InfrastrukturaMiesięcznik

niedziela, 01 lipiec 2018 14:36

Sieć dróg na miarę Europy

Napisał 
Sieć dróg na miarę Europy GDDKiA

– W ciągu najbliższych pięciu lat ma być oddane 2 tys. km tras szybkiego ruchu. Rządowy program budowy dróg krajowych zakłada budowę sieci autostrad i dróg ekspresowych z uwzględnieniem brakujących korytarzy.
Stawiamy na wykonawców z doświadczeniem w realizacji inwestycji na najwyższym poziomie, a przy tym umiejących optymalizować koszty – zadeklarowała Iwona Stępień-Kotlarek, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w rozmowie z Anną Krawczyk.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest w trakcie realizacji kolejnego, olbrzymiego w skali Europy, rządowego programu budowy dróg krajowych. Na jakim etapie rzeczowym i finansowym znajduje się ten projekt?

Aby pokazać skalę przedsięwzięcia, trzeba się cofnąć do roku 2004. W momencie wejścia do Unii Europejskiej dysponowaliśmy niespełna 800 km dróg szybkiego ruchu. Dziś użytkujemy ponad 3,4 tys. km szybkich tras, a kolejne 2 tys. km ma być oddane w ciągu najbliższych pięciu lat. Z tego prawie 1,4 tys. km jest już w fazie projektowania i budowy, a 550 km czeka na rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawców. Te dane świadczą o tym, jak szybko rozwija się infrastruktura w Polsce.

Przy okazji warto wspomnieć, że w lipcu ubiegłego roku rząd podniósł limit wydatków w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) ze 107 do 135 mld zł.

Które z realizowanych projektów są priorytetowe?

Założeniem rządowego programu jest budowa sieci autostrad i dróg ekspresowych z uwzględnieniem brakujących korytarzy. Wąskie gardła są likwidowane poprzez budowę obwodnic. Obecnie kończymy łączenie największych miast w Polsce drogami szybkiego ruchu. Już w wakacje otworzymy kolejne odcinki trasy S3 łączącej północną część kraju – wybrzeże Bałtyku – z autostradą A4 przebiegającą na południu.

Realizujemy też ważne połączenie Gdańsk–Warszawa–Kraków w ciągu drogi S7. Niebawem przekażemy kierowcom dwa odcinki na Pomorzu o długości blisko 40 km (z planowanych 320 km).

Do końca roku Białystok ma zostać skomunikowany z siecią dróg szybkiego ruchu przez trasę S8. Powstaje także trasa S5 łącząca Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i autostradę A1 w okolicach Grudziądza. W zeszłym roku oddaliśmy na Dolnym Śląsku około 50 km tej ekspresówki, a całe połączenie ma zostać udostępnione do końca 2019 roku.

Wzdłuż zachodniego wybrzeża budowane są trasa S6 Szczecin–Koszalin i Trasa Kaszubska, biegnąca z Gdańska na zachód. Na wschodzie, poza europejską trasą z północy na południe – Via Carpatia – łączącą Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji, której fragment przebiega przez Polskę – powstaje trasa Via Baltica w ciągu S61, czyli połączenie Litwy z polskimi i europejskimi drogami szybkiego ruchu. Natomiast przed końcem 2020 r. mają być ukończone południowa obwodnica Warszawy i ekspresowe połączenie stolicy z Lublinem w ciągu drogi ekspresowej S17.

Oczywiście, pozostały jeszcze takie odcinki dróg, jak S11 czy S10, dla których zapewniono finansowanie prac przygotowawczych. Te zadania będą realizowane w ramach oszczędności lub poprzez pozyskanie innych źródeł finansowania.

To trasy w budowie, a co z nowymi inwestycjami?

W 2018 roku planujemy podpisać umowy na realizację – a więc projektowanie i budowę – około 400 km nowych dróg. Będzie to m.in. ostatni, niebędący jeszcze w realizacji lub użytkowaniu, fragment autostrady A1 od Tuszyna do Pyrzowic.

Warto wymienić także inne ważne inwestycje, które mają przejść do fazy realizacji, jak chociażby: droga ekspresowa S3 od Bolkowa do Lubawki, trasa S6 od Lęborka do obwodnicy Trójmiasta czy sześć odcinków S19 o łącznej długości ponad 53 km (od granicy województw lubelskiego i podkarpackiego aż do istniejącego fragmentu łączącego się z Rzeszowem, czyli od węzła Lasy Janowskie do węzła Sokołów Małopolski Północ), zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu S14, droga S61 (czyli 66-kilometrowy fragment od Szczuczyna do obwodnicy Augustowa oraz 13-kilometrowy odcinek między węzłami Łomża Zachód a Kolno w ramach tras Via Carpatia i Via Baltica).

Planujemy podpisanie umów na realizację aż siedmiu obwodnic, w tym ponad 14-kilometrowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźle w ciągu DK40 i niemal 12-kilometrowej obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46. Na koniec przypomnę o kontynuowanej modernizacji Zakopianki od Rdzawki do Nowego Targu w ciągu DK47.

