InfrastrukturaMiesięcznik

poniedziałek, 23 maj 2016 11:00

Budujemy drogi, które będą służyć pokoleniom Wyróżniony

Napisane przez 
Budujemy drogi, które będą służyć pokoleniom Fot. Jacek Bojarski

Z JACKIEM BOJAROWICZEM, Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, o inwestycjach, zarządzaniu ryzykiem
oraz relacjach w branży rozmawiają Anna Krawczyk i Jarosław Zaradkiewicz.

Jest Pan pierwszym od dość dawna drogowcem z krwi i kości, który zajmuje stanowisko Generalnego Dyrektora. Jak Pan się odnajduje w nowych warunkach?
Biorąc pod uwagę aspekty merytoryczne, w każdej części GDDKiA czuję się jak u siebie, bo większość mojego życia zawodowego związana jest z tą instytucją. Pewnym novum jest struktura Centrali. Zastałem tutaj zupełnie inną, dwa razy liczniejszą załogę. Jak mi się jednak zdaje, załoga już się ze mną oswoiła. Ja niestety nie jestem jeszcze w stanie wszystkich 550 osób zidentyfikować.

Czego załoga może się po Panu spodziewać?
Nowy szef zawsze na początku budzi obawy. W dodatku na tym szczeblu dyrektorów identyfikuje się z opcjami politycznymi i wszystkie ruchy personalne ocenia się pod tym kątem. Pewnie mnie też, mimo że nigdy w żadnej partii nie byłem.

Nie będę robić rewolucji, bo zarządzając tak wielkim planem inwestycyjnym, nie możemy działać ryzykownie i wprowadzać drastycznych i gwałtownych zmian. Trzeba zmieniać rozważnie.

Po tych 4 miesiącach niektórzy się jednak przekonali, że w wielu sprawach trochę racji mam. Namawiam ludzi do zmiany podejścia, jeśli uważam, że coś było robione nie tak, jak powinno. Ale odejścia są nieuniknione, bo uważam za niezbędne przywrócenie właściwych proporcji między liczbą inżynierów i humanistów bez zwiększania zatrudnienia w Centrali. Czeka nas również dostosowanie struktur do coraz wyższych wymagań użytkowników w zakresie utrzymania sieci drogowej.

Jakie kluczowe inwestycje na pewno zostaną w nowej perspektywie unijnej zrealizowane?
Program budowy dróg, który odziedziczyłem po poprzednikach, obejmuje wiele zadań ujętych jeszcze w programie na lata 2008–2012. W roku wyborczym moi poprzednicy wreszcie bardziej skupili się na potrzebach sieci drogowej i dzięki temu większość z tych zadań znalazła się w aktualnym Programie i powinna zostać w najbliższych latach zrealizowana. Cieszę się, że opinię tę podziela również minister odpowiedzialny za infrastrukturę.

Szkoda, że mamy do czynienia ze znaczącym niedoszacowaniem budżetu programu, bo gdyby nie to, moglibyśmy działać sprawniej.

Realizacja programu będzie podporządkowana celom gospodarczym i rozwojowym kraju. Musimy jak najszybciej wybudować brakujące odcinki dróg, które tworzą ruszt sieci drogowej, skomunikować szybkimi drogami stolice regionów, a następnie spiąć naszą sieć z sieciami sąsiednich państw w miejscach, gdzie jeszcze brakuje połączeń.

Znaczna część planowanych i już przygotowanych inwestycji ma być realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Jak Pan to ocenia?
System jest znany od dawna, nowością jest zastosowanie go na tak masową skalę. Moi poprzednicy uznali, że w ten sposób uwolnią się od odpowiedzialności za jakość projektów i od ryzyk z tym związanych. Mogli się też pochwalić, jak sprawnie działają, ogłaszając w krótkim czasie przetargi dotyczące odcinków, na których im zależało, angażujące większość środków z budżetu programu (107 mld zł).

Zapomniano o jednym. Posługiwanie się dokumentami wzorcowymi niesprawdzonymi w praktyce grozi tym, że każdy błędny lub nieprecyzyjny zapis zostanie powielony we wszystkich przetargach. Ci, którzy przygotowywali założenia, starali się pewnie zrobić to poprawnie, obawiam się jednak, że nie byli w stanie uwzględnić wszystkich potencjalnych przeszkód, jakie mogą podczas realizacji inwestycji wystąpić. To może wygenerować pewną liczbę sporów, bo w przypadku „zaprojektuj i wybuduj” podana w ofercie cena jest praktycznie nie do zmienienia, system wyklucza możliwość jej korekty.

