×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 878

InfrastrukturaMiesięcznik

środa, 09 sierpień 2017 09:32

Silne Mazowsze

Napisane przez 
Silne Mazowsze Fot. archiwum UMWM

W poprzedniej perspektywie unijnej na rozwój infrastruktury drogowej na Mazowszu przeznaczono ponad 3 mld zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ponad 2 mld zł. O rozwoju województwa z Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego, rozmawia Anna Krawczyk.

W tym roku w powiecie radomskim odbędzie się XVIII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych. Proszę powiedzieć, czy w RPO WM na lata 2014–2020 przewidziane są środki na rozwój powiatowej i gminnej infrastruktury drogowej?

Drogi to niewątpliwie ten obszar, który wymaga ciągłych nakładów finansowych. Mazowsze to największy region w naszym kraju i to właśnie tu znajduje się największa sieć dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych. Tylko w ramach poprzedniej perspektywy udało nam się wybudować i wyremontować ponad 1260 km dróg. Wartość tych wszystkich inwestycji przekroczyła 3 mld zł, z czego 2 mld to dofinansowanie unijne. Również i w tej perspektywie będzie można ubiegać się o środki na inwestycje drogowe.

W jakiej wysokości?

W ramach RPO WM 2014–2020 na ten cel jest przewidzianych ponad 900 mln zł. Tym razem będziemy koncentrować się na inwestycjach drogowych w obrębie Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), czyli szlaków uznanych za najważniejsze dla rozwoju państw członkowskich UE. W przypadku dróg gminnych i powiatowych na inwestycje usprawniające dojazd do portów lotniczych, centrów logistycznych, terminali towarowych oraz terenów inwestycyjnych zaplanowano w sumie ponad 152 mln zł. Wsparcie obejmie również infrastrukturę towarzyszącą i obiekty inżynieryjne zlokalizowane wzdłuż tras, czyli zatoki przystankowe, chodniki, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, ścieżki rowerowe czy systemy sterowania sygnalizacją świetlną.

W ramach wsparcia dla rozwoju innowacji w regionie przewidziana jest współpraca klastrowa. Jakie instytucje do niej zaprosicie i jakie branże mogą liczyć na wsparcie?

W obecnej perspektywie unijnej kładziemy duży nacisk na współpracę wewnątrzsektorową i międzysektorową, szczególnie między biznesem, administracją a nauką. Wszystko po to, aby realizować kompleksowe projekty o większej skali oddziaływania. Powiązania kooperacyjne mogą aplikować o fundusze m.in. w obszarze prac badawczo-rozwojowych czy o udział w zagranicznych misjach, targach i wizytach studyjnych mających na celu eksport produktów i usług. Partnerstwo w projektach jest również dodatkowo punktowane podczas ubiegania się o unijne dofinansowanie.

Obecnie na świecie i w Polsce coraz bardziej popularny jest system partnerstwa publiczno-prywatnego. Jakie inwestycje były lub będą w ten sposób realizowane?

Partnerstwo publiczno-prywatne pozwala na realizację kompleksowych projektów i zwiększenie efektywności podejmowanych działań. Jest to możliwe dzięki m.in. długofalowej współpracy, a także wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy i doświadczenia strony prywatnej. Z tej formuły skorzystaliśmy przy realizacji jednego z największych projektów unijnych „Internet dla Mazowsza”, w ramach którego powstało ponad 3,6 tys. km sieci światłowodowej. Czy w tej perspektywie będziemy korzystać z tego narzędzia? Na razie trudno powiedzieć.

W jaki sposób urząd zachęca inwestorów do lokowania swoich inwestycji na Mazowszu? Czy rozbudowana infrastruktura odgrywa tu istotną rolę?

