InfrastrukturaMiesięcznik

niedziela, 01 lipiec 2018 18:27

Jedyna taka estakada w Polsce

Napisane przez  Rafał Wilgusiak
Stan surowy estakady E2. Po wylaniu asfaltu trasa będzie miała dwa pasy w każdym kierunku Stan surowy estakady E2. Po wylaniu asfaltu trasa będzie miała dwa pasy w każdym kierunku GDDKiA

Już niedługo kierowcy pojadą obwodnicą Wałcza – kluczowym odcinkiem drogi ekspresowej łączącej Pomorze Zachodnie z centrum kraju. W ramach inwestycji powstał potężny obiekt mostowy o długości 760 m i wadze 18,5 tys. ton. Technika wykonania i parametry sprawiają, że jest to wyjątkowa estakada nie tylko w skali polskiej, lecz także europejskiej.

Obwodnica zaczyna się ok. 1,5 km przed Wałczem od strony Szczecina, a kończy za miejscowością Witankowo w kierunku Bydgoszczy. Licząca 18 km trasa jest częścią drogi ekspresowej S10, która docelowo połączy Szczecin – przez Bydgoszcz i Toruń – z Warszawą.

– Wałcz jest na całej tej trasie największą miejscowością pozbawioną obwodnicy – zaznacza Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA. Układ ulic w mieście w zasadzie nie zmienił się od 1945 roku, dlatego poważnym problemem są korki. – Obwodnica oddzieli ruch tranzytowy od lokalnego, co będzie korzystne zarówno dla miasta, jak i dla kierowców jadących drogą krajową – przekonuje przedstawiciel inwestora.

Nasuwanie estakady

Największym obiektem inżynierskim realizowanym na obwodnicy Wałcza jest estakada E2.

– To zapewne najdłuższa estakada w Polsce budowana metodą nasuwu podłużnego w łuku poziomym. Na etapie przetargu GDDKiA dopuściła możliwość optymalizacji estakad, co pozwoliło wykonawcy na opracowanie projektu zamiennego i – w konsekwencji – zastosowanie metody nasuwu w całej estakadzie E2, a to znakomicie przyspieszyło wykonanie ustroju nośnego – tłumaczy Łukasz Lendner.

Obiekt powstał w ramach realizacji projektu „Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10”, realizowanego przez Energopol-Szczecin. – Zbudowano go ze względów geologicznych i środowiskowych – wyjaśnia Wojciech Walkowiak z Energopolu, kierownik budowy estakady. W tym miejscu trasa przecina kilkumetrowy jar. Teren jest bagnisty, a grunt – słabonośny. Wzniesienie kilkunastometrowego nasypu, którego szczyt zrównywałby się z koronami drzew, przedzieliłoby las i uniemożliwiło migrację zwierząt. Dlatego zdecydowano się na estakadę.

– Pierwotnie obiekt miał powstać w dwóch technologiach: nasuwanej i betonowania wspornikowego. Optymalizując projekt, zastosowaliśmy technologię nasuwaną dla całej konstrukcji. To korzystniejsze rozwiązanie – wyjaśnia profesor Krzysztof Żółtowski, autor ostatecznego projektu mostu.

Estakada powstała metodą nasuwania, co oznacza, że kolejne elementy były przygotowywane na miejscu, a potem dołączane do istniejących i nasuwane na stojące filary. Żeby zbudować filary, pracownicy Energopolu przez kilka miesięcy musieli palować teren pod podporami. Łącznie w niestabilny grunt wbito ponad 11,5 km pali. Na nich stoją betonowe podpory, na których opierają się przęsła. Wysokość podpór wynosi od 4 do ponad 14 m.

– Niezbędne było zapewnienie najwyższej jakości mieszanki betonowej na każdym etapie realizacji zadania – wspomina Mariusz Rechnio, kierownik ds. technologii i jakości (węzły mobilne) w firmie Lafarge, która produkuje i dostarcza na teren budowy beton i cement oraz mączkę do produkcji masy bitumicznej.

– Codzienne betonowanie elementów konstrukcyjnych oznaczało potrzebę utrzymania ścisłego reżimu technologicznego. Firma Energopol wymagała od nas, aby nasuwanie kolejnego odcinka odbywało się w cyklu siedmiodniowym, co oznacza, że w tym czasie musieliśmy wykonać betonowania poszczególnych przęseł. Kolejne etapy budowy przęseł wiązały się dla firmy Lafarge z koniecznością utrzymania i zagwarantowania odpowiedniej wytrzymałości. Tylko dzięki wiedzy i doświadczeniu Grupy Lafarge zostały spełnione wszystkie parametry związane z trwałością i wytrzymałością w tym skomplikowanym przedsięwzięciu – podkreśla Mariusz Rechnio.

