InfrastrukturaMiesięcznik

czwartek, 10 grudzień 2015 00:00

Recepty na poprawę funkcjonowania rynku zamówień publicznych

Napisane przez 
Recepty na poprawę funkcjonowania rynku zamówień publicznych Zdjęcie: Krzysztof Piątek

Jaka powinna być metodologia wyboru najkorzystniejszej oferty? Czy należy stworzyć specjalny krajowy system? Jakie prawne możliwości zastosowania pozacenowych kryteriów wyboru ofert ma strona publiczna i z jakimi konsekwencjami musi się liczyć? W jaki sposób rynek zamówień publicznych uregulowali Holendrzy? I wreszcie, jaki dobrać asfalt, aby inwestycja drogowa była trwała i została uznana za zoptymalizowaną? Odpowiedzi na te i inne pytania udzieliliśmy podczas zorganizowanego przez Inframedia seminarium „Inżynieria wartości w praktyce”, które 15 października br. odbyło się w hotelu Best Western Premier w Katowicach. W spotkaniu wzięło udział blisko 80 osób, w tym przedstawiciele zarządów dróg wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 Nieprzypadkowo na miejsce seminarium wybraliśmy Katowice. Śląska sieć dróg krajowych i wojewódzkich stanowi bardzo ważny element gospodarki regionu. W porównaniu z innymi częściami kraju zarówno gęstość dróg, jak i natężenie ruchu są tutaj o wiele większe. Odcinkiem S86 Sosnowiec–Katowice dziennie przejeżdża ponad 100 tys. pojazdów, a al. Górnośląską w ciągu A4 blisko 80 tys. pojazdów. Katowicki oddział GDDKiA administruje 17 drogami krajowymi o łącznej długości 913 km. Plany inwestycyjne do roku 2025, które przedstawił dyrektor Wojciech Żurek, zakładają powstanie 154 km nowych dróg. Nad prawidłowym wykonaniem 86 zadań czuwać będzie nowoczesne laboratorium, w którego skład wchodzi 5 pracowni badawczych wyposażonych w sprzęt najwyższej klasy.

Plany rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim, jak poinformował Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW Katowice i przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, zostały ujęte w załączniku nr 1 do Uchwały nr 742/35/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.05.2015 r.
Z pochodzących z RPO WSL 2014–2020 środków na inwestycje drogowe sfinansowane zostaną tylko zadania dotyczące sieci wojewódzkiej. Priorytetowo traktowane będą projekty budowy nowych dróg. Jest ich sporo, niestety brakuje środków na pokrycie kosztów realizacji wszystkich.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2,26 mld zł. Kwota dofinansowania w ramach RPO WS na budowę nowych dróg to 237 mln € (blisko 1 mld zł).

W celu wyłonienia optymalnych zadań posłużono się kryteriami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Czynnikiem mającym najistotniejszy wpływ jest natężenie ruchu (35 pkt.), następnie funkcja drogi, poprawa dostępności do głównych szlaków drogowych województwa i bezpieczeństwo transportu drogowego oraz skrócenie czasu przejazdu pomiędzy najważniejszymi ośrodkami w województwie (30 pkt.). Inwestycja drogowa, która będzie kontynuacją inwestycji rozpoczętej wcześniej, może uzyskać maksymalnie 25 pkt. Ostatnim kryterium, w ramach którego można otrzymać 10 pkt., jest gotowość projektu do realizacji.

W związku z planowaną rozbudową Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach strategicznego znaczenia nabiera przebudowa DW 913, etap I odcinek od S1 Węzeł Lotnisko do skrzyżowania DW 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice. Inwestycja polegać będzie na dobudowie drugiego pasa drogi.

Od kwietnia przyszłego roku zaczną w Polsce obowiązywać 3 unijne dyrektywy zmieniające podejście do projektów infrastrukturalnych. Nacisk będzie kładziony na optymalny wybór oferty, zgodny z zasadami inżynierii wartości. – Mamy dwa wyjścia – przekonywał prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – możemy przyjąć to, co Unia nam narzuci, lub stworzyć system własnych przepisów.

Opracowaną przez prof. Rymszę autorską propozycję przedstawiamy szczegółowo w artykule „Kryteria oceny ofert na roboty budowlane” (s. 48–53). Jak podkreśla autor, mają posłużyć one do dalszych rozważań. Kryteriów nie musi być 12, ich liczba może być mniejsza, w zależności od potrzeb. Ważne, aby przepisy, które powstaną, były spójne i dotyczyły wszystkich inwestorów. Do 18 kwietnia 2016 r. mamy czas na ich stworzenie. Jeśli nie powstaną, będziemy musieli implementować przepisy unijne. Czasu ubywa.

