InfrastrukturaMiesięcznik

środa, 01 październik 2014 00:00

Dyskusję czas zacząć

Napisane przez 
Andrzej Maciejewski Andrzej Maciejewski FOT. GDDKiA

W 2010 r. po raz pierwszy został rozpisany przetarg na kompleksowe utrzymanie dróg w modelu „utrzymaj standard”. Przetarg dotyczył odcinka S3 w zachodniopomorskim. W miarę oddawania kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych były one włączane do nowego modelu utrzymania.
W przyszłym roku zostaną rozpisane nowe tego rodzaju przetargi. O związanych z tym modelem refleksjach i oczekiwaniach GDDKiA z Andrzejem Maciejewskim, zastępcą Generalnego Dyrektora, rozmawia Anna Krawczyk.

Infrastruktura: Panie dyrektorze, czy jest Pan zadowolony z efektów funkcjonowania modelu „utrzymaj standard”?
Andrzej Maciejewski: Mówiąc w skrócie – tak!

Czy teoretyczne założenia zostały zrealizowane?
Z analiz, jakie przeprowadziliśmy wspólnie z PwC, wynikało, że bardziej efektywne i oszczędne utrzymanie dróg może zapewnić jedynie outsourcing. Postanowiliśmy iść tym tropem.
Korzystającego z naszej sieci dróg kierowcę interesują dwie rzeczy: żeby droga była bezpieczna i żeby ruch był płynny. Nas jako zarządcę interesuje świadczenie usług jak najlepszej jakości.

Jakie kwestie były kluczowe?
Przy ustalaniu założeń najistotniejsza była policzalność i mierzalność usług. Na tej podstawie mogliśmy przewidzieć, jaki będzie zakres usług i ile możemy za to zapłacić. Określenie standardów było naturalnym, następnym krokiem.

Czy wzbudzały one kontrowersje?
O, tak. Odbyliśmy burzliwe dyskusje z branżą, ale w końcu udało się wypracować optymalne rozwiązania, które – co mogę stwierdzić po kilku latach – sprawdzają się. Znowu tylko wymienię kilka najistotniejszych zagadnień: bezpieczeństwo, należyte utrzymanie infrastruktury i płynność ruchu.

Czas trwania kontraktów na niektórych odcinkach już się kończy. Co teraz?
To dla nas bardzo istotny okres podsumowań i dyskusji. Rzeczywistość każdego dnia ulega zmianie. W związku z tym chcemy znów podjąć dyskusję z branżą. Umieściliśmy na naszej stronie internetowej wzorcowe dokumenty dotyczące utrzymania dróg. Feedback jest jak najbardziej oczekiwany.

Co ulegnie zmianie?
Przechodzimy na przetargi dwustopniowe. W pierwszej kolejności wykonawcy będą składali ofertę w postaci koncepcji działań. Wskazujemy zakres zamówienia, a zadaniem oferentów jest pokazanie, jak zamierzają to zrealizować. Na tej podstawie zostaną przyznane punkty. Najpierw chcemy ocenić jakość przedsięwzięcia, a dopiero w następnej kolejności przejść do drugiego kryterium – ceny.
Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało i czy oferta najlepsza będzie jednocześnie ofertą najtańszą.

Czyżby kryterium ceny przestawało być już najważniejsze?
Tak. Przechodzimy do tego, co zaproponowaliśmy branży już kilka lat temu – do wyścigu na jakość. Kiedyś było na to za wcześnie, obecnie firmy zebrały już doświadczenia i na pewno mają pomysły, co można zoptymalizować i poprawić.
Kilkadziesiąt firm wystartowało w przetargach. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Teraz spróbujemy zbilansować jakość oferty z ceną. Podobnie jak to się dzieje w przypadku umów na nadzór inwestorski.

Jakie jeszcze zmiany nastąpią?
Druga rzecz, która się zmienia, to system naliczania kar. W sytuacji gdy coś było niezgodne ze standardem, np. gdy trawa była zbyt wysoka, od razu następowało naliczanie kary dla wykonawcy. Teraz, jeśli nie będzie to powodowało zagrożenia na drodze i będzie się mieściło w pewnych granicach, wstrzymamy zarówno nałożenie kary, jak i wypłatę należności za niewykonaną pracę, i damy szansę na poprawę. Jeśli jednak niedociągnięcie nie zostanie usunięte, naliczymy karę. Innymi słowy kara będzie odroczona. Od nas wymaga to jednak wykonania bardziej szczegółowego obmiaru prac.

