InfrastrukturaMiesięcznik

sobota, 07 lipiec 2018 22:00

Nowości w zarządzaniu infrastrukturą

Napisane przez  Katarzyna Trojanowska

W zeszłym roku Grupa ELDRO obchodziła jubileusz 25-lecia. Zbiegło się to z wprowadzeniem na rynek nowego produktu – systemu ELDRO24. Jest to specjalistyczne oprogramowanie IT, które wspiera zarządzanie infrastrukturą drogową, odpowiadające na potrzeby zarówno zarządców dróg, jak i firm utrzymaniowych.

Początki ELDRO sięgają 1992 roku, kiedy to powstała spółka pracownicza pod nazwą Zakład Usług Inżynierskich ELDRO-FL. – Od tego czasu przeszliśmy spektakularną metamorfozę i z kilkuosobowego przedsiębiorstwa przeistoczyliśmy się w grupę pięciu wyspecjalizowanych spółek, z których każda realizuje zadania w innym obszarze – opowiada Mirosław Eggert, jeden z założycieli.

Zaplecze kadrowe i sprzętowe

Wraz z upływem lat i zmianami na rynku zasoby oraz kompetencje pracowników Grupy ELDRO coraz dynamiczniej się rozwijały. Obecnie firmy mają rozbudowane zaplecze techniczne, a także duży potencjał wykonawczy.

– Grono naszych pracowników to wykwalifikowani specjaliści. Znajdują się wśród nich inżynierowie i projektanci z różnych branż, m.in. elektryki, energetyki, automatyki, teletechniki, inżynierii ruchu oraz systemów bezpieczeństwa, a także inżynierowie budów, majstrzy, brygadziści i wysokiej klasy pracownicy techniczni. Korzystamy również ze wsparcia partnerów. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykonywać zadania w systemie „zaprojektuj, wybuduj i utrzymaj” – podkreśla Mirosław Eggert.

Fakt, że funkcjonujemy jako grupa skupiająca firmy o różnych profilach, pozwala nam realizować zlecenia kompleksowo – na różnych etapach możemy wykorzystywać potencjał różnych spółek – dodaje Paweł Piechowiak, prezes ELDRO TECHNOLOGIE.

Społeczna odpowiedzialność w biznesie

Grupa ELDRO to aktywny członek lokalnej społeczności, wspierający różne inicjatywy – zwłaszcza te skierowane do najmłodszych. Angażuje się również w rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku, gdzie sponsoruje pracownię zawodową.

– Staramy się dbać nie tylko o ludzi, ale także o zwierzęta. Przez 26 lat naszego istnienia dom w ELDRO znalazło osiem bezpańskich czworonogów – zarówno psów, jak i kotów. Obecnie niepodzielnie rządzi tu czarny kocur Egon, który w zamian za wikt, opiekę i możliwość drzemania na stojącej w sekretariacie kanapie przynosi nam szczęście – dodaje ze śmiechem Mirosław Eggert.

– Chętnie angażujemy się również w inicjatywy mające na celu rozwój oraz wymianę specjalistycznej wiedzy, a także propagowanie bliskich nam wartości. Dlatego wspieramy działalność Stowarzyszenia „Klub Inżynierii Ruchu” (KLIR) i sponsorujemy takie wydarzenia, jak akcja „Bezpiecznie – chce się żyć” – mówi Paweł Piechowiak.

ELDRO TRAFFIC

W ciągu kilku ostatnich lat Grupa ELDRO przeszła szereg zmian, których celem było dopasowanie oferty do zmieniających się warunków oraz potrzeb klientów.

– Przeobrażający się rynek wykreował w branży drogowej zupełnie nowe potrzeby – relacjonuje Paweł Piechowiak. Jedną z nich było stworzenie narzędzia usprawniającego proces utrzymaniowy, które zautomatyzowałoby wiele działań oraz zapewniło bieżący dostęp do danych nie tylko firmom utrzymaniowym, ale i zarządcom dróg.

W 2016 roku spółka ELDRO TECHNOLOGIE na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdań-sku podjęła się stworzenia specjalistycznego oprogramowania, pełniącego powyższe funkcje oraz umożliwiającego efektywniejsze zarządzanie obsługą i konserwacją sygnalizacji świetlnej. Tak powstał system ELDRO TRAFFIC.

– W ramach kontaktu realizowanego dla GDDKiA świadczymy usługi całodobowego monitoringu oraz serwisu ponad 110 urządzeń. Dzięki ELDRO TRAFFIC zarówno my, jak i GDDKiA, mamy aktualną, szczegółową wiedzę o stanie sygnalizacji, czasie wystąpienia oraz lokalizacji awarii i usterek, a także o postępach w ich usuwaniu – podsumowuje Mirosław Eggert.

ELDRO24

System ELDRO TRAFFIC doskonale spełnił swoją funkcję. Postanowiono więc pójść o krok dalej i na jego bazie stworzono oprogramowanie bardziej uniwersalne, które umożliwia zarządzanie dowolną infrastrukturą techniczną – ELDRO24.

