InfrastrukturaMiesięcznik

środa, 01 sierpień 2018 01:00

Przyszłość branży drogowej Wyróżniony

Napisane przez 

„Przygotowanie branży asfaltowej na przyszłość” było hasłem przewodnim kongresu E&E Event, zorganizowanego w Berlinie w dniach 14–15 czerwca przez dwa największe stowarzyszenia branżowe: EAPA (European Asphalt Pavement Association) i Eurobitume (European Bitumen Association).

W spotkaniu wzięło udział blisko 400 osób z całej Europy. Obradom towarzyszyła wystawa firm branżowych.

TRZY SCENARIUSZE

– Postęp technologiczny ma ogromny wpływ także na infrastrukturę drogową. Jednak to, w jaki sposób go wykorzystamy, zależy od nas – powiedział Guillaume Bastien z firmy Colas Europe.

Wyzwaniem będzie zmieniający się transport, w którym bardzo ważną rolę będą odgrywały elektromobilność i auta autonomiczne. Pociągnie to za sobą rozwój technologii 5G, danych w chmurach, a w końcu – sztucznej inteligencji. Samochody znajdą nowe zastosowanie. Już w tej chwili wzrasta znaczenie aut wypożyczanych na godziny. W przyszłości coraz mniej osób będzie się decydować na zakup samochodu na rzecz wypożyczania go lub korzystania z aut autonomicznych.

Teraz jednak jesteśmy na początku drogi. Coraz popularniejsze są systemy wspomagające kierowanie i parkowanie. Kolejnym krokiem będzie warunkowa autonomia. Wprowadzenie pełnej autonomii wymaga nie tylko rozwoju technologii, lecz także ewolucji świadomości społeczeństwa.

– Zastanawiacie się, gdzie w tym wszystkim znajdują się drogi i jaki wpływ na infrastrukturę drogową ma rozwój technologii? – analizował Guillaume Bastien. Infrastruktura ma spełniać inne zadania – dzięki niej ma wzrastać łączność. Przetwarzanie danych stwarza zupełnie nowe, nieznane możliwości, jeśli chodzi o rozwój mobilności.

Przed nami trzy możliwe scenariusze. Według najbardziej optymistycznego czeka nas ciągły wzrost, ulepszanie dotychczasowych rozwiązań, ale i odkrywanie kolejnych. Bezpieczeństwo na drogach będzie dzięki nim wzrastać. Nowe zastosowania zapewnią nowych użytkowników dróg i nowe sposoby ich finansowania.

Drugi scenariusz jest mniej optymistyczny. Zakłada rozwój produktów i ochronę sfery biznesowej oraz lokalnych rozwiązań. Najgorszy, czarny scenariusz czeka nas, gdy będziemy prowadzić biznes tak jak dotychczas – bez poszanowania środowiska.
– Nie ma innego rozwiązania. Mu-simy stać się częścią nowej technologii i ją rozwijać – podsumował Guillaume Bastien.

DROGI PIĄTEJ GENERACJI

Dostosowanie dróg do wyzwań XXI wieku jest celem programu drogowego „Drogi piątej generacji”.
– Pierwsza część programu, przypadająca na lata 2017–2021, przewiduje inwestycje w wysokości 15 mln euro – powiedział dr inż. Nicolas Hautière z IFSTTAR, Francuskiego Instytutu Nauki i Technologii dla Transportu, Rozwoju i Sieci. – Program obejmuje realizacje na terenie Francji: w Nantes, Tuluzie, Lyonie i Champs – dodał.

Do tej pory zajmowano się pojazdami ciężkimi, nawierzchniami drogowymi, ich równością oraz autostradami. – Jak będą zatem wyglądały drogi piątej generacji? Do globalnych wyzwań naszej cywilizacji należą kwestie związane ze zdrowiem, z edukacją, wodą, energią, ze środowiskiem, z bezpieczeństwem, ubóstwem i żywnością. Tak się składa, że drogi w jakimś stopniu dotyczą każdego z tych zagadnień – podkreślał.

Jako pierwszy element programu wskazano dostosowanie dróg do zmieniającej się rzeczywistości. Postęp w dziedzinie materiałoznawstwa pozwala na stworzenie nowej generacji nawierzchni o takich właściwościach, jak: modułowość, prefabrykacja, żywotność, samooczyszczanie, cichość, możliwość przetwarzania i biosourcing. Nowoczesna droga ma się zatem składać w 100 proc. z materiałów pochodzących z recyklingu.

Kolejnym krokiem będzie możliwość uzyskiwania z dróg dodatkowych profitów, polegających na oszczędzaniu lub uzyskiwaniu energii. Już teraz znajdują zastosowanie urządzenia fotowoltaiczne. W przyszłości myśli się o tym, aby napędzać samochody energią (na wzór trolejbusów), a nie paliwem płynnym czy gazowym.

