InfrastrukturaMiesięcznik

czwartek, 02 sierpień 2018 00:00

Łódź zieloną stolicą świata Wyróżniony

Napisane przez  Katarzyna Jóżwik

Łódź będzie w 2024 roku gospodarzem Expo Horticultural. Kolejna edycja tego międzynarodowego wydarzenia odbędzie się pod hasłem „Nature of the City – Natura Miasta”, a jej celem będzie promocja wykorzystania potencjału zieleni w aglomeracjach miejskich.

Zrewitalizowana Łódź, w której zieleń przeplata się z postindustrialnym budownictwem, idealnie wpisuje się w ideę wystawy. Zostanie ona zorganizowana przez miasto Łódź pod auspicjami International Association of Horticultural Producers (AIPH) oraz Bureau of International Expositions (BIE). Szacuje się, że zwiedzi ją ponad 4 mln osób.

DOCENIONY POTENCJAŁ MIASTA

Decyzja o organizacji Expo Horticultural w 2024 roku w Łodzi zapadła w marcu br. Przed jej podjęciem miasto było wizytowane przez pięciu delegatów AIPH. W Łodzi postindustrialne i przemysłowe budownictwo harmonijnie łączy się z rekreacyjnym wykorzystaniem terenów zielonych.

Rangę wydarzenia, a tym samym znaczenie Łodzi, podkreśla fakt, że... – ...Zielone Expo 2024 będzie pierwszą wystawą tego typu w Polsce! – zaznacza z dumą Maciej Riemer, kierownik Oddziału ds. Expo Urzędu Miasta Łodzi. – Tym samym gwarantuje naszemu miastu pewien powiew świeżości, coś oryginalnego. To z pewnością przełoży się na większą liczbę odwiedzin metropolii.

NIE TYLKO REWITALIZACJA

Hasło przewodnie wystawy w 2024 roku kojarzy się przede wszystkim z ideą rewitalizacji. Jednak znaczenie wydarzenia wykracza daleko poza odrestaurowanie miejskiej przestrzeni.

Expo Horticultural wspiera zastosowanie ekologicznych rozwiązań w rozwoju aglomeracji. Poza tym celem przedsięwzięcia jest promocja koncepcji miejskiego ogrodnictwa jako mechanizmu budowania polityki zrównoważonego rozwoju.

Organizatorzy wystawy chcą podkreślić możliwość wykorzystania dorobku naukowo-badawczego w kształtowaniu terenów zielonych. Inwestycje związane z organizacją wydarzenia będą później służyć mieszkańcom Łodzi.

– Zaprojektowanie w przemyślany sposób miejsca tej wystawy i stworzenie całej infrastruktury towarzyszącej – od lotniska aż po komunikację miejską – oznacza trwały rozwój infrastrukturalny miasta-organizatora. W ramach Studium Wykonalności projektu zostanie opracowany model obsługi komunikacyjnej. Obejmie on niezbędne inwestycje infrastrukturalne, przede wszystkim wykorzystanie tunelu średnicowego budowanego pod Łodzią, który stworzy namiastkę metra, rozbudowę kolei aglomeracyjnej, a także istniejące i planowane autostrady oraz dodatkowe drogi dojazdowe do nich – wylicza Maciej Riemer.

WYZWANIE DLA ŁODZI

Przygotowanie przedsięwzięcia, które ma obsłużyć ponad 4 mln odwiedzających, jest nie lada wyzwaniem dla samorządu. Powierzchnia wystawy ma obejmować 75 ha, w tym tereny zielone, m.in. Park 3 Maja i Boden-Powella czy teren przylegający do Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego.

– Dookoła tych parków są obszary, które można przekształcić w tereny zielone – mówi Maciej Riemer. – Chcemy je powiększyć i stworzyć zwarty teren zorganizowanej zieleni, która po wystawie zostanie dla mieszkańców.
Inwestycją towarzyszącą ma być przygotowanie zielonego szlaku pieszo-rowerowego wokół centrum miasta poprzez połączenie parków i terenów zielonych. Poza tym w Expo Horticultural 2024 zostaną włączone te części miasta, w których zieleń jest zdominowana przez bruk i beton, a które przechodzą aktualnie procesy rewitalizacji.