Niewątpliwie jest to zasługa dobrze rozbudowanej infrastruktury, ale nie tylko – także sektora badawczo-rozwojowego. Również w tym zakresie bardzo pomogły i wciąż będą pomagać środki unijne. W ubiegłej perspektywie rozdysponowaliśmy ponad 340 mln zł na przygotowanie terenów inwestycyjnych m.in. w powiatach przasnyskim i garwolińskim oraz gminach Grodzisk Mazowiecki i Szydłowiec. Powstały również kompleksowe inwestycje skierowane do przedsiębiorców, takie jak Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny czy Park Naukowo-Technologiczny w Świerku. Na przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach tej perspektywy zaplanowano ponad 140 mln zł. Będzie można ubiegać się o środki m.in. na wyposażenie terenu w wodociąg, kanalizację, instalację elektryczną, gazową, ciepłowniczą czy sieć teleinformatyczną.

A jakie są flagowe inwestycje infrastrukturalne – drogi, kolej, lotniska – w tej perspektywie unijnej?

Prawie 129 mln zł zainwestujemy w udogodnienia dla pasażerów Kolei Mazowieckich. Fundusze unijne pozwolą na modernizację aż 39 elektrycznych zespołów trakcyjnych wykorzystywanych w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym, a także na zakup nowego taboru. Planowane są także modernizacje linii kolejowych, m.in. Ostrołęka–Chorzele i Kutno–Płock, oraz budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Wśród projektów drogowych w trybie pozakonkursowym planowana jest realizacja m.in. obwodnicy Gąbina i zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego, a także rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 801 od ronda w Otwocku Małym do ronda w Sobiekursku, nr 541 na terenie gmin Lubowidz i Żuromin, nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 754 na terenie gminy Solec nad Wisłą do skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w miejscowości Iłża, a także nr 579 w Błoniu. W tej perspektywie stawiamy na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej; stąd inwestycje w rozwój sieci parkingów „Parkuj i Jedź”, ścieżek rowerowych czy w niskoemisyjne autobusy. Do tej pory przyznaliśmy dofinansowanie na budowę ponad 300 km ścieżek rowerowych w Warszawie i w 34 podwarszawskich gminach (241 mln zł) i prawie 40 km w Płocku, Ciechanowie, Pułtusku i Ostrowi Mazowieckiej (41 mln zł). Blisko 60 mln zł pozwoli natomiast na utworzenie 2,6 tys. miejsc postojowych w ramach parkingów „Parkuj i Jedź” w Warszawie i okolicach.

Jaki kierunek rozwojowy obierze województwo mazowieckie w kolejnych latach? Poproszę o wskazanie głównych trendów.

Mazowsze generuje jedną piątą PKB kraju i należy do najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. Zgodnie z analizami Eurostatu za lata 2008–2014 województwo znalazło się na pierwszym miejscu wśród 276 regionów europejskich pod względem wzrostu PKB na jednego mieszkańca. Już na etapie planowania obecnej perspektywy unijnej opuściliśmy grono regionów słabiej rozwiniętych, a w związku z tym musieliśmy położyć większy nacisk na obszar badań, rozwoju przedsiębiorczości, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także przejść na gospodarkę niskoemisyjną. Skupiamy się także na wzmacnianiu tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów o największym potencjale rozwojowym.

Jakie obszary wchodzą w skład inteligentnych specjalizacji na Mazowszu?

Należą do nich wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania oraz nowoczesne usługi dla biznesu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 do dyspozycji mamy ponad 8 mld zł. Przeznaczymy je właśnie na inteligentny i zrównoważony rozwój, zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Pomimo bardzo dobrej sytuacji gospodarczej trzeba pamiętać, że nasz region jest niezwykle zróżnicowany. Dlatego w obecnej perspektywie unijnej z jednej strony będziemy wspierać dalszy rozwój Warszawy, a z drugiej zmniejszać dysproporcje terytorialne. W tym celu wyodrębniliśmy specjalną pulę środków na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawy i 39 okolicznych gmin (700 mln zł) oraz na nasz autorski instrument dla poszczególnych subregionów, czyli Regionalne Inwestycje Terytorialne (940 mln zł).

Dziękuję za rozmowę.

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 styczeń 2019 19:57

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Szukaj

Logowanie