Prawne możliwości zastosowania pozacenowych kryteriów wyboru ofert w świetle przepisów ustawy prawo zamówień publicznych omówił Robert Siwik, przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników. Po ostatniej nowelizacji ustawy PZP inwestorzy zobligowani są do stosowania pozacenowych kryteriów przy wyborze ofert. W ponad 90 proc. przypadków dodatkowo punktowany jest okres realizacji i okres gwarancji.

Ustawa już teraz pozwala na rozszerzenie tych kryteriów. Dzieje się tak w branży kolejowej i energetycznej. W pierwszym przypadku istotne znaczenie ma długość okresu zamknięć torowych podczas wykonywania zadania. Temu kryterium w jednym z przetargów przyznano największą wagę, w efekcie czego wygrała go firma, która zaoferowała najkrótszy okres.

W drogownictwie jakiś czas temu jako dodatkowe kryterium pojawiła się w specyfikacjach technicznych koncepcja wykonania zadania (waga 30 proc.). Niestety interpretacja przedstawionych ofert była dyskusyjna. Tymczasem zgodnie z wyrokiem KIO (915/13) z 8 maja 2013 r. opis kryterium nie może pozostawiać wątpliwości interpretacyjnych.

Obecnie obowiązująca ustawa PZP uniemożliwia ocenę wykonawcy, kryteria mogą odnosić się tylko do przedmiotu zamówienia. Przygotowywana nowa ustawa powinna zmienić to podejście. Nie wiadomo tylko, czy zostanie przyjęta w wersji zaproponowanej przez poprzednią ekipę rządzącą.
Mając na celu poprawę funkcjonowania rynku zamówień publicznych, Polski Związek Pracodawców Budownictwa zaproponował powołanie Narodowego Forum Kontraktowego. Organ, wzorowany na holenderskiej organizacji CROW, miałby skupiać wszystkie strony procesu inwestycyjnego. W latach 2013 i 2014 w Polsce przeprowadzano rocznie ponad 150 tys. postępowań przetargowych. Jak zauważył Rafał Bałdys, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, każdorazowo wymagało to opracowania przedmiotu zamówienia, przygotowania umowy i instrukcji dla wykonawców. Inwestorzy publiczni mieliby ułatwione zadanie, gdyby istniały wzorcowe dokumenty, po które mogliby sięgać. Ich opracowaniem miałoby się właśnie zająć Narodowe Forum Kontraktowe.

Zgodnie z wyrokiem KIO z 9 kwietnia br. (655/15) „Zamawiający (…) odpowiada zarówno za prawidłowe wykonanie zamówienia, jak i racjonalne wydatkowanie środków publicznych i tym samym to on ma prawo ustalać warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert, aby dokonać wyboru wykonawcy, który da należytą rękojmię wykonania zamówienia”. Powinien zatem wybierać technologie optymalne.
W jaki sposób na optymalizację projektu drogowego może wpłynąć dobór mieszanki mineralno-asfaltowej mówił dr Krzysztof Błażejowski, dyrektor ds. technologii, badań i rozwoju ORLEN Asfalt. Sposobem na uniknięcie problemów materiałowych związanych, np. z podatnością warstwy MMA na koleinowanie lub z jej wrażliwością na wodę i mróz, jest zastosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych. Charakteryzujące się wysoką zawartością polimerów (6 proc.) w porównaniu z tradycyjnymi lepiszczami modyfikowanymi (3–5 proc.), pozwalają one uzyskać lepszą sprężystość, większą odporność na koleinowanie i spękania niskotemperaturowe.

Szczegóły przedstawiamy w artykule „Mieszanki mineralno-asfaltowe z perspektywy inżynierii wartości” (s. 27–29).
Część teoretyczną seminarium zakończyła debata, z której sprawozdanie przedstawimy w kolejnym wydaniu. Po niej odbyła się wycieczka do laboratorium katowickiego oddziału GDDKiA.
Redakcja bardzo dziękuje katowickiemu oddziałowi GDDKiA i jego laboratorium za pomoc w przygotowaniu seminarium.

Materiały do pobrania

Ostatnio zmieniany wtorek, 26 styczeń 2016 19:07

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Szukaj

Logowanie