o tym 7 listopada br. mówiono na Zamku Królewskim w Warszawie. I choć brzmi to jak bajka, bajką nie jest. To polska przyszłość i to już najbliższa, jeśli skorzystamy z naszej szansy.
Z wykładowcą Uniwersytetu Stanforda prof. zw. dr. inż. Andrzejem Pawlakiem, twórcą najskuteczniejszej metody innowacji niszowej, która wraz z kompletem narzędzi jego autorstwa, umożliwia rozpoznanie luk technologii i przekształcenie ich w nisze technologiczne, rozmawia Anna Krawczyk.

Infrastruktura: Panie profesorze, jest Pan oddzielony od Polski oceanem wód i możliwości. W USA opracował Pan metodę innowacji niszowej, a teraz upowszechnia ją Pan w Polsce. Na czym ona polega?
Andrzej Pawlak: Metoda innowacji niszowej polega na zidentyfikowaniu luk technologii i przekształceniu ich w nisze technologiczne, a następnie zamknięcie tych nisz przed konkurencją przez zabezpieczenie wartosci intelektualnej rozwiązań niszy. Nowe nisze technologiczne muszą być wsparte kompetencjami i predyspozycjami danego regionu, a wypracowane rozwiązania technologiczne powinny wypełnić niezaspokojone dotąd potrzeby rynku.

Co się dzieje, jeśli w danej luce nie można wskazać innowacji niszowej?
Metoda pozwala na znalezienie wszystkich potencjalnych rozwiązań za pomocą specjalnego narzędzia innowacji – macierzy rozwiązań. Rezultaty są wyceniane w stosunku do ich jakości i ważności. Porównuje się je między sobą, a jeśli tworzą grupy – znajduje się w nich najważniejsze, kluczowe rozwiązanie, które jest swoistym wspólnym mianownikiem grupy. To upraszcza zabezpieczenie wartości intelektualnej tych rozwiązań.

W czerwcu tego roku był Pan gościem specjalnym realizowanej przez nas konferencji „Łódzkie innowacje i kreacje”. Swoim stwierdzeniem o zabezpieczaniu wartości intelektualnej wywołał Pan dyskusję.
Zdaję sobie z tego sprawę. Pojechałem do Łodzi przede wszystkim po to, aby przekonywać włodarzy do wsparcia firm o kapitale rodzimym, a nie zagranicznych potentatów. Żeby polskim naukowcom opłacało się wypracowywać innowacje, muszą wierzyć, że ich wysilek intelektualny będzie ich własnością.
Polskie uczelnie roszczą sobie prawa do wynalazków. Moim zdaniem własność wynalazków powinna być przypisywana ich autorom, a nie instytucji. Wynalazek techniczny jest owocem podobnego wysiłku intelektualnego dla wszystkich twórców takich jak muzycy, literaci czy plastycy – tylko materia jest różna. Właśnie temu przekonaniu dałem wyraz, mówiąc o zabezpieczaniu wartości intelektualnej.

Co jest najtrudniejsze w wypracowaniu innowacji niszowych?
Metoda ich odkrycia jest prosta, natomiast sama analiza jest bardzo trudna. Niewiele organizacji zajmuje się nią, bo wymaga bardzo wyrafinowanej interpretacji danych zgromadzonych w olbrzymich bazach. Szuka się tam zarówno kompetencji, jak i technologii. Nie wystarczy odszukać luk technologicznych, ale trzeba znaleźć w regionie kompetentne zespoły, które te luki wypełnią właściwym poziomem wiedzy oraz zgromadzoną masą krytyczną technologii w regionie. Dopiero wtedy metoda pozwala na przekształcenie luki technologicznej w niszę.

Przez ostatni rok zajmował się Pan dla różnych regionów Polski analizą potencjalnych luk. Czy zechciałby Pan powiedzieć o tym coś więcej?
Zajmowałem się oceną inteligentnych specjalizacji przedstawionych przez grupy przedsiębiorstw sklastrowanych
w zespoły, w regionie pomorskim. Zakończyliśmy pierwszy etap, w którym poddaliśmy ocenie potencjał grup-klastrów technologii regionu.
Jesteśmy przed drugim etapem. Jego celem jest wyłonienie nie tylko specjalizacji, ale też odnalezienie ich synergii. To one będą stanowiły siłę regionu. Przypuszczam i mam taką nadzieję, że tych specjalizacji będzie więcej niż jedna, w unikalnym dla tego regionu obszarze. Dobrym przykładem jest gospodarka morska, w której możemy upatrywać organiczny potencjał na znalezieniu w przyszłości nowych nisz dla regionu.
Siła metody innowacji niszowej polega na tym, że właściwie w każdym obszarze technologii umożliwia ona znalezienie nisz. Chciałbym, żeby znalezione w niszach rozwiązania nie były inkrementalne (przyrostowe), lecz przełomowe, co jest bardziej ryzykowne, ale daje największy dochód i zapewni unikalność regionu.