 Jak wygląda wyłanianie wykonawców?

Prawo zamówień publicznych zabrania podmiotowej oceny wykonawców (ocena dotyczy jedynie ich ofert), dlatego my pokusiliśmy się o wprowadzenie pewnych zasad, mających na celu wyeliminowanie firm nierzetelnych lub takich, którym brakuje potencjału.

Pojawił się wymóg, aby część zadania była wykonywana siłami własnymi generalnego wykonawcy. W punktacji przetargowej nagradzamy oferentów mających doświadczoną kadrę oraz zapewniających podwyższoną jakość, np. w ramach równości podłużnej i szorstkości nawierzchni. Te dwa parametry mają przecież bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 A co z zapleczem kadrowym?

Absolutnym minimum jest zatrudnianie pracowników na umowy o pracę oraz przestrzeganie wymogów BHP.

 Czy to dotyczy także firm podwykonawczych?

Nie sposób wszystkich sprawdzić, ale – aby chronić podwykonawców i usługodawców – zaproponowaliśmy korzystne dla nich zapisy w umowach. Nie zapominamy również o udogodnieniach dla generalnych wykonawców. Z myślą o nich wprowadziliśmy zaliczkowanie. W nowych zasadach wyboru wykonawców w sposób bardziej bezpieczny dla nich podzieliliśmy ryzyka związane z inwestycją

Na etapie realizacji chcemy wdrażać technologię BIM (building information modeling). Małopolski oddział GDDKiA rozpoczął dialog techniczny z wykonawcami i nadzorem inwestorskim, zmierzający do określenia warunków przeprowadzenia pilotażowego projektu z jej zastosowaniem. Ma nim być budowa obwodnicy Zatora w ciągu DK28. Z technicznego punktu widzenia nie jest to może wielkie wyzwanie, ale zastosowanie BIM pozwoli nam wskazać newralgiczne miejsca i dostosować technologię z korzyścią dla wszystkich stron procesu inwestycyjnego.

W BIM podstawą jest zarządzanie danymi projektowymi, wykonawczymi, eksploatacyjnymi, a duża liczba tych informacji wymaga stosowania trójwymiarowych cyfrowych modeli obiektów budowlanych.

W projektowaniu od dłuższego czasu stosujemy wizualizacje 3D. Dzięki temu już na wczesnych etapach konsultacji społecznych zainteresowane strony mogą zobaczyć proponowane rozwiązania. Wiadomo, że trójwymiarowy obraz czy film silniej przemawia niż płaski rysunek. Nam zaś zależy na tym, aby ewentualne uwagi pojawiały się na etapie projektowania, a nie w trakcie realizacji. Wszystko po to, by inwestycje były realizowane płynnie i dawały satysfakcję wszystkim stronom, ale przede wszystkim – użytkownikom dróg.

 Ile będzie liczyła polska sieć dróg krajowych i autostrad po zakończeniu programu i w jakim systemie te drogi będą utrzymywane?

 Zakładamy wybudowanie łącznie 3262,7 km, w tym: 252,2 km autostrad, 2641,1 km dróg ekspresowych i 35 obwodnic o łącznej długości 369,4 km. Przyrost kilometrów nowych dróg jest wyraźnie odczuwalny dla podróżujących. Tylko w ostatnich dwóch latach GDDKiA udostępniła kierowcom 344 km dróg ekspresowych i sześć obwodnic o łącznej długości 68 km. Obecnie sieć dróg szybkiego ruchu liczy aż 3445,75 km, w tym 1638,45 km autostrad i 1807,3 km dróg ekspresowych. Zatem, po zrealizowaniu inwestycji zapisanych w PBDK 2014–2023, sieć dróg klasy A i S może wynosić około 6 tys. km.

 Jak GDDKiA radzi sobie z wydatkowaniem środków unijnych?

Pod kątem efektywności wydatkowania środków z UE na rozwój infrastruktury drogowej jesteśmy liderem na skalę kontynentu. W umowach o dofinansowanie jest zakontraktowane blisko 60 proc. dostępnej alokacji, czyli prawie 25 mld zł wkładu unijnego. Planujemy wykorzystać wszystkie przyznane środki UE, podobnie jak w poprzedniej perspektywie.

Szczegółowe informacje o realizowanych w GDDKiA projektach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się na naszej stronie internetowej. Obecnie już zaakceptowano i podpisano aż 40 umów o dofinansowanie, a kolejne sześć wniosków jest w trakcie oceny. W efekcie zadeklarowaliśmy już 317 wniosków o płatność na kwotę 20,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych. Uzyskaliśmy certyfikację, czyli potwierdzenie poprawności i akceptację do refundacji, aż 287 wniosków o łącznej wartości 18,8 mld zł. Również poziom zasilenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) z tytułu refundacji – czyli realnych przelewów środków finansowych na rachunek Skarbu Państwa – jest na wysokim poziomie, bo wynosi aż 15,5 mld zł.

 Dziękuję za rozmowę.

INFRASTRUKTURA 5–6(98)/2018

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 styczeń 2019 19:13

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Szukaj

Logowanie