×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 878

InfrastrukturaMiesięcznik

środa, 09 listopad 2016 06:47

Siła nauki w biznesie

Napisane przez 

Michał Rogoziński

Współpraca obu podmiotów otwiera zupełnie nowe, bardziej dynamiczne możliwości rozwoju regionu, co jest niezwykle chętnie wykorzystywane także w Lubuskiem. A co województwo ma do zaoferowania przedsiębiorcom?

Na naukowe wsparcie dla biznesu szczególnie mocny nacisk położył Uniwersytet Zielonogórski. Uczelnia oferuje wiele dróg rozwoju – od Parku Naukowo-Technologicznego, poprzez nowoczesne Centra Komputerowe, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, na Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości kończąc. Firmy, które są zainteresowane naukowym wsparciem, mogą wybierać spośród wielu ambitnych projektów.

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Jednym z priorytetowych działań tego wydziału jest współpraca z przedsiębiorcami.

– Przykładem dobrej współpracy wydziału z przemysłem mogą być projekty realizowane wspólnie m.in. z Seco/Warwick Europe sp. z o.o., Gedia Polska sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A., Johnson Controls Polska sp. z o.o., Linstal sp. z o.o., Max Elektronik S.A. oraz McKinsey Knowledge Center Poland sp. z o.o. – wylicza Sylwia Graca z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pracownicy wydziału realizują m.in. prace zlecone na rzecz przedsiębiorstw w zakresie inżynierii materiałowej. Można do nich zaliczyć badania korozyjne i elektrochemiczne powierzchni materiałów czy badania składu chemicznego dostarczonych materiałów. Ważną rolę pełni również inżynieria produkcji, która obejmuje m.in. wydawanie opinii o innowacyjności projektów oraz projektowanie linii montażowych. Metrologia to badania oraz ocena pomiarów płytek i pierścieni wzorcowych, a inżynieria biomedyczna skupia się na analizie charakterystyk naprężeniowo-odkształceniowych projektowanych implantów.

Na wydziale podejmowane są również prace związane z przygotowaniem i realizacją wspólnych projektów z przemysłem. Przy Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego działa aktywnie Rada Biznesu.

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Idea jego powstania narodziła się w 2005 r. Potrzebę stworzenia wspólnego miejsca dla nauki i przemysłu dostrzegły władze Uniwersytetu Zielonogórskiego, Miasta Zielona Góra oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Projekt PNT UZ w 2009 r. został wpisany na listę inwestycji kluczowych dla województwa i w ramach LRPO 2007–2013 otrzymał dofinansowanie w wysokości ok. 66 mln zł.

– W listopadzie 2014 r. została powołana spółka: Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o., której właścicielem jest UZ – mówi Krzysztof Burda, kierownik ds. marketingu i współpracy z przemysłem. – Do głównych celów PNT UZ można zaliczyć tworzenie warunków do wykorzystania potencjału naukowego i przemysłowego w regionie, stymulowanie rozwoju przemysłu, m.in. w zakresie innowacyjności, z wykorzystaniem infrastruktury PNT UZ, a także wspieranie procesu transferu technologii i powstawania nowych przedsiębiorstw – dodaje.

W skład infrastruktury PNT UZ sp. z o.o. wchodzi kilka centrów. Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki oferuje m.in. pomoc przy powstawaniu i rozwoju firm oraz kojarzeniu partnerów biznesowych. Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii to miejsce, gdzie znajdują się laboratoria oferujące przeprowadzanie badań np. w zakresie systemów grzewczych, pomiarów energetycznych, izolacyjności akustycznej. Centrum Innowacji: Technologie dla Zdrowia Człowieka to strefa, w której spotykają się m.in. takie dziedziny nauki, jak biofizyka, biotechnologia i farmaceutyka. Ostatnią składową stanowi Centrum Technologii Informatycznych, w którym znajdują się laboratoria projektowania i eksploatacji technologii przemysłowych oraz komputerowo wspomaganego projektowania urządzeń elektronicznych.

– Infrastruktura parku została dostosowana do szerokiego zakresu potrzeb przedsiębiorstw w zakresie najnowszych technologii. Jest to szczególne miejsce na mapie Lubuskiego, które przyczynia się do podniesienia innowacyjności całego regionu – tłumaczy Burda. – PNT UZ sp. z o.o. posiada patent z dziedziny kryptologii, systemu szyfratora z kluczem jednorazowym autorstwa dr. inż. Janusza Jabłońskiego. Do tej pory część tego pomysłu wdrożyliśmy w branży IT.

Rozwiązanie zostało skomercjalizowane poprzez udzielenie ograniczonej licencji na badania przedwdrożeniowe w produkcie branży IT. Obecnie trwają prace nad integracją z nową usługą w gotowym produkcie.