– Trzecim celem, jaki sobie stawiamy, jest wprowadzenie dodatkowej zieleni przyulicznej, parków kieszonkowych czy innych form zazieleniania w samą tkankę miejską w centrum miasta. Tam, gdzie dzisiaj tak naprawdę zieleni nie ma lub jej brakuje. W ten sposób ograniczymy tzw. miejskie wyspy ciepła, czyli miejsca, w których nagrzewający się asfalt oddaje dodatkowe ciepło do otoczenia – wyjaśnia Maciej Riemer.

OPŁACALNE INWESTYCJE

Jak podkreśla kierownik Oddziału ds. Expo Urzędu Miasta Łodzi, korzyści płynące z organizacji wystawy będą znacznie przewyższać koszty koniecznych inwestycji. Tym bardziej, że miasto wykorzysta w dużym stopniu istniejącą infrastrukturę.
– Wiemy, że dworzec Łódź Fabryczna i cały węzeł multimodalny wokół niego mają wystarczająco dużą przepustowość, żeby obsłużyć taką imprezę – stwierdza Maciej Riemer. – Istotną zmianą będzie ukończenie tunelu kolejowego łączącego stacje Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska, który pozwoli wprowadzić do miasta transport kolejowy.

Szacunkowy koszt przygotowania terenu pod wystawę oraz organizacji samego wydarzenia i szeregu imprez towarzyszących wyniesie ok. 100 mln euro. Urząd miasta podkreśla jednak, że przy tego rodzaju wydarzeniach 60–65 proc. kosztów zwraca się z przychodu ze sprzedaży biletów. Wsparciem w finansowaniu wystawy mają być też sponsorzy i uczestnicy wystawy (ok. 15–20 proc. kosztów). Pozostała część ma być pokryta ze środków publicznych. Urząd Miasta Łodzi nie wyklucza ubiegania się o dofinansowanie unijne na ten cel.

Zaletą inwestycji związanych z Zielonym Expo jest fakt, że po zakończeniu wystawy będą one służyć społeczności lokalnej.

– W tym przypadku nie ma niebezpieczeństwa niewykorzystania nowych inwestycji w późniejszym czasie, jak się to dzieje np. z niszczejącymi stadionami po olimpiadach czy futbolowych mistrzostwach świata – zapewnia Maciej Riemer. – Budując Expo, można zaprojektować nawet kawałek miasta, dzięki czemu miasto-organizator się rozwija – dodaje.

Konkretne prace projektowe dotyczące inwestycji mają ruszyć w drugim kwartale przyszłego roku, po opracowaniu Studium Wykonalności, i będą nadzorowane przez spółkę celową. Realizacja inwestycji przypadałaby głównie na lata 2020–2024. Plany inwestycyjne będą konsultowane z wieloma podmiotami, m.in. łódzkimi ośrodkami naukowymi oraz lokalną społecznością.

SZANSA, KTÓRĄ TRZEBA WYKORZYSTAĆ

Organizacja Zielonego Expo ma rozwiązać jeden z głównych problemów Łodzi, jakim jest niedostatek zieleni w okolicach centrum. Miasto, budowane głównie na potrzeby rozwoju przemysłu, zaniedbało sfery rekreacyjne. Zwarta i pozbawiona stref miejskich zabudowa centrum będzie doskonałym poletkiem do eksperymentów przy organizacji wydarzenia promującego ekologię, miejską zieleń i ideę smart city.

Wyposażenie w nowoczesne tereny zielone ma pomóc w realizacji kolejnego celu: wypromowania Łodzi jako miejsca na weekend.

– Dla nas najważniejsze jest to, żeby dzięki tej wystawie Łódź zaczęła być kojarzona jako atrakcyjny cel city break – miejsce na jedno-, dwudniowe wypady, które może zainteresować secesyjnym i postindustrialnym dziedzictwem – wyjaśnia Maciej Riemer.

– Naszym ważnym celem jest promocja ruchu turystycznego. Obecnie w rankingu turystycznym region łódzki jest na siódmym miejscu w Polsce pod względem odwiedzin. Mamy zatem nieco do nadrobienia – dodaje.
Trwająca około pięć miesięcy wystawa będzie doskonałą okazją do wypromowania Łodzi wśród krajowych i zagranicznych turystów.

Ostatnio zmieniany środa, 23 styczeń 2019 11:52

Logowanie