Kiedy będą ogłaszane nowe przetargi?
Na początku przyszłego roku, aby wiosną można było je rozstrzygnąć. Podkreślam jeszcze raz, chcemy przekazać naszą infrastrukturę w dobre ręce firm, które za rozsądną cenę będą ją nam utrzymywały, a droga ma być zawsze bezpieczna. To kwestia odpowiedzialności. Dlatego chcemy współpracować z rzetelnymi firmami.
Jak praca zostanie wykonana, to zależy od wykonawcy. Tutaj właśnie jest miejsce na pomysłowość. Chcemy móc wymagać efektu dla użytkownika drogi, a nie prowadzić wykonawcę za rękę. To wykonawca ma wiedzieć, jak uzyskać najlepszy efekt i go stale osiągać.

Także przy koszeniu trawy...
Oczywiście. Przejmując odcinek w 6-letnie utrzymanie, można skalkulować, czy bardziej opłaca się kosić to, co jest, czy też lepiej na samym początku zrobić nowy zasiew, który będzie wolniej wzrastał. Potem zamiast wykonywać pewną liczbę koszeń, można ich zrobić o 30% mniej i w końcowym rozrachunku zaoszczędzić. Albo jeszcze inaczej. Zamiast zatrudniać 40 kosiarzy, kupić supernowoczesną kosiarkę zdalnie sterowaną. Operator stanie sobie z boku, nie ryzykując pracy w pobliżu ruchu, a 39 ludzi może robić coś innego, może nawet bardziej wydajnego. To mają wymyśleć oferenci.
Przejeżdżając S3, obserwuję, jak tam jest to zorganizowane – wszystko aż oko cieszy. O to chodziło.
Teraz oferenci mają pole do popisu. Chciałbym zapytać przedsiębiorców, czy do tej pory mieli przestrzeń dla innowacji. Czy to, co teraz wprowadzamy, daje takie możliwości, czy np. dajemy za dużo swobody? Wiele rzeczy chcemy poddać pod dyskusję.
Nie o to chodzi, żeby GDDKiA określała innowacje, nie dając rynkowi możliwości rozwoju. Doświadczenie pokazuje, że gdy rynek jest wolny, bardzo dobrze funkcjonuje. To kwestia gospodarności.

Czy tę gospodarność było już widać na odcinkach, które są teraz utrzymywane?
Jeszcze nie. Dopiero teraz przyjdzie na to czas. Inna kwestia, że pewne elementy włączamy już do projektowania i budowania.
Zastanawiamy się też, czy nowo oddane odcinki od razu wpuszczać w model „utrzymaj standard”, szczególnie te, na których jest już przejezdność, ale jeszcze wiele rzeczy wymaga uzupełnienia.

Interesują mnie dodatkowe kryteria wyboru oferentów. Czy doświadczenie będzie wymagane?
Jeśli chodzi o nową sieć, oddamy do utrzymania 3000 km dróg, czyli sto 30-kilometrowych odcinków. To sporo. Dlatego chcemy otworzyć rynek, a nie go zamykać. Co mają powiedzieć te firmy, które jeszcze takiego doświadzczenia nie mają?
Chodzi Pani pewnie o określenie kryteriów, czy ten nasz przykładowy kosiarz ma mieć specjalne kwalifikacje. Nam zależy na tym, żeby drogi i wszelkie prace na nich wykonywane były bezpieczne. W związku z tym musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie wymogi ta osoba musi spełnić. Na pewno nie zachwiejemy konkurencyjnością.

Branża stale podnosi kwestię podzlecania prac małym firmom. Może należałoby wprowadzić wymóg wpisywania podwykonawców od razu do oferty?
Jest to pewien pomysł, ale chcemy to przedyskutować z branżą. Dlatego apeluję o zgłaszanie wszelkich pomysłów i opinii. Można wpisać różne rzeczy, pod warunkiem że tak się umówimy i że będzie to z korzyścią dla obu stron.
To nigdy nie będzie proces zamknięty. Relacja będzie cały czas ewoluować. Będą nowe pomysły, rozwiązania. Punktem odniesienia jest stan obecny, nie to, co było 5 lat temu. Czas nie stoi w miejscu. I my, i oferenci szukamy nowych rozwiązań. 40 lat temu ludzie nie wiedzieli, że będzie internet, a dziś nie wyobrażają sobie życia bez niego.