Dodatkowo Park Naukowo-Technologiczny wykonał funkcjonujący demonstrator, czyli prototyp komputera kodującego i dekodującego z wykorzystaniem opatentowanego algorytmu. Został on stworzony pod kątem branży obronnej. Konkretnie chodzi tutaj o rozwiązania stosowane w lotnictwie wojskowym. Komputer ten pozwala poznać zasady działania algorytmu, kodowania wiadomości, a następnie przesyła dane na drugą platformę, która ten algorytm odkoduje.

– Nasza jednostka dalej rozwija patent i szuka możliwości jego implementacji – wyjaśnia Burda. – Prototyp komputera był prezentowany podczas rozmów z branżą lotniczą. Firma Eurotech z Mielca zdecydowała się na wdrożenie systemu i 15 lipca doszło do podpisania umowy współpracy o odpłatne udzielenie licencji na patent szyfratora, którego celem jest wzrost bezpieczeństwa produktów firmy.

Obecnie Eurotech sp. z o.o. realizuje liczne przedsięwzięcia, m.in. z zakresu łączności w sektorze obronności w przemyśle lotniczym. Główna działalność firmy skupiona jest na polskich siłach zbrojnych.

Wspólne projekty

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o. to miejsce współpracy nauki i biznesu, co najlepiej widać na przykładzie rezydentów. Mają oni tu swoje siedziby i wraz z parkiem realizują projekty badawcze oraz wdrożeniowe. Takich firm oraz instytucji wspierających rozwój regionu jest 21.

– Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska jest jedną z innowacyjnych firm na terenie PNT UZ. Wspólnie realizowaliśmy projekt pt. „Badania efektywności Złoża Helofitowego – technologii trzystopniowego oczyszczania ścieków” w ramach programu „Voucher na Innowacje” – tłumaczy Burda.

Idea funkcjonowania instytutu opiera się na zasadach jednostek typu spin-out, odpowiedzialnych za komercjalizację i wdrożenia wyników prac naukowo-badawczych. Synergia nauki i biznesu w wydaniu INTIŚ polega na tworzeniu procesu innowacyjnego. Z jednej strony identyfikowane i definiowane są luki w inżynierii środowiska, a z drugiej do ich wypełniania zachęcani zostają polscy naukowcy. Szczególnym obszarem zainteresowań INTIŚ są tereny niezurbanizowane, na których promowane i wdrażane są technologie z obszarów gospodarki wodnej, ściekowej i osadowej.

– W ciągu zaledwie trzech lat działalności instytut dokonał 15 zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP. Aktualnie prowadzone są kolejne prace badawcze i do końca tego roku powstaną kolejne cztery ekoinnowacyjne wynalazki oraz wzór użytkowy – wyjaśnia Burda.

Ważnym elementem pracy instytutu jest działalność wdrożeniowa. Na uwagę zasługuje unikalna w skali kraju technologia bioreaktora hydrofitowego oraz pierwszego w Polsce biopreparatu na bazie kwasów humusowych, zwiększającego efektywność oczyszczalni hydrofitowych. Bioreaktor wraz biopreparatem znalazły dotychczas swoje zastosowanie w ponad dwóch tys. obiektów hydrofitowych w 10 województwach, ich odbiorcami jest 20 tys. mieszkańców terenów niezurbanizowanych. Rozwiązania te są również przedmiotem transferu technologii za granicę, w tym do Chile oraz Jordanii. Technologie INTIŚ były ponadto promowane w Australii, Danii, Grenlandii, Iranie, Nowej Zelandii oraz Tajlandii. Zdobyły także nagrody, m.in.: Ministra Środowiska (program „Greenevo”) oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska („Innowacje Środowiskowe”). Przewagą INTIŚ jest jego produktywność. Wartość dodana w odniesieniu do gospodarki Polski sięga 60 mln zł, jest to wartość zamówień publicznych wygenerowanych na podstawie technologii opracowywanych i wdrażanych przez firmę.

Ciekawych projektów jest oczywiście znacznie więcej. Wraz z firmą Iteo Park Naukowo-Technologiczny realizuje projekt LUKON. Jest to unikatowy kombajn energetyczny wykorzystujący stację hodowli alg w celu pozyskiwania produktów pochodzenia algowego do branż paliwowej, kosmetycznej czy rolno-spożywczej. Dodatkowo firma od wielu lat zajmuje się instalacjami OZE, a w ubiegłym roku zdobyła Polską Nagrodę Innowacyjności za wspomniany projekt. W jego ramach powstaną m.in. biogazownia oraz farma fotowoltaiczna. Wsadem do biogazowni mają być algi pochodzące z własnej uprawy. Po przeprowadzeniu fermentacji oraz spaleniu powstaną energia elektryczna oraz cieplna.

Jak widać, przedsiębiorstwa wsparte przez fachową wiedzę naukowców mogą szybciej się rozwijać oraz zdobywać nowe rynki. Liczba powstających projektów oraz ich zaawansowanie na terenie województwa lubuskiego owocuje ekspansją nowoczesnych technologii w regionie.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 maj 2017 07:59

Logowanie