×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 878

InfrastrukturaMiesięcznik

sobota, 01 październik 2016 00:00

Biznes na drogach

Napisane przez 
Biznes na drogach Fot. Jacek Bojarski

O zadaniach, jakie stoją przed polską infrastrukturą drogową, z Maciejem Grelowskim, ministrem infrastruktury Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club, rozmawia Anna Krawczyk.

Infrastruktura drogowa jest niezwykle ważnym elementem każdego kraju. Jakie wyzwania stoją przed Polską w tym zakresie?

Jesteśmy w momencie, w którym główny szkielet autostrad jest już na ukończeniu. Ostatnie 10 lat życia zawodowego poświęciłem tej kwestii i z przykrością muszę przyznać, że cały proces budowy dróg był od początku źle zdefiniowany.

Dlaczego Pan tak uważa?
Budowa autostrad w Polsce stała się polem potyczek politycznych, a nie procesem gospodarczym, jak miało to miejsce w innych krajach. Powstawały kolejne rządowe programy budowy tych dróg. Tymczasem należy zdać sobie sprawę z tego, że autostrady i drogi ekspresowe stanowią niewielką część polskiej sieci drogowej. Oczywiście, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju, bo tam, gdzie powstawały zjazdy, bardzo szybko budowano też centra logistyczne. Prowadzono nawet statystyki, z których wynika, ile nowych miejsc pracy powstaje przy jednym kilometrze autostrady. Stąd też zażarta walka samorządów o to, by powstawało ich jak najwięcej.

Jednak to właśnie drogi samorządowe przyczyniają się do poprawy komfortu życia mieszkańców. Niestety, przebudowy kilkukilometrowych odcinków powiatówki czy drogi gminnej nie są wydarzeniami medialnymi, stąd tak małe zainteresowanie polityków.

Więc problem polega na tym, że autostrady są bardziej, nazwijmy to, medialne?
Problem rozbudowy podstawowej sieci autostrad stał się polityczny. To idzie w parze ze słabą efektywnością w zarządzaniu. Bardzo długo powstawała sama koncepcja przebiegu autostrad, potem parokrotnie ją zmieniano. Pamiętamy historyczne wizyty włodarzy miast u ministrów transportu mające tylko jeden cel, aby ten jeden interesujący danego prezydenta miasta odcinek powstał jak najwcześniej. A gdzie interes ogólnopolski, pytam? Ponadto te przedłużające się uzgodnienia wpłynęły później na gigantyczne opóźnienia. Budowa dróg, jak wiemy, jest zadaniem wieloletnim i do tego sezonowym. Po pierwsze wymaga czasu, a po drugie pieniędzy. Nie dość, że oba czynniki kulały, to dołożono do tego jeszcze trzeci problem – politykę.

Jak więc ten proces powinien wyglądać, gdyby politykę z niego wyłączyć?
Po roku ‘89 Polska zaczęła być krajem kapitalistycznym, opartym na prywatnej gospodarce rynkowej. Wobec tego także tak niszowe zadanie, jakim była budowa autostrad, powinno zostać powierzone do realizacji przede wszystkim podmiotom prywatnym i za prywatne pieniądze.

Mówi Pan o przykładzie odcinków koncesyjnych?
Obowiązujący model koncesyjny powstawał w dość przypadkowy sposób. Uzgodnienia ciągnęły się latami, wiele spółek gotowych było odstąpić od umowy w ich trakcie. Zamiast zachęcić prywatny kapitał do inwestowania w drogi, osiągnięto efekt odwrotny.

Faktem jest też to, że nawet w krajach, w których państwo zajmowało się budową autostrad, prędzej czy później sprywatyzowano ten obszar, dając go w zarządzanie podmiotom prywatnym. Wobec tego nie widzę powodów, żeby znaczące środki unijne oraz budżetowe były kierowane na coś, co jest w gruncie rzeczy niszowe. Obowiązkiem państwa jest dbanie o dobry stan i sieć dróg lokalnych, ponieważ decyduje to o jakości życia społeczeństwa. Mało tego, wpływa to również na bezpieczeństwo ruchu drogowego, bo w gruncie rzeczy do większości niebezpiecznych zdarzeń dochodzi właśnie na drogach lokalnych. W związku z powyższym, na rozwój tej bazy drogowej państwo powinno przekazywać środki zarówno własne, jak i unijne.

Zatrzymajmy się na chwilę przy lokowaniu środków unijnych na rozbudowę infrastruktury drogowej. O ile poprzednia perspektywa budżetowa pozwalała dofinansowywać inwestycje na drogach powiatowych, teraz jest to ograniczone. Mogą być dofinansowane tylko te drogi, które prowadzą do głównych sieci transportowych. Co możemy zrobić w takim razie, jako państwo, kiedy mleko się już wylało?
Kształt budżetu opartego na środkach unijnych powinien być zależny od planów i strategii państwa zainteresowanego, a nie narzucony odgórnie.

Problem leży też gdzie indziej, w pierwszej kolejności należałoby się zastanowić nad tym, jaki model zarządzania infrastrukturą drogową preferujemy. Inne państwa mają lepiej opracowane strategie. Niemcy stawiają na rozwój motoryzacji, użytkownikom prywatnym udostępniają sieć za darmo i każą płacić użytkownikom komercyjnym, czyli branży transportowej. Zamożna Szwajcaria natomiast każe płacić wszystkim użytkownikom. Podobnie jest we Włoszech, Francji czy w krajach Półwyspu Iberyjskiego. Wszędzie od użytkowników wymaga się opłat. Powód jest prosty. Żadnego z krajów nie stać na budowę i utrzymywanie infrastruktury drogowej z budżetu państwa.

