InfrastrukturaMiesięcznik

poniedziałek, 25 wrzesień 2017 06:00

Kłopotliwy dochód z inwestycji unijnych Wyróżniony

Napisane przez  Kamil Tkaczyk
Kłopotliwy dochód z inwestycji unijnych Fot. Fotolia

Przez ostatnie 13 lat nieustannie staramy się, aby nasza infrastruktura drogowa ulegała sukcesywnej poprawie, dlatego chcemy jak najlepiej wykorzystać dostępne środki unijne na budowę nowych dróg oraz przebudowę starych i wysłużonych. Mamy jak najlepsze intencje, aby usprawnić układ komunikacyjny, który nie był modernizowany od lat 80. ubiegłego wieku. Często jednak w ferworze walki o pozyskanie funduszy zapominamy, że nasze projekty mogą generować dochód…

W trakcie kontroli trwałości projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ramach budżetowania za okres 2007–2013 komisje weryfikujące zadawały pytania właśnie o takie dochody.

Perspektywa budżetowa 2007–2013

Projekty drogowe finansowane przy udziale środków unijnych w tym okresie nie miały jasno określonych norm odnośnie sposobu, w jaki należy rozliczyć dochód wygenerowany przez projekt. Ponieważ realizacja projektów z tej perspektywy zakończona została niejednokrotnie w 2015 r., to do 2020 r. możemy spodziewać się ich kontroli przez jednostki finansujące; inspekcje zostaną przeprowadzone jeszcze w oparciu o stare zasady.

W praktyce wykształciły się dwa pojęcia określające dochód w projektach unijnych.

Dochody incydentalne

Pierwszym pojęciem są dochody incydentalne wygenerowane w trakcie realizacji projektu. Należy tu zaliczyć wszelkie wpływy środków pieniężnych uzyskanych przez beneficjenta projektu, w szczególności kwalifikowane dochody wskazane w druku ofertowym, jaki złożył oferent w toku postępowania przetargowego. Uwzględniane są tu więc: wpływy z odzysku destruktu, jaki został odsprzedany wykonawcy do ponownego wbudowania lub do jego swobodnego wykorzystania; sumy z tytułu sprzedaży drewna w związku z wycinką drzew kolidujących z przebiegiem drogi; gruz uzyskany z rozbiórki obiektów mostowych i kubaturowych, jeśli może być wbudowany w warstwy konstrukcji drogi; dochody z odsprzedaży elementów zbrojenia na złom.

Beneficjenci projektów unijnych z tego typu dochodami nie mają problemów i wiedzą, że wszystkie pomniejszają wartość projektu, a tym samym zmniejszają procentowy udział dofinansowania ze środków unijnych. Zazwyczaj wszelkie incydentalne dochody powstałe w trakcie realizacji projektu są rozliczane we wniosku końcowym.

Dochody po realizacji projektu

Trochę gorzej ma się jednak sytuacja z dochodami generowanymi przez projekt, ale już po jego zrealizowaniu.

Tworząc projekt budowlany, jesteśmy w stanie z góry określić, jakie parametry będzie miała dana droga, w jakim będzie przekroju, jak szeroki będzie niezbędny pas drogowy. Nie mamy natomiast wpływu na to, co może się zdarzyć w przyszłości z nowo wybudowaną drogą. Wyobraźmy sobie sytuację, że rada gminy dwa lata po wybudowaniu drogi postanowi objąć ją Strefą Płatnego Parkowania, czyli dotąd bezpłatne zatoki parkingowe stają się miejscami płatnymi i generują przychód do kasy gminy. A to tylko jeden z wielu przypadków, kiedy droga może generować przychód.

Jako zarządcy dróg wiemy, że w pasie drogowym może znajdować się infrastruktura niezwiązana z funkcjonowaniem drogi, czyli tzw. infrastruktura towarzysząca, której umieszczenie jest niejednokrotnie odpłatne. Oprócz niezbędnych kanałów technicznych do obsługi oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej w duktach umieszcza się np. sieci telekomunikacyjne i energetyczne. Ponadto w pasie drogi funkcjonują instalacje wodno-kanalizacyjne, ciepłociągi, gazociągi. Umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury niezwiązanej z drogą podlega stosownym opłatom zgodnie z prawem miejscowym w poszczególnych samorządach.