Następny element to „droga cyfrowa” – obejmuje wdrożenie najnowocześniejszych technologii łączności, w tym 5G. Dopiero takie podejście zintegruje infrastrukturę z transportem i mobilnością. Pozwoli w pełni korzystać z informacji użytkownikom i zarządcom dróg.

Projekt jest częścią podejścia systemowego: zostanie opracowanych sześć części technologicznych, obejmujących wszystkie osie AAP ADEME „Road of the Future” – od rozwoju bardziej ekologicznego przemysłu drogowego przez rozwój dróg prefabrykowanych po inteligentne drogi. Model biznesowy takiego podejścia przewiduje zdefiniowanie kryteriów wydajności, optymalizację obsługi i zarządzania poprzez wzrost wydajności zamówień publicznych.

Opracowane rozwiązania zostaną zademonstrowane dla dróg kolejnej generacji na całym obszarze Francji. Pojawią się eksperymentalne narzędzia na dużą skalę. Modele te obejmą także producentów nawierzchni drogowych.

Na razie administracja drogowa nie jest gotowa do korzystania z narzędzi nowej generacji dróg. Opracowywana jest platforma Transpolis, która eksperymentalnie ma ruszyć w grudniu tego roku.

– Koncepcja obejmuje wszystkie globalne wyzwania, musi się zwłaszcza przyczynić do ograniczenia antropizacji, gdy konieczne jest budowanie nowych dróg. Postęp w dziedzinie materiałów, technologii informacyjno-komunikacyjnych i nauk energetycznych pozwala na przeprojektowanie przyszłości dróg. Celem projektu R5G było stworzenie przyjaznego dla środowiska ekosystemu, otwartego na innowacje drogowe. Zasada ta została potwierdzona w chwili uruchomienia
programu innowacji przez ADEME – konkluduje Nicolas Hautière.

Pierwsze wdrożenia pokazują, że zarówno branża drogowa, jak i zarządcy są gotowi do współpracy w celu dostosowania dróg do przyszłych wyzwań, w tym zmiany klimatu. Kolejnym krokiem jest rozwój nowatorskiej polityki publicznej, która stawia przede wszystkim na innowacje drogowe.

POTRÓJNY ZYSK

Strategiczna sieć drogowa w Anglii – SRN (Strategic Road Network), obejmująca 7 tys. km autostrad i dróg szybkiego ruchu, obsługuje ponad 30 proc. całego ruchu. Dziennie przejeżdżają nią 4 miliony pojazdów, co daje roczny przebieg 148 mld km. Natomiast roczny tonaż przewożonych towarów sięga miliarda ton.

– Od 1993 roku ruch na autostradach wzrósł o 50 proc., a szacuje się, że do 2041 roku wzrośnie o kolejne 30 proc. Każdy funt zainwestowany w projekty drogowe przynosi gospodarce korzyści w wysokości trzech funtów – powiedział Arash Khojinian z Autostrad Angielskich. Ta instytucja rządowa pod zwierzchnictwem Departamentu Transportu, zarządzająca strategiczną siecią dróg w Anglii, została założona w 2015 roku.

Strategia na rzecz inwestycji drogowych – RIS 1 (Road Investment Strategy) zakłada inwestycje w wysokości 11,4 mld funtów w okresie od kwietnia 2015 roku do marca 2020 roku. Na tym pierwszym etapie skupiono się na znaczących ulepszeniach.

Przeznaczono na nie 7,7 mld funtów. Obejmują one 112 indywidualnych programów oraz opracowanie kolejnych 15 systemów do wdrożenia na drugim etapie, obejmującym lata 2020–2025 (RIS 2).

– Podczas pracy nad programem skupiliśmy się przede wszystkim na potrzebach odbiorców usług, w tym wypadku zarówno administracji drogowej, jak i użytkowników. Ci ostatni wskazali jako priorytet poprawę jakości nawierzchni – poinformował Arash Khojinian.

Ważna jest też dla nich poprawa widoczności, zwłaszcza po zmroku. Według badań użytkownicy opowiadali się częściej za drogami asfaltowymi, wskazując ich cichość jako główny parametr.
Kolejne programy – RIS 3, 4 i 5 – mają być ukończone w latach 2030, 2035 i 2040, a cała strategia zostanie wdrożona do 2050 roku.

W ocenie uczestników kongresu i firm prezentujących swoją ofertę poruszane tematy były niezwykle ważne dla branży drogowej i znacznie wyprzedzały rzeczywistość. Po każdej z sesji odbywała się debata.

Ciekawym rozwiązaniem, które warto wykorzystać podczas kolejnych tego typu wydarzeń, była możliwość zadawania pytań panelistom poprzez aplikację mobilną. W ten sposób przeprowadzono też kilka ankiet.

Kolejny kongres E&E Event odbędzie się w Madrycie w dniach 12–14 maja 2020 roku.

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 styczeń 2019 19:00

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Szukaj

Logowanie