WydarzeniaKonferencje, Szkolenia, Warsztaty

czwartek, 13 październik 2016 18:42

Program 29.11.2016

9.00–10.00 Rejestracja uczestników, bufet powitalny
10.00–10.05 Przywitanie gości – moderator Anna Krawczyk
10.05–10.15 Otwarcie seminarium – Jacek Bojarowicz, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
10.15–10.30 „Zarządzanie siecią drogową” – Andrzej Maciejewski, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
10.30–10.45 „Inwestycje w Mazowieckim Oddziale GDDKiA” – Krzysztof Kondraciuk, dyrektor GDDKiA Oddział w Warszawie
10.45–11.00 „Zarządzanie siecią dróg wojewódzkich na Mazowszu” – Mariusz Kozera, zastępca dyrektora ds. inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
11.00–11.30 Przerwa kawowa
I Blok „Optymalny wybór wykonawcy inwestycji”
11.30–12.00 „Rachunek kosztów cyklu życia – jako jedno z kryteriów oceny ofert” – prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
12.00–12.30 „Inżynieria wartości – podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie” – Leszek Janusz, prezes zarządu VIACON Polska
12.30–13.00 „Nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych – pozacenowe kryteria wyboru ofert” – Robert Siwik, przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik
13.00–14.00 Lunch
 Blok II „Praktyka remontów dróg”
14.00–14.20 „Diagnostyka nawierzchni – kiedy remont, kiedy zabieg utrzymaniowy?” – prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Zofka, Zakład Technologii Nawierzchni Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
14.20–14.40 „Trwałość nawierzchni asfaltowych w warunkach ekstremalnie gorącego lata” – dr. inż. Krzysztof Błażejowski, ORLEN Asfalt
14.40–15.00 „Remonty na sieci dróg ZDW Katowice z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych” – Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW Katowice, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
15.00–15.20 „Wyniki badań na koleinowanie mieszanek mineralno-bitumicznych z asfaltem wysokomodyfikowanym” – Grzegorz Korzanowski, dyrektor ds. Produkcji i Sprzedaży Mas Bitumicznych, Śląskie Kruszywa Naturalne
15.20–16.00 „Case study: remonty skrzyżowań w warszawskim oddziale GDDKiA”
Leszek Sekulski, zastępca dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami warszawskiego oddziału GDDKiA
Arkadiusz Abelski, kierownik Działu Technicznego, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki, wykonawca inwestycji
16.00 Dyskusja podsumowująca i zakończenie seminarium
   
  Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w programie.

Logowanie