Powróćmy do Łodzi. Jakie są Pańskie wrażenia po spotkaniach z władzami?
Po pierwszej konferencji miałem okazję poznać dr. Bogdana Wasilewskiego, prezesa Łódzkiego Technoparku. Nawiązaliśmy współpracę, która pozwoliła na wypracowanie wstępnego memorandum. Opisuje ono nie tylko metodykę, ale etapy dochodzenia do założonego celu, który można osiągnąć w już trwającym okresie budżetowania UE 2014–2020. Określiliśmy procedury i ewentualne przedsięwzięcia, ktore trzeba uwzględnić, jakie decyzje podjąć. Chcielibyśmy nie tylko znaleźć nisze, ale również zapewnić ich stały rozwój, który będzie planowanym antidotum na straconą niszę włókienniczą Łodzi.

Ile czasu trwa zebranie danych i wytyczenie kierunku rozwoju?
Z moich wstępnych analiz wynika, że już w drugim roku trwania Programu poszukiwania nowych nisz dla regionu moglibyśmy pracować nad rozwojem pierwszej z nich. W całym pięcioletnim okresie unijnego finansowania 2014–2020 moglibyśmy rozpoznać w trzech strategicznych obszarach technologii regionu co najmniej po trzy nisze, czyli razem 9–10 nisz. Dlaczego? Bo nie można całego wysiłku skupić na jednej niszy. Poza tym typowa proporcja, preferowana również przez banki i grupy Venture Capital, inwestujące w nowe technologie, wynosi: 10:4:1. Dlatego po analizie, z 10 wybranych nisz możemy zrezygnować z sześciu najmniej optymistycznych, a w cztery zainwestować czas, energię i pieniądze. Te cztery, w najbliższych latach po powstaniu, powinny zapewnić co najmniej 40–50 bardzo dobrze płatnych miejsc pracy. Natomiast jedna z nich powinna wykreować globalną firmę, która utworzy 400–500 bardzo dobrze płatnych miejsc pracy. To na początek pozwoli ustabilizować region.

Od lat związany jest Pan z rynkiem amerykańskim, który Pana docenia i nagradza. Coraz częściej bywa Pan jednak w kraju. Czy to oznacza, że dostrzegł Pan jakieś specjalne szanse rozwoju dla Polski?
Pani pytanie jest nieco kokieteryjne, ale mam wrażenie, że Pani także widzi te szanse. Polska ma olbrzymie możliwości rozwojowe. Polacy są bardzo kreatywni, co jest efektem uwarunkowań historycznych. Mamy niesamowite zdolności dostosowywania się do sytuacji i trudnych warunków. Mamy też zdolną młodzież o bardzo dużym potencjale. To ogromny niewykorzystany przez Polskę kapitał! Osobiście bardzo boleję nad tym, że duża część młodzieży wyjeżdża. To właśnie oni powinni wesprzeć polskie kierunki niszowe, przyciągnięci przez bardzo dobre płace.
Moja rada: wspierać małe i średnie firmy o własnym kapitale, a nie globalne kolosy.

Dziś na Zamku Królewskim odbierał Pan Perłę Honorową w kategorii nauka, przyznawaną przez miesięcznik „Polish Market”. Co ta nagroda dla Pana oznacza?
Ta nagroda to nie tylko uznanie dla mojego dorobku naukowego, ale dowód zainteresowania Polski moimi wysiłkami. To bardzo pokrzepiające. Jest ona bliska mojemu sercu i będzie prawdziwą perłą w kolekcji moich nagród, tym bardziej że została mi wręczona na Zamku Królewskim, szczególnym miejscu dla Polski. Zamek Królewski to ostatni bastion wolnej, królewskiej Polski.
Chciałem podziękować kapitule nagrody za to wysokie uznanie. Dziękuję również mojemu mentorowi i promotorowi pracy doktorskiej prof. dr. hab. Tadeuszowi Glince z Politechniki Śląskiej. Jest mi szczególnie miło, że dziś towarzyszy mi moja żona Ewa, malarka, która nieustannie rozbudza moją kreatywność swoją sztuką i mogę dzielić z nią ten wyjątkowy moment na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dziękuję za rozmowę

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 29 grudzień 2014 11:18

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Szukaj

Logowanie