– Do systemu można podłączyć wiele różnych urządzeń, poczynając od sterowników sygnalizacji świetlnej, przez tablice zmiennej treści i systemy kontroli wagi, po systemy alarmowe i ppoż. To tylko niektóre z przykładów. Jest to system otwarty, dlatego można dodawać do niego nowe urządzenia – zarówno te już obecne na rynku, jak i te, które pojawią się na nim w przyszłości. Został też opracowany w taki sposób, żeby można go było dostosować do indywidualnych potrzeb klientów lub specyfiki branży – relacjonuje Paweł Steńczyk, product owner ELDRO24.

Działanie systemu

– ELDRO24 to oprogramowanie, które ściśle współpracuje z urządzeniami elektronicznymi wchodzącymi w skład infrastruktury technicznej. Nieustannie je monitoruje i za pośrednictwem interfejsu informuje użytkownika o ich stanie – opowiada Paweł Steńczyk.

– Ponieważ system integruje urządzenia różnych typów i producentów, użytkownik otrzymuje obraz kompletnej infrastruktury. To innowacyjne rozwiązanie, które zwiększa ergonomię działania oraz znacząco ułatwia pracę operatorom – dodaje.

Stała komunikacja systemu ELDRO24 z monitorowanymi urządzeniami pozwala zbierać informacje o ich stanie w czasie rzeczywistym. Dlatego w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu użytkownik jest natychmiast informowany o miejscu i rodzaju zdarzenia. Awarie oraz usterki mogą inicjować rejestrację zdarzeń i uruchamiać proces obsługi serwisowej. Od momentu pierwszej reakcji do chwili zamknięcia zgłoszenia system ewidencjonuje wszystkie istotne informacje. Zdarzenia można również odnotowywać w trybie offline poprzez ręczne wprowadzenie danych do systemu.

To, oczywiście, tylko ogólna charakterystyka. Więcej informacji na temat ELDRO24 można znaleźć na naszej stronie: www.eldro.pl – podsumowuje Paweł Steńczyk.

 

Wypowiedź Karola Markowskiego, zastępcy dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami gdańskiego oddziału GDDKiA

Wzrost wymagań jakościowych w sferze utrzymania dróg wymusza nowe podejście do zlecania prac utrzymaniowych oraz wdrażania narzędzi zwiększających efektywność samego procesu utrzymania – również w sferze utrzymania sygnalizacji świetlnej.

Rozwiązaniem stał się stworzony przez Grupę ELDRO system ELDRO TRAFFIC, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez gdański oddział GDDKiA. Przygotowana przez oddział specyfikacja – napisana w duchu stosowanych na innych poziomach utrzymania filozofii kontraktów „utrzymaj standard” – narzuciła kompletnie inne podejście do problemu niż to stosowane dotychczas.

Wykonawca z realizatora konkretnych czynności utrzymaniowych stał się operatorem utrzymującym przekazany mu przez zarządcę drogi komplet kilkudziesięciu sygnalizacji świetlnych, rozrzuconych na sieci dróg krajowych w całym województwie. Zamówienie obligowało również do stworzenia innowacyjnej platformy do zarządzania całym procesem.

Zadanie było trudne i wymagające, ale jego realizacja zakończyła się sukcesem. Dziś, po dwóch latach funkcjonowania systemu mogę ocenić, że stworzone przez ELDRO rozwiązanie całkowicie spełniło nasze oczekiwania. Wymagało to nie tylko dobrego przygotowania i dużego zaangażowania wykonawcy, ale także niezwykle innowacyjnego podejścia do problemu.

Umowa została podpisana pół roku przed uruchomieniem aplikacji. Był to czas na stworzenie platformy oraz jej przetestowanie. Proces ten przebiegł bez zastrzeżeń i po kilku miesiącach system zaczął działać.

Od samego początku dostrzegaliśmy jego zalety.

Po pierwsze: funkcjonalność. Zdalny podgląd poprawności działania sygnalizacji, dostępny na wielu funkcjonalnych poziomach (od oddziału, poprzez rejony, aż po obwody drogowe) był prawdziwie rewolucyjnym rozwiązaniem. W każdym momencie – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – pracownicy liniowi GDDKiA mają bezpośredni dostęp do pełnej informacji o systemie, trybie pracy, awariach oraz sposobie reagowania operatora.

Po drugie: skuteczność. Sygnalizacje zostały przekazane operatorowi w utrzymanie. Mniejsza liczba awarii oznacza konieczność zaangażowania mniejszych zasobów, dlatego operatorowi zależy nie tylko na tym, by usuwać je w określonych ramach czasowych, ale także, by było ich jak najmniej. Zachęca to do działań prewencyjnych, a nawet wykraczających poza zakres umowy. Efekt? Liczba awarii jest mniejsza, system – efektywniejszy, a bezpieczeństwo na drogach – większe.

Po trzecie: transparentność współpracy. Platforma monitoruje poziom realizacji usługi – zbiera informacje o awariach, zapisuje sposób reakcji operatora i zestawia w miesięczne raporty. To sprawia, że zamawiający ma pełny wgląd w proces obsługi utrzymania.

Opracowana przez ELDRO platforma ELDRO TRAFFIC to narzędzie XXI wieku. Jestem pewien, że wypracowany na Pomorzu system zarządzania utrzymaniem sygnalizacji świetlnej na drogach krajowych szybko upowszechni się w całej Polsce

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 styczeń 2019 19:06

Logowanie