WydarzeniaKonferencje, Szkolenia, Warsztaty

czwartek, 13 październik 2016 18:42

Materiały do pobrania 29.11.2016

pdf „Zarządzanie siecią drogową” – Andrzej Maciejewski, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad2.96 MB

pdf„Inwestycje w Mazowieckim Oddziale GDDKiA” – Krzysztof Kondraciuk, dyrektor GDDKiA Oddział w Warszawie2.22 MB

pdf„Zarządzanie siecią dróg wojewódzkich na Mazowszu” – Mariusz Kozera, zastępca dyrektora ds. inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich3.34 MB

pdf„Rachunek kosztów cyklu życia – jako jedno z kryteriów oceny ofert” – prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów172.3 KB

pdf„Inżynieria wartości – podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie” – Leszek Janusz, prezes zarządu VIACON Polska610.81 KB

pdf„Nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych – pozacenowe kryteria wyboru ofert” – Robert Siwik, przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik186.06 KB

pdf„Diagnostyka nawierzchni – kiedy remont, kiedy zabieg utrzymaniowy?” – prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Zofka, Zakład Technologii Nawierzchni Instytutu Badawczego Dróg i Mostów1.91 MB

pdf„Remonty na sieci dróg ZDW Katowice z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych” – Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW Katowice, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich3.65 MB

pdf„Wyniki badań na koleinowanie mieszanek mineralno-bitumicznych z asfaltem wysokomodyfikowanym” – Grzegorz Korzanowski, dyrektor ds. Produkcji i Sprzedaży Mas Bitumicznych, Śląskie Kruszywa Naturalne2.35 MB

„Case study: remonty skrzyżowań w warszawskim oddziale GDDKiA”

pdfLeszek Sekulski, zastępca dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami warszawskiego oddziału GDDKiA3.13 MB

pdfArkadiusz Abelski, kierownik Działu Technicznego, Marcin Piotrowski, dyrektor Oddziału Zachodniego, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki7.71 MB

Logowanie