InfrastrukturaMiesięcznik

wtorek, 01 maj 2018 00:00

Szansa na lepsze drogi

Napisane przez  Anna Jabłońska

Strony artykułu

27 kwietnia 2018 r. upływa termin składania ofert na przebudowę i utrzymanie części sieci dróg wojewódzkich w ramach pilotażowego programu partnerstwa publiczno-prywatnego w województwie dolnośląskim. Jest to pierwszy region w Polsce, który zdecydował się na dające szansę na poprawę jakości nawierzchni dróg działania finansowane przez prywatnego inwestora. Program dotyczy ponad 187 km dróg.

Do przetargu, ogłoszonego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w kwietniu 2015 r., zgłosiło się 10 podmiotów: Budimex D, Mota-Engil Central Europe PPP 2, IDS-BUD, Berger Bau Polska, VIA North wraz z Vinci, Tilton Investments, PL Infra 2, STRABAG-Projekt, Brooklet Investments oraz Aldesa Development. Spośród nich do dalszego etapu, czyli dialogu konkurencyjnego, w kwietniu 2017 r. wybrano pięć spełniających kryteria podmiotów.

Wyłonione firmy: VIA North z partnerem konsorcjum Vinci, Budimex D, Tilton Investments, STRABAG oraz Brooklet Investments otrzymały SIWZ i zaproszenie do składania ofert. Po wyborze najkorzystniejszej z nich w IV kwartale 2018 r. planowane jest podpisanie umowy.

W ramach PPP w województwie dolnośląskim pracami ma zostać objętych pięć odcinków dróg wojewódzkich (o numerach: 346, 347, 395, 396 i 455) o łącznej długości 187,450 km. Z tego 113,184 km w ciągu czterech pierwszych lat od podpisania umowy ma być gruntownie przebudowane, a następnie – utrzymywane. Pozostałe 74,266 km planuje się objąć pracami remontowymi oraz bieżącym utrzymaniem w trakcie 22 lat obowiązywania umowy.

Odcinki wybrane do realizacji są zlokalizowane w otoczeniu aglomeracji wrocławskiej i – jak podkreśla Natalia Kita, kierownik Działu Zarządzania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei – stanowią istotne połączenia komunikacyjne węzłów drugo- i trzeciorzędnych z autostradami oraz drogami ekspresowymi A4, A8, S5 i S8.

Szansa dla regionu

– Zdecydowaliśmy się na te działania, ponieważ finansowanie wynikające z realizacji takiego projektu nie powiększa wskaźnika zadłużenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wyjaśnia Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. – Drugą ważną korzyścią dla naszego regionu jest szybkie zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Gdybyśmy mieli realizować remonty w ramach własnego budżetu, to, ze względów finansowych, trwałoby to wiele lat.

Z tych powodów władze województwa dolnośląskiego podjęły się realizacji pilotażowego programu PPP, który ma przyczynić się do osiągnięcia nowej jakości w zarządzaniu siecią dróg regionu. Drugorzędnym, choć nie mniej ważnym, celem jest zdobycie doświadczeń oraz stworzenie wzorcowej dokumentacji. W przyszłości będzie to można wykorzystać podczas realizacji podobnych projektów inwestycyjnych z sektora drogowego.

– Poprzednie zarządy nie radziły sobie z realizacją zadań w ramach funduszy unijnych, co w konsekwencji przyczyniło się do ograniczenia środków dla naszego województwa – zauważa Leszek Loch. – W związku z tym w 2011 r. narodził się pomysł, żeby znaleźć pieniądze na utrzymanie dróg poza budżetem europejskim, w ramach PPP.

Jednak ówczesny przetarg został unieważniony, a projekt nie doszedł do skutku.

– W 2014 r. wróciliśmy do tego tematu, chcąc znaleźć środki na realizację m.in. zadań związanych z drogami w województwie – mówi Leszek Loch. – Nie otrzymaliśmy dofinansowania, ale nasz projekt uzyskał ministerialne wsparcie, dzięki któremu podpisaliśmy umowę na świadczenie kompleksowej usługi doradczej.

Wspomniane usługi doradcze świadczy konsorcjum firm: PwC Polska, Hogan Lovells LLP oraz Egis Polska.


Poprzednia Następna »

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 styczeń 2019 19:11

Logowanie