InfrastrukturaMiesięcznik

czwartek, 10 grudzień 2015 00:00

Śląsk interdyscyplinarny

Napisane przez 
Śląsk interdyscyplinarny Zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Olbrzymie nakłady na inwestycje w przemyśle to tylko jedno z narzędzi pobudzania rozwoju całego regionu śląskiego. O nowym podejściu do polityki proinnowacyjnej opartej na regionalnych specjalizacjach, o zachętach dla inwestorów oraz budowaniu segmentu nowoczesnych usług dla biznesu mówi Barbara Szafir, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w rozmowie z Marzeną Zbierską.

 Jeśli idzie o kreowanie innowacji, województwo śląskie jest prekursorem. Strategia innowacji dla regionu była uchwalona jako pierwsza w Polsce, ale od jej powstania minęło 12 lat. Jak się ten dokument zmieniał?

Rzeczywiście byliśmy pierwszym regionem, który taką strategię uchwalił, a ponadto pierwszym, który ją zaktualizował. Pierwotny dokument wskazywał kierunki rozwoju technologicznego województwa. Na jego podstawie opracowany został Program Rozwoju Technologii na lata 2010–2020. W 2012 r. dokonano aktualizacji strategii w celu doprecyzowania jej zapisów oraz uwzględnienia inteligentnych specjalizacji.

Co mimo upływu czasu pozostało aktualne w sposobach stymulowania rozwoju województwa?

Mamy 10 lat doświadczenia we wdrażaniu funduszy unijnych, jesteśmy więc przygotowani do kontynuowania polityki proinnowacyjnej. Nowym paradygmatem są inteligentne specjalizacje. Wciąż pracujemy z instytucjami otoczenia biznesu oraz sektorem nauki nad wspólnymi projektami dotyczącymi standardów usług dla przedsiębiorców. Dzięki współpracy z przedsiębiorcami jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć ich potrzeby. Znalazło to odzwierciedlenie m.in. w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 oraz w innych działaniach na rzecz tego sektora.

Inteligentne specjalizacje regionu to z założenia nie jest zamknięty zbiór kluczowych branż. Zachodzące wewnątrz nich procesy będą jednak miały wpływ na rozwój województwa. Jaki jest wspólny mianownik dla tak różnych dziedzin jak energetyka, medycyna i technologie informatyczne?

Regionalne specjalizacje nie służą tylko i wyłącznie do wyznaczania kierunków technologicznego rozwoju województwa. Istotnym aspektem, który zadecydował o ich wyborze, jest ich wielowymiarowość, wykraczanie poza branżowy zakres. Ma to umożliwić rozwój zarówno produktów i usług, jak i potencjału wiedzy sektora biznesu, nauki oraz publicznego. W przypadku wszystkich specjalizacji oczekiwania są takie same: komercjalizacja wyników prac sektora nauki, świadczenie przez instytucje otoczenia biznesu innowacyjnych usług dla przedsiębiorstw oraz rozwój infrastruktury przyczyniającej się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw.

Czy można liczyć, że efektem przenikania się tych branż będzie określenie kolejnych ważnych dla konkurencyjności regionu obszarów specjalizacji?

Funkcję łącznika pomiędzy obszarami specjalizacji pełni branża teleinformatyczna, która ma niebywały wpływ na rozwój zarówno medycyny, jak i energetyki. W przypadku medycyny mówimy o projektach telemedycznych, dotyczących np. monitorowania pacjentów czy prewencji i diagnostyki chorób. W energetyce natomiast są to działania związane m.in. z rozwojem energetyki prosumenckiej.
Ze względu na to, iż w Programie Rozwoju Technologii zostało zaproponowanych 8 obszarów technologicznych, będziemy poszukiwali powiązań również w innych obszarach, np. możliwości wykorzystania nanotechnologii w medycynie, przemyśle lotniczym czy samochodowym.

Od ponad 2 lat w województwie funkcjonują Regionalne Obserwatoria Specjalistyczne, których zadaniem jest m.in. stymulowanie przedsiębiorców do nowatorskiego myślenia. Co w ich działalności można uznać za najważniejsze?

Obserwatoria powstały po to, aby regionalni przedsiębiorcy mieli gdzie wymieniać się informacjami czy pozyskiwać wiedzę o tym, co dzieje się w konkretnych obszarach technologicznych. Mają one być swoistym punktem kontaktowym, w którym można znaleźć eksperta, partnera biznesowego czy naukowego.
Ich najważniejszym jak dotąd (i zarazem najcięższym) zadaniem jest animowanie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki. W naszych działaniach wzięło udział blisko tysiąc przedstawicieli sektora biznesu, nauki, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu.

Poproszę o przykład nawiązanej za pomocą obserwatorium współpracy między nauką a biznesem, na której region skorzysta.

Dzięki działaniom obserwatorium medycznego, czyli Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, oraz Instytutowi Techniki i Aparatury Medycznej ITAM reaktywowany został klaster MEDSILESIA. Skupia on producentów, dystrybutorów i jednostki badawczo-rozwojowe o bardzo różnym profilu działalności, zajmujących się zarówno narzędziami chirurgicznymi, jak i robotami kardiochirurgicznymi.

Województwo śląskie uczestniczy w procesie przedsiębiorczego odkrywania najbardziej obiecujących obszarów dla rozwoju regionu w przyszłości. Jest także obok województwa małopolskiego podmiotem „Strategii dla rozwoju Polski południowej do roku 2020”. Co z tego wynika w praktyce?

Proces przedsiębiorczego odkrywania obejmuje działania realizowane przez wszystkie regiony w związku z wdrażaniem inteligentnych specjalizacji.
Współpraca z sąsiadującym regionem to oczywiście jeden z naszych priorytetów.
Dostrzegamy konieczność zwiększenia dostępności komunikacyjnej obydwu województw, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, tj. dla innych regionów. Chcemy wykorzystać szanse wynikające z dostępu do nowoczesnych technologii i np. zintensyfikować działania służące rozwojowi wiedzy i innowacji. Rezultatem przygotowania wspólnej oferty inwestycyjnej ma być wzmocnienie pozycji obydwu regionów. Chcemy również wspólnie poszukiwać rozwiązań przeciwdziałających negatywnym zjawiskom demograficznym występującym na rynku pracy oraz określić kierunki modernizacji makroregionalnego rynku pracy. Planujemy wreszcie przygotować wspólną, zróżnicowaną i komplementarną ofertę dotyczącą turystyki i kultury.
Wszystko to, mam nadzieję, pozwoli pokazać siłę oraz pobudzić dalszy rozwój całego makroregionu.

Jak w takiej sytuacji uniknąć konkurowania regionów, np. przy pozyskiwaniu inwestorów?

Konkurencja nie musi być postrzegana jako coś niepożądanego. Przeciwnie, powinna nas mobilizować do podejmowania większego wysiłku. Jeśli idzie o przemysł, nieco się różnimy, więc oferty naszych regionów nie będą takie same.
Najważniejsza jest możliwość rozwoju oraz stwarzanie zachęt dla nowych firm. Śląsk i Małopolska są w czołówce, jeśli chodzi o stan i innowacyjność infrastruktury badawczo-rozwojowej czy efektywność działań instytucji otoczenia biznesu. Mam tu na myśli parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości oraz strefy ekonomiczne.

Co powinno przekonać potencjalnych inwestorów do wyboru Śląska?

Przede wszystkim atrakcyjne tereny inwestycyjne zlokalizowane w pobliżu autostrad A4 i A1 oraz lotniska. Ponadto znakomite uczelnie techniczne i ośrodki badawczo-rozwojowe oraz parki technologiczne.
Jesteśmy liderem w Polsce, jeśli idzie o nakłady na inwestycje w przemyśle, w 2013 r. było to ponad 17% wszystkich krajowych inwestycji. Działania naszych firm w zakresie innowacji wygenerowały 10% wszystkich przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych w kraju.
W latach 2010–2013 nasze województwo odnotowało największy przyrost zatrudnienia (45 tys. osób) w sektorze usług wiedzochłonnych. To świadczy o potencjale regionu i możliwościach rozwoju nowoczesnych usług dla biznesu.

Dziękuję za rozmowę.

Ostatnio zmieniany wtorek, 26 styczeń 2016 16:51

Zobacz też


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/inframedia/ftp/nowastrona/modules/mod_menuevent/helper.php on line 60

Szukaj

Logowanie