Z kolei to, że projekt przygotowuje wykonawca, nie zwalnia zamawiającego z odpowiedzialności za niego. Skoro musi on projekt zaakceptować, musi go również sprawdzić. I to może być kolejny powód sporów.

Jednym z zarzutów branży drogowej jest brak mediacji i dążenie do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. Czy to się zmieni?
Trudno generalizować, bo każda sprawa jest inna. Przyczyną sporu, który musi rozstrzygać sąd, jest nawarstwianie się drobnych spraw, które łącznie stanowią wielki problem. Jeżeli kontrakt jest realizowany prawidłowo, wszelkie nieporozumienia są wyjaśniane od razu, na budowie, przez kadrę niższego szczebla. Najwyraźniej zabrakło tego w tych przypadkach, które trafiły do sądów. Nie można też wykluczyć, że niektórzy zagraniczni wykonawcy przyjechali do nas, by zarobić na błędach zamawiającego, a nie na budowaniu dróg.

Teraz dochodzą do mnie informacje, że niektórzy, goniący za zyskiem wykonawcy zmuszają projektantów do interpretowania przepisów technicznych. Wymuszają projektowanie dróg najwyższej klasy technicznej w taki sposób, by każdą nieścisłość przepisów wykorzystać do obniżenia parametrów. To igranie z życiem użytkowników dróg. Nasze oddziały nie będą tolerować takich praktyk.

W latach 2017–2019 czeka nas zapewne boom budowlany. Nie obawia się Pan, że znów będą kłopoty z wykwalifikowanymi pracownikami, dostępnością materiałów budowlanych czy specjalistycznego sprzętu?
Logika podpowiada, że tak być może. Ale nie musi. Liczba wykonawców startujących w naszych przetargach wskazuje, że mamy ich nadmiar. Dodatkową rezerwę stanowią polscy wykonawcy, którzy pracowali jako podwykonawcy dla obcych firm, które wygrywały przetargi. Również producenci materiałów mają potencjał, który zbudowali, by sprostać potrzebom pierwszej projekcji unijnej.

W robotach drogowych duże firmy z polskim kapitałem praktycznie nie istnieją. Chciałbym zachęcić podwykonawców, by odważyli się łączyć w konsorcja i startować w przetargach. Poczyniliśmy kroki, by skrócić realizowane odcinki i ułatwić rozpoczęcie prac, a także, co będzie widoczne w ogłoszeniach przetargowych, by urealnić zawyżone wymogi dotyczące wykonawców. Zrobiliśmy to w porozumieniu z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa.

My też wyciągamy wnioski z doświadczeń. Widzimy, z kim musimy się spotykać w sądach. Lokalny wykonawca ma cechę, która jest na wagę złota. Jest zakorzeniony w danym miejscu, to obszar jego biznesowej działalności. Dlatego zależy mu na realizacji zadań przez wiele kolejnych lat, a co za tym idzie także na długotrwałych, dobrych relacjach z zamawiającymi i dobrej reputacji solidnej firmy. Pójście do sądu to dla niego ostateczność. Natomiast firma ze świata, która przyjeżdża zrealizować kontrakt, często przyjeżdża tylko po to, by zarobić pieniądze. Niektórzy zabiegają wyłącznie o maksymalny zysk, a ich podstawowym personelem jest sztab prawników.

Gdzie szukać oszczędności przy budowie dróg?
Bardzo ostrożnie podchodzę do hasła oszczędność. Wszystkie porównania kosztów budowy 1 km u nas i u sąsiadów należy traktować jako zmanipulowane, ponieważ nigdy nie uwzględniają one wszystkich istotnych czynników, które mają wpływ na koszt 1 km, np. zagranicznych stawek podatkowych, wymagań środowiskowych, poziomu płac, cen materiałów itd. Zawsze jest to informacja raczej medialna, nie w pełni powiązana z rzeczywistością.

Z przerażeniem słucham niektórych wypowiedzi o oszczędnościach, które pojawiają się w związku z pracami Forum Kontraktowego. Mam wrażenie, że zapomina się nie tylko o polskich przepisach technicznych, ale też o przepisach dotyczących dróg międzynarodowych. Nie możemy skupiać się tylko na tym, by wybudować jak najwięcej kilometrów dróg, musimy również brać pod uwagę bezpieczeństwo ich użytkowników. Jeśli budujemy drogę dla najwyższej dopuszczalnej przepisami prędkości, którą u nas i tak często się przekracza, to każde odstępstwo w zakresie jakości i parametrów technicznych zwiększa ryzyko tragedii. Tej klasy dróg nie buduje się na 10 lat, one mają służyć pokoleniom i na pewno z każdym rokiem będą bardziej obciążone ruchem.

Skądinąd wiemy, że wykonawcy inwestycji drogowych już zdołali się przysłużyć następnym pokoleniom.
To prawda. Dzięki realizacji programów unijnych dźwignęliśmy na nogi 2 dziedziny. Pierwsza to archeologia. Związani z nią naukowcy doceniają to, że wykonując roboty drogowe, dostosowaliśmy się do ich wymogów. Umożliwiliśmy im prowadzenie badań na niespotykaną skalę i… osiąganie sukcesów naukowych.

Drugą dziedziną jest ochrona środowiska, ale w tym przypadku wciąż jestem niemile zaskakiwany. Mimo iż wydatkowane zostały ogromne kwoty na to, by podczas realizacji inwestycji środowisko było chronione, cały czas spotykamy się z krytyką, niezadowoleniem i eskalacją żądań. Co więcej, dziś to my, Polacy, jesteśmy pozytywnie postrzegani w tej dziedzinie na arenie międzynarodowej i dzielimy się naszymi doświadczeniami m.in. z zachodnimi sąsiadami. A mimo to w kraju jesteśmy traktowani jak wrogowie środowiska.

Jak Pan ocenia pomysł wprowadzenia katalogu typowych obiektów drogowych?
To nie jest pomysł nowy. Od wielu lat mówi się o tym, by skatalogować detale typu zjazd, przepust, a teraz dodaje się jeszcze mniejsze obiekty inżynierskie, w ramach zaoferowanej ceny.

Nie rozumiem, czemu w projekcie odcinka drogi ekspresowej występuje kilka rodzajów przepustów o podobnych parametrach. Nasuwa to myśl, że zależało na tym projektantowi. Gdyby zastosować jednakowe przepusty z jednakowych materiałów, na pewno byłoby taniej.

Jeśli chodzi o mniejsze obiekty inżynierskie, to pewna ich typizacja już wynika z prefabrykacji. Obiekty do 30 m są zazwyczaj projektowane jako obiekty z belek prefabrykowanych. Cały obiekt tego rodzaju nie był dotychczas stosowany jako typowy.Jesteśmy ciekawi, jak autorzy wyobrażają sobie stosowanie typizacji tych obiektów. Może być bowiem podobnie jak z typowym projektem domu jednorodzinnego. Możemy go kupić, ale potem musimy go zaadaptować do warunków panujących w miejscu, w którym będziemy dom stawiać. U nas jest to samo, będziemy mieli typową konstrukcję, ale fundament i parę innych elementów trzeba będzie osobno przeliczyć.

Dość często spotyka się Pan z przedstawicielami firm drogowych. Czego Pan od nich oczekuje?
Odkąd objąłem stanowisko, stykam się z totalną krytyką wzajemnego postępowania. Oczekuję więc dialogu, tego, że zaczniemy ze sobą rozmawiać bez pośrednictwa prawników, dyskutować, wysuwając konkretne merytoryczne argumenty i że postaramy się nawzajem rozumieć. Teraz jest tak, że każda strona mówi, co jej się nie podoba, i żąda, aby druga strona się dopasowała. Żeby dojść do porozumienia, trzeba tego chcieć.

Zrobiliśmy z OIGD, która skupia firmy wykonawcze i wykonawczo-utrzymaniowe, pierwszy krok i zrewidowaliśmy wymagania przetargowe. Działania te będziemy kontynuować. Chcemy przyjrzeć się wymaganiom stawianym robotom utrzymaniowym. Kłopot w tym, że firmy stricte utrzymaniowe nie mają swego przedstawicielstwa. Gdyby wcześniej wypracowały swoje stanowisko, łatwiej byłoby nam rozmawiać.

A poza tym oczekuję od każdej firmy realizującej nasze zamówienie terminowej i dobrej jakościowo realizacji podjętych zobowiązań.

Dziękujemy za rozmowę.

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 styczeń 2019 20:11

Media

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Szukaj

Logowanie