Kiedy włączycie w ten system starą sieć?
Chciałbym, aby to nastąpiło w 2015 r.

To niedługo.
Musimy jeszcze zastanowić się nad standardami.

Chodzi o włączenie remontów nawierzchni?
Trzeba policzyć, czy stać nas na to, aby je włączyć w projekty.
Na pewno chcielibyśmy objąć starą sieć tym systemem jak najprędzej. Jednak w jej przypadku jest o wiele więcej kwestii do dyskusji, same standardy nie będą takie same, bo to drogi niższej kategorii. Przykładowo oznakowanie musi być tak samo odblaskowe, lecz może być cieńsze, np. zamiast 24 cm, może mieć 12 cm.
Podchodzimy do tego tematu bardzo ostrożnie, obserwując też to, co się dzieje na innych rynkach. W Niemczech nawierzchnie asfaltowe pękają, przyczyna może tkwić w wykonawstwie lub w środkach do utrzymania nawierzchni. W związku z tym może warto się zastanowić, jakich materiałów należy używać do utrzymania dróg, żeby nie blokować możliwości stosowania rozmaitych technologii ich budowy.
Pracujemy obecnie nad określeniem standardów dotyczących mieszanek do zimowego utrzymania dróg. To też jest rozgrywka europejska i nie możemy stać obok. Na pewno wejdziemy w szczegółowe rozwiązania, niekoniecznie z firmami drogowymi, ale z producentami i środowiskiem naukowym.

Spotykamy się już od kilku lat i zawsze Pan z pasją opowiada o utrzymaniu dróg. Czy ma Pan swój model firmy utrzymującej drogi?
Gospodarka rozwija się dzięki małym i średnim przedsiębiorstwom. W Polsce jest bardzo duży rynek firm drogowych. Nam chodzi o to, aby poprawiały one swoją konkurencyjność. Niech polską marką będzie to, że umiemy dobrze utrzymywać drogi i to nie tylko w kraju. Byleby u nas odprowadzane były podatki.
Na jakich zasadach miałaby działać taka firma, trudno powiedzieć. Na pewno musi być rzetelna, znać się na robocie, nie mitologizować swoich umiejętności, bo w końcu nie jest to nie wiadomo jaka filozofia. Chociaż trzeba być otwartym na nowe technologie.
Jest miejsce na optymalizację, minimalizację kosztów i maksymalizację zysku. Nie da się zwiększyć zysku tylko dlatego, że się zwiększy cenę. Firma, która dobrze liczy pieniądze, na końcu liczy zyski.

Jak będzie wyglądał rynek za 20 lat?
Koncentracja zamówień wpływa wprost na konkurencyjność. Chciałbym, żebyśmy za 20 lat mieli wyspecjalizowane w utrzymaniu dróg firmy. Kilkadziesiąt firm, które naprawdę potrafią to robić. Same wprowadzają innowacje i do tego samego zachęcają przemysł. Będą mogły osiągać więcej za mniej, czyli uzyskiwać wyższy standard.
To będzie dotyczyć nie tylko GDDKiA, ale też i innych zarządców drogowych.
Jeśli zrobią analizy finansowe i wyjdzie im, że bardziej opłaca się przyjęcie naszego modelu, to dobrze. Zawsze jednak koszty trzeba widzieć szeroko, nie tylko koszty dojścia do standardu, ale też koszty społeczne. Do głowy by nam nie przyszło, aby wyrzucić ileś osób z pracy, bo w nowym modelu są nam niepotrzebne. To musi ewoluować powoli. Nie ma miejsca na rewolucję.
Administracja zawsze będzie spoczywała na organach państwowych i to nie ulegnie zmianie. To my będziemy wyznaczać standardy przy udziale sektora naukowego i prywatnego. Możemy stworzyć rynek dla prywatnych przedsiębiorców i do tego namawiam wszystkich zarządców dróg.

Dziękuję za rozmowę.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 22 grudzień 2014 12:19

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Szukaj

Logowanie