Kolejnym przypadkiem, kiedy uzyskuje się przychód, jest umieszczanie reklam w pasie drogowym. Oprócz stałych reklam, podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia od jednostki architektury (pylony reklamowe, reklamy wielkopowierzchniowe, reklamy czasowe), mamy również nagminnie spotykane w silnie zurbanizowanych przestrzeniach tzw. potykacze, banery. Często w okresie kampanii wyborczych jesteśmy świadkami wykorzystania wiat przystankowych oraz słupów oświetleniowych jako nośników reklam wyborczych. Ponadto za każde zatrzymanie się na przystanku pojazdu transportu zbiorowego pobierana jest stosowna opłata, zgodnie z miejscowo obowiązującą uchwałą.

Nie każdy też wie, że za zajęcie pasa drogowego pod działalność usługową typu: ogródki piwne, pawilony handlowe (kioski), budki z fast foodami, punkty lotto, słupy reklamowe, bankomaty, automaty do sprzedaży napojów również są pobierane opłaty, które stanowią przychód wygenerowany na drodze wybudowanej z dofinansowaniem ze środków unijnych i podlegają obowiązkowi ujawnienia komisji weryfikującej projekt.

Wszelkie przychody uzyskane po zrealizowaniu projektu mogą więc wpłynąć na wysokość uzyskanego dofinansowania, a niekiedy postawić nas przed obowiązkiem zwrotu części funduszy wraz z odsetkami. Aby tego uniknąć, należy obok przychodów przedstawić także koszty, które generuje projekt w związku z uzyskiwanymi przychodami.

Koszty pomniejszające przychody – brak zysku

Najlepszym rozwiązaniem, do którego powinniśmy dążyć, jest zbilansowanie przychodów z kosztami tak, aby nasz wynik był co najmniej równy zeru albo jeszcze lepiej – by był ujemny.

W ramach kosztów należy w szczególności uwzględnić:

  • koszty trwałego zarządu, czyli te, które ponosi się w zakresie pełnionego zarządu nad drogą: stałe koszty budynków, kadry, faksów, telefonów, druku (jednak tylko w części odnoszącej się do projektu);
  • koszty utrzymania technicznej sprawności drogi, czyli malowania pasów, utrzymania w czystości znaków pionowych, ich wymiana, koszty utrzymania zimowego i letniego, uzupełniania ubytków, przeglądów rocznych i pięcioletnich, zarządzania szafami oświetleniowymi i utrzymania oświetlenia w sprawności;
  • koszty pracownicze, czyli koszty zatrudnienia pracowników, którzy zajmują się nadzorem nad czystością, sprawnością techniczną drogi; koszty zatrudnienia pracowników weryfikujących prawidłowość umieszczenia reklam w pasie drogowym, kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania; koszty funkcjonowania biura Strefy Płatnego Parkowania;
  • koszty podatkowe (w przypadku wybudowania kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji drogowej płaci się tzw. podatek deszczowy).

Dochód stał się faktem – co dalej?

Jeśli okazuje się, że projekt generuje zbyt duże przychody względem kosztów, mówimy, że projekt generuje dochód. Niestety, może to skutkować obowiązkiem zwrotu części dofinansowania. Czy tak się stanie, zależy od jednostki finansującej. Ewentualna decyzja o zwrocie (wraz z odsetkami) jest niezwykle kłopotliwa zarówno dla beneficjenta, jak i jednostki rozliczeniowej. Beneficjent bowiem nie ma w budżecie takiej pozycji i może mieć spory kłopot, by stosowną zmianę budżetową wprowadzić, z kolei jednostka finansująca będzie musiała użyć dosyć mocnych argumentów, aby uzasadnić zwrot już rozliczonych i zakwalifikowanych środków unijnych do budżetu Unii. Każda ze stron napotyka więc problemy.

W związku z tym czasem lepiej powstrzymać się od pewnych sposobów na łatanie gminnych dziur budżetowych i pozwolić użytkownikom cieszyć się piękną drogą bez wszędobylskich reklam, mnóstwa punktów handlowych czy Stref Płatnego Parkowania…

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 styczeń 2019 19:52

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Szukaj

Logowanie