To jak w takim razie ten model powinien wyglądać w Polsce?
Teraz jest już za późno, aby cokolwiek zmieniać. Nasz model oparto o fundusze europejskie, co w znaczącym stopniu ogranicza komercjalizację. Stało się to za sprawą Portugalii. Portugalczycy po wstąpieniu do Unii w równie ekspresowym tempie jak Polska rozbudowali sieć autostrad. Na końcu się okazało, że brakuje pieniędzy na ich utrzymanie. Sprywatyzowali więc drogi, czyli zrobili interes przy użyciu środków publicznych i unijnych. Konsekwencją było znaczące zaostrzenie definicji wykorzystywania środków publicznych. Z góry więc zablokowano pewne inicjatywy, które mogłyby się u nas sprawdzić. O ile na początku wydawało się nam, że największym problemem jest wybudowanie autostrad, to dziś widzimy, że najwięcej trudności nastręcza ich utrzymanie i koszty remontu, które będzie musiało ponosić państwo.

I skąd wziąć na to fundusze?
Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy: państwo nie ma dziś na to pieniędzy. 

Widzę też jeszcze jedno duże zagrożenie. Większość dróg powstawała w tym samym czasie, więc i posypią się w tym samym czasie. Wówczas trzeba będzie pilnie poszukać pieniędzy na remonty. Już dziś politycy powinni zająć się tą kwestią.

Gdzie szukałby Pan zatem tych pieniędzy?
Na rynku prywatnym, do czego cały czas konsekwentnie nawołuję. Problemem nie jest kwestia pieniędzy, bo tych jest dużo. Natomiast problemem jest kwestia bezpieczeństwa gospodarczego i prawnego tego rodzaju inwestycji.

Czyli bardziej chodzi o rozsądne zarządzanie…
Wraz z rozwojem sieci drogowej ruch na niej będzie wzrastał. Przymierzając się do systemu koncesyjnego w Polsce, ekspertom z całego świata zlecano wykonanie ekspertyz na temat ruchu pojazdów. Trzeba przyznać ze smutkiem, że żadna z tych prognoz się nie sprawdziła. Okazało się, że przyrost ruchu na polskich odcinkach autostradowych, szczególnie jeśli chodzi o auta osobowe, był nieprzewidywalnie większy. W związku z tym należy mieć świadomość, że nawierzchnie zużyją się szybciej, niż przewidywano, i niestety, co jest najgorsze, drogi staną się mniej przepustowe, niż zakładano na początku. Dlatego obecnie bez przerwy powtarzam, że musimy się skoncentrować na jakości dróg. Planować z wyobraźnią, przewidując przyszły narastający ruch.

Dzisiaj z przerażeniem myślę, co się będzie działo za lat pięć na odcinku autostrady pomiędzy Konotopą a Strykowem, która okazuje się być podstawową drogą do obsługi 2/3 dróg w Polsce, a ma tylko dwa pasy. Należałoby już dzisiaj podjąć decyzję o dobudowie trzeciego pasa ruchu.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa otworzyło się na dialog z branżą, została powołana rada ekspertów. Jak Pan ocenia te działania?
Ocenię dopiero, kiedy zobaczę rezultaty. Dyskusji było już dużo, ale niewiele z nich wynikało. Moim zdaniem na pewno należy w racjonalny sposób podejść do tematów związanych z ochroną środowiska.

Państwo z definicji musi zapewnić obywatelom także dostępność sieci komunikacyjnych, ale i stwarzać warunki do rozwoju dróg. W gospodarce opartej na rynku i prywatnej własności państwo powinno współpracować z kapitałem prywatnym, gdyż tworzy to wartość dodaną. Nie powinno konkurować z tym kapitałem i, co gorsza, nie powinno zastępować tego kapitału, osłabiając tym kreatywność swoich obywateli, czyli suwerena. Budownictwo drogowe powinno być stymulatorem gospodarczym i tworzyć fundament dobrobytu materialnego. W Polsce, jak się okazało, stało się ono problemem gospodarczym, doprowadzając przedsiębiorców do ruiny.

Kolejną kwestią, jaką trzeba się zająć w trybie pilnym, jest pobór opłat za korzystanie z sieci autostrad, co na szczęście rozumie już administracja rządowa. Teraz system jest bardzo ograniczony i przynosi skromne dochody, choć pochłania duże nakłady. Dopóki nie zwiększymy wpływów z opłat bieżących, nie mamy co myśleć o rozwiązaniu problemu właściwego i sprawnego utrzymania tych dróg. 

Relacja pomiędzy wpływami do krajowego funduszu z tytułu opłat paliwowych i z tytułu opłat użytkowych jest rozłożona nieproporcjonalnie. A powinna być tej samej wielkości. Choć powstaje pytanie bardzo zasadne, czy obywatel powinien płacić dwukrotnie za infrastrukturę drogową.

Dziękuję za rozmowę.

Ostatnio zmieniany piątek, 28 kwiecień 2017 21:11

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Szukaj

Logowanie