InfrastrukturaMiesięcznik

poniedziałek, 23 maj 2016 09:08

Nowe, czyli bezpieczne Wyróżniony

Napisane przez  Jarosław Zaradkiewicz

Z dr inż. ANNĄ WYSOCKĄ, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA, o inwestycjach, zdobytych doświadczeniach i bezpieczeństwie rozmawia Jarosław Zaradkiewicz.

Które zrealizowane w ostatnich latach inwestycje uważa Pani za największe sukcesy oddziału?

Bez wątpienia najważniejsza była budowa liczącego blisko 70 km odcinka S17 Kurów–Lublin–Piaski. Częścią tej drogi jest północno-wschodnia obwodnica Lublina. Realizacja tej inwestycji pozwoliła usprawnić komunikację na najbardziej obciążonych trasach wlotowych do miasta od strony Warszawy oraz Chełma i Zamościa, a także wyprowadzić z niego ruch tranzytowy. Zmierzające w stronę granicy z Ukrainą samochody ciężarowe i osobowe nie muszą już przejeżdżać u podnóża lubelskiego Starego Miasta i zamku, w którego murach mieści się zabytkowa Kaplica Trójcy Świętej z XIV w. Wzrosło bezpieczeństwo ruchu, przepustowość, komfort podróży, skrócił się zaś czas przejazdu. Jeszcze wiosną 2011 r. na pokonanie trasy z Sielc koło Kurowa do Piask kierowcy potrzebowali co najmniej godziny, a w okresie szczytu nawet dwóch. Po oddaniu w 2014 r. ostatniego z 5 odcinków S17 zajmuje to już tylko 35 minut.
Realizacja tak dużej inwestycji, o wartości blisko 3,5 mld zł, współfinansowanej ze środków unijnych, była również sprawdzianem dla pracowników oddziału. Sprawdzian zaliczyliśmy, a zdobyte doświadczenie spożytkujemy podczas realizacji kolejnych inwestycji.
W przeszłości oddział realizował znacznie mniejsze inwestycje. W 2008 r. oddaliśmy do użytku: pierwszy odcinek obwodnicy Puław o długości 12,7 km w ciągu przyszłej S12, obwodnicę Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu przyszłej S19 (6,6 km) oraz obwodnicę Hrebennego w ciągu DK17 (2 km). Dwa lata później kierowcy zaczęli korzystać z obwodnicy Kraśnika w ciągu DK74 (5,3 km). W 2011 r. oddaliśmy do użytku obwodnicę Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu S19 (7,9 km) zbudowaną w standardzie jednojezd-
niowej drogi ekspresowej. W 2012 r. ukończono budowę obwodnicy Frampola (4,4 km), a w ubiegłym roku obwodnicy Hrubieszowa (9,3 km) w ciągu DK74.

Na jakim etapie są inwestycje, które obecnie prowadzicie?

Uzupełnieniem północno-wschodniej obwodnicy Lublina będzie jej zachodnia część od węzła Lublin Sławinek do węzła Lublin Węglin. Dzięki jej powstaniu ruch tranzytowy zostanie całkowicie wyprowadzony z miasta. Budowa trasy o długości blisko 10 km jest już w zaawansowanej fazie. Wartość robót to prawie 424 mln zł. Zgodnie z zawartą w październiku 2014 r. umową realizowana przy dofinansowaniu unijnym inwestycja powinna być gotowa przed końcem bieżącego roku.
Lukę w sieci dróg ekspresowych na terenie województwa zapełni liczący ok. 12 km odcinek łączący obwodnicę Puław z węzłem Kurów Zachód na S17. Niektórzy kierowcy wciąż korzystają ze starej trasy biegnącej przez centrum miasta. Połączenie obwodnicy z S17 sprawi, że bardziej opłacalna będzie jazda drogą szybkiego ruchu. Umowę na wykonanie inwestycji w formule „projektuj i buduj” podpisaliśmy w grudniu 2014 r. Z końcem marca br. uzyskaliśmy decyzję ZRID. Kierowcy powinni pojechać nową drogą w połowie 2018 r.
Nasz oddział odpowiada za budowę pozostałej części S17 na terenie dwóch województw: lubelskiego i mazowieckiego. Podpisaliśmy już wszystkie umowy na 7 odcinków, na jakie podzielono liczącą ponad 95 km trasę od węzła Lubelska do węzła Kurów Zachód. Łączna wartość robót budowlanych to blisko 2,4 mld zł. Inwestycja realizowana jest w formule „projektuj i buduj”. Przewidywany termin zakończenia – połowa 2019 r.
Co na chwilę obecną obejmują plany inwestycyjne sięgające roku 2025?
W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 oprócz połączenia Lublina ze stolicą (drogą S17) zapisano także połączenie go z Rzeszowem (drogą S19). W ubiegłym roku ogłosiliśmy przetargi, które mają wyłonić wykonawców całej, liczącej 75 km trasy w granicach naszego województwa. Inwestycja, która będzie realizowana w formule „projektuj i buduj”, podzielona jest na 6 odcinków. Umowy z wykonawcami podpiszemy w przyszłym roku, a kierowcy powinni wjechać na nową drogę w 2020 r.
W tym samym terminie zakończy się budowa S19 na terenie województwa podkarpackiego, dzięki czemu czas przejazdu z Lublina do Rzeszowa skróci się niemal o połowę. Mieszkańcy Podkarpacia zyskają szybkie i bezpieczne połączenie z Warszawą.
Trwa proces przetargowy dotyczący liczącej blisko 10 km obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17, również ujętej w PBDK. Jeszcze w tym roku planujemy podpisać umowę z terminem zakończenia budowy w 2020 r.
Kolejne ujęte w PBDK drogi ekspresowe wiodą z Piask do granicy z Ukrainą: S12 do Dorohuska i S17 do Hrebennego. Przewidziano ponadto budowę S19 na północ od Lublina do Lubartowa i dalej w kierunku Białegostoku oraz obwodnicę Chełma w ciągu S12.

Jakie podejmujecie działania na rzecz poprawy BRD? Z kim oddział współpracuje?

Najlepszym sposobem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego jest budowa dróg o wysokich standardach. Oddając do użytku S17, oddzieliliśmy ruch tranzytowy od lokalnego i tym sposobem zlikwidowaliśmy jeden z najniebezpieczniejszych odcinków wskazywanych w raportach EuroRAP. Sytuacja poprawiła się też na wylocie z Lublina w kierunku Chełma i Zamościa.
Budując S19 w stronę Rzeszowa, poprawimy bezpieczeństwo na wlocie do Lublina od strony Kraśnika. Za sprawą obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego zniknie kolejny czarny punkt na naszych drogach.
W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych będziemy budować m.in.: chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe z przejściami dla pieszych, pasy do lewoskrętu. Ponadto realizowane będą projekty zwiększające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Efektem działań audytorów BRD oraz naszych pracowników, którzy codziennie objeżdżają trasy w ramach bieżącego utrzymania, są korekty organizacji ruchu. Zmiany konsultujemy z policją.
Obecnie aktualizujemy organizację ruchu na całych ciągach dróg krajowych. Chcemy ograniczyć ilość znaków, by usprawnić ruch i by droga była dla kierowców bardziej czytelna.

Dziękuję za rozmowę.

Ostatnio zmieniany niedziela, 29 maj 2016 10:38

Logowanie