Nasuwanie estakady rozpoczęło się w czerwcu 2017 roku na południowym odcinku obwodnicy, od miejscowości Wałcz Drugi. Operacja trwała do lutego tego roku. Realizacja prac na niezmienionym poziomie w okresie letnim i zimowym wiązała się z potrzebą przeprowadzenia wielu badań dotyczących zachowania właściwości mieszkanki betonowej w zależności od temperatury.

– Badania mieszanki zostały przeprowadzone na węźle betoniarskim w Wałczu oraz na placu budowy, tuż przed jej wbudowaniem. W ten sposób zostały zachowane wszelkie normy w zakresie nasiąkliwości, mrozoodporności, wodoodporności, a także wytrzymałości betonu – zaznacza Tomasz Panek, kierownik projektu z Lafarge.

Najdłuższe przęsła

Cechą, która wyróżnia obiekt, jest wielkość nasuwanych przęseł. Aż 11 na 13 z nich ma rekordową na skalę nie tylko polską, lecz także europejską, długość 61,3 m. Zbudowano je, segment po segmencie, na miejscu inwestycji. W ciągu tygodnia powstawały dwa segmenty – po jednym na każdą nitkę dwujezdniowej drogi. Następnie specjalnymi siłownikami nasuwano je na podpory.

By można było nasunąć aż tak długi element bez zagrożenia, że beton pęknie, zastosowano tzw. awanbeki. To element dołączany do czoła nasuwanego przęsła, jednak jego ciężar jest kilkakrotnie mniejszy niż żelbetowa konstrukcja przęsła. Stosowane w Wałczu awanbeki miały 39 m długości. Opierały się na filarze znacznie wcześniej niż docelowe przęsło. – Tak długich przęseł oraz awanbeków nie stosowano dotychczas w Polsce – zaznacza Wojciech Walkowiak. Przed dopuszczeniem do ruchu obiekt będzie musiał przejść próby obciążeniowe.

Warto dodać, że na trasie powstanie jeszcze jedna estakada (E1), ale już nieco mniejsza. Będzie miała trzy przęsła i 278 m długości.

Innymi wyzwaniami przy realizacji tego projektu były dostawy materiałów na budowę oraz niesprzyjająca pogoda. Terminowe zapewnienie surowców wymagało i nadal wymaga żmudnego planowania logistycznego. Zadanie było trudne, ponieważ zarządca infrastruktury kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe – wszedł w szczyt inwestycji na torach. Szeroki front robót wiąże się z objazdami oraz ograniczoną przepustowością tras.

– Słowa uznania należą się kierownikowi produkcji i operatorom węzła betoniarskiego w Wałczu, nadzorującym transport betonu na budowę oraz surowców do produkcji na węzeł, którzy cały czas czuwali nad regularnością dostaw. Było to kluczowe przy realizacji tego obiektu, gdy na obwodnicy trwało betonowanie – podsumowuje Tomasz Panek.

Główny wykonawca borykał się z obfitymi opadami deszczu, które rozpoczęły się już na początku inwestycji. W związku z tym Energopol był zmuszony wielokrotnie wzmacniać i rekonstruować sieć dróg technologicznych prowadzących na budowę, a to z kolei odbiło się na terminowości prac.

– W ubiegłym roku pracom nie sprzyjały warunki pogodowe. Liczymy na to, że w tym roku pogoda dopisze i wykonawca zwiększy tempo robót – mówi Łukasz Lendner.

Wałcz odetchnie

Obwodnica nie tylko wyprowadzi ruch tranzytowy poza miasto, lecz przede wszystkim pozwoli zlikwidować wąskie gardło na trasie z Bydgoszczy do Szczecina. Duży ruch na obecnej drodze krajowej, prowadzącej przez centrum Wałcza, powoduje problemy komunikacyjne, zwłaszcza w okresach porannych i popołudniowych szczytów. Inwestycja sprawi, że mieszkańcy nie będą musieli oglądać kolumn ciężarówek i wdychać emitowanego przez nie smogu.

Trasa S10 będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na nowej obwodnicy powstaną cztery węzły drogowe: Wałcz Zachód, Wałcz Północ, Wałcz Wschód i Witankowo. Wałcz Zachód połączy obwodnicę z obecną DK nr 10, Wałcz Północ będzie stanowił połączenie z DW nr 163, Wałcz Wschód z DK nr 22 i końcowy węzeł Witankowo zostaną włączone w DK nr 10 od strony Piły.

Zakres inwestycji – oprócz wspomnianych estakad – obejmuje budowę 17 wiaduktów, dwóch mostów i 14 przepustów ekologicznych. W ramach zadania wykonawca przebuduje także drogi powiatowe i gminne, wybuduje drogi dojazdowe oraz zatoki autobusowe i zjazdy. Powstaną m.in. cztery ronda. Na trasie przewidziano 11 przejść dla zwierząt. Wartość inwestycji wynosi ok. 450 mln zł.

Tekst: Rafał Wilgusiak

INFRASTRUKTURA 5–6(98)/2018

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 styczeń 2019 